Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

§ 36. Особливості опори рослин. Рухи рослин

Пригадаймо, поміркуймо

  • Які органи є в рослин?
  • Що таке пагін?
  • Що таке тиск?

Усе життя на планеті Земля походить із води. Саме в цьому сприятливому середовищі мали можливість розвиватися мільйони рослин та тварин, що в майбутньому пристосувалися до життя на суші. Тваринам для цього довелося змінити певні частини скелета, а рослинам навчитися самостійно утримуватися у прямостоячому положенні або закріплюватися на поверхні інших опор.

Можливість протидіяти силі тяжіння та рости вгору — необхідна умова для виживання рослин. Саме так вони можуть конкурувати з іншими своїми родичами за життєдайне сонячне світло. Дерева та кущі вирішили таку проблему за допомогою міцного дерев’янистого стебла, здатного до потовщення. Тому на зрізі дерева ви завжди можете порахувати його вік за допомогою річних кілець.

Іззовні кора дерев складається з відмерлих клітин. Вони захищають рослину від ушкоджень та зігрівають її під час лютих морозів.

Трав’янисті рослини мають м’яке соковите стебло (мал. 36.1). Воно дозволяє зберігати форму, однак не може утримувати велику вагу. Саме тому трави не досягають такої висоти, як дерева.

Мал. 36.1. Трав'янисті рослини на полях Слобожанщини

Виткі рослини використовують для додаткової фіксації видозміни пагона. Наприклад, вусики огірка обмотуються навколо сіток, дерев чи інших прямостоячих об’єктів (мал. 36.2). Такі об’єкти рослини шукають за допомогою активних ростових рухів. Вони спричиняють ритмічне коливання пагона та його видозмін у пошуках стійкої опори.

Мал. 36.2. Вусики огірка та винограду

Хоча рослини й ведуть прикріплений спосіб життя, помилковою є думка, що вони не рухаються. Крім пошуку опори, вони ростуть, розмножуються й реагують на світло. Виділяють два різновиди рухів рослин: активні та пасивні.

Активні рухи пов’язані з ростом та розвитком рослин. Наприклад, цибулини тюльпана заглиблюються в землю у відповідь на дію сили тяжіння, а наземні органи рослин ростуть догори в напрямку до сонця (мал. 36.3).

Мал. 36.3. Ріст рослин у напрямку до сонця — приклад активного руху

До активних рухів також відносять закривання і розкривання квітів під час добових коливань температур, поворот кошика соняшника за рухом сонця на небосхилі чи опускання листків мімози сором’язливої під час дотику до них.

Пасивні рухи виникають під впливом зовнішніх факторів і не пов’язані зі змінами всередині рослини. Унаслідок дії повітряних мас, зміни вологості чи руху річкових течій відбуваються рухи рослин, що допомагають їм розмножуватися і збільшувати площу розселення. Так, кульбаба за допомогою вітру переносить своє насіння на далекі відстані (мал. 36.4). А закривання або відкривання шишок сосни зумовлене зміною структури мертвих тканин при коливанні вологості.

Мал. 36.4. Перенесення кульбабою свого насіння на далекі відстані — приклад пасивного руху

Опорні точки. Можливість протидіяти силі тяжіння та рости вгору — необхідна умова для виживання рослин. Виділяють два різновиди рухів рослин: активні й пасивні.

Запитання для повторення

  • 1. Яким чином рослини пристосувалися до життя на суші?
  • 2. Чому трав'янисті рослини здебільшого мають невеликі розміри?
  • 3. Назвіть приклади активних та пасивних рухів рослин.
  • 4. Робота в групі. Створіть лепбук на тему «Живий світ рослин в околицях моєї школи». Підготуйте виступ про те, що вас найбільше здивувало під час спостереження за рослинами біля школи. Окресліть, які методи дослідження природи ви використовували в процесі створення цього лепбуку.