Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

§ 4. Дослідники природи: видатні постаті, відкриття, винаходи

Пригадаймо, поміркуймо

  • Що таке пізнання?
  • Наведіть приклади, як ми пізнаємо природу.

Усі ми чули слова науковець/науковиця. Це люди, які займаються наукою і мають глибокі знання в тій чи тій галузі. Проте є особливі науковці/науковиці, які вивчають природу. Їх називають природодослідниками/природодослідницями, або природознавцями/природознавицями чи натуралістами/натуралістками. Це фізики/фізикині, біологи/біологині, астрономи/астрономині, географи/географині, хіміки/хімікині, екологи/екологині та інші.

Винаходи й відкриття є дуже важливим надбанням людства. Адже це створення чогось, зовсім невідомого до цього. Це те, що стало відомим унаслідок спостережень, експериментів та інших методів дослідження природи. Ідеться, наприклад, про винайдення колеса, або друкарського верстату, або антибіотиків, або Інтернету.

Із-поміж природознавців і природознавиць є чимало видатних постатей, які багато зробили для пізнання й розуміння навколишнього світу. Завдяки цим людям та їхнім винаходам ми відкрили для себе космос, вивчаємо складні фізичні явища, знайомимося з мешканцями мікросвіту, створюємо нові матеріали.

Про найвідоміших природодослідників/природодослідниць України та світу ви можете дізнатися з нашої таблиці.

Опорні точки. Природодослідники/природодослідниці — це науковці/науковиці, які вивчають природу. Завдяки їхнім винаходам і відкриттям людство отримало нові можливості.

Запитання для повторення

  • 1. Хто такий науковець/науковиця?
  • 2. Чому винаходи природознавців/природознавиць важливі для людства?
  • 3. Підготуйте коротку доповідь або презентацію про українських дослідників/дослідниць природи, які зробили значний внесок у розвиток науки.
  • 4. Разом із учителями й учительками вашого навчального закладу проведіть екскурсію (віртуальну або реальну) в будь-який історичний музей, де йдеться про внесок українських природознавців/природознавиць у розвиток наукових знань світу. Обговоріть у групах результати цієї екскурсії. Що вам запам'яталося найбільше? Що найбільше вразило?