Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Поняття клітини

Пригадаймо, поміркуймо

  • Що ви знаєте про клітини?
  • Чому клітини не можна розгледіти неозброєним оком?
  • Навіщо потрібно вивчати будову мікроорганізмів?

Ви вже, напевно, знаєте, що будь-який організм складається з клітин. Клітина — це основна одиниця будови живого. Як правило, клітини настільки маленькі, що ми не можемо розгледіти їх неозброєним оком. Однак це не означає, що їх не існує. Більшість організмів складається з величезної кількості клітин. Це багатоклітинні організми. Проте є організми, які складаються лише з однієї клітини: амеба протей, інфузорія туфелька, евглена зелена тощо (мал. 31.1). Ми називаємо їх одноклітинними.

Мал. 31.1. Одноклітинні мікроорганізми

Уперше про існування клітин дізналися ще 1665 року завдяки англійському науковцеві Роберту Гуку і його мікроскопу (мал. 31.2). Учений намагався зрозуміти, чому коркове дерево так добре плаває, і помітив на тонких зрізах корку безліч крихітних комірок, які пізніше назвав клітинами. Роберт Гук став перших, хто ввів у термінологію поняття «клітина» й розмістив у друкованому виданні її перше зображення.

Мал. 31.2. Роберт Гук

Процеси, що відбуваються всередині клітини, можна порівняти з роботою заводу. Кожна її складова, яка називається органелою, відповідає за виконання певної роботи.

Заводи можуть відрізнятися між собою обладнанням та облаштуванням. Так само й клітини рослин, тварин та грибів відрізняються за внутрішньою будовою. Проте будь-який завод існує самостійно, а кожна його одиниця є важливою.

Розгляньмо, із чого складається клітина (мал. 31.3). І знову ж таки використаємо модель заводу.

Клітинна мембрана — стіни заводу з дверима та вікнами — відокремлює клітину від усіх інших. Через клітинну мембрану надходять корисні речовини та вивільняються продукти життєдіяльності клітини.

Мал. 31.3. Будова тваринної (а) і рослинної (б) клітин

Цитоплазма — внутрішній простір заводу. Це в’язка речовина, у якій розташовані органели і яка забезпечує перебіг багатьох процесів, що відбуваються в клітині.

Ядро — це кабінет директора. Ця органела керує процесами в клітині та відповідає за збереження й передачу спадкової інформації, тобто тої інформації, яка надійшла до неї від усіх попередніх поколінь.

Мітохондрія — енергетична станція заводу — виробляє енергію, необхідну для повноцінного функціонування клітини.

Ендоплазматична сітка — це ніби транспортне забезпечення заводу. Вона транспортує речовини до органел клітини.

Рибосома — цех, де виготовляється продукція. Тобто рибосоми утворюють особливі речовини (білки), необхідні для будівництва клітини та її розмноження.

Крім названих вище органел, до складу клітини можуть входити ще й інші важливі частинки: хлоропласти, вакуолі, лізосоми, апарат Ґольджі та ін. Про їхні функції й особливості будови ви дізнаєтесь у старших класах.

Розділ біології, який вивчає клітини, називається цитологією.

Опорні точки. Англійський науковець Роберт Гук був першим, хто побачив у мікроскоп клітини. Складові клітини називаються органелами. Із-поміж них виділяємо ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку та ін.

Запитання для повторення

  • 1. Назвіть приклади одноклітинних організмів.
  • 2. Що таке органела?
  • 3. Які органели ви знаєте? Які роботу вони виконують у клітині?