Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Зовнішні оболонки Землі: гідросфера, літосфера, атмосфера

Пригадаймо, поміркуймо

  • Із якою із внутрішніх оболонок Землі ми постійно контактуємо?
  • Які властивості води ви знаєте?

У попередньому параграфі ви ознайомилися з внутрішніми оболонками Землі і вже дещо знаєте про літосферу. Однак, окрім літосфери, до зовнішніх оболонок нашої планети відносять гідросферу та атмосферу.

Літосфера — це тверда оболонка Землі, яка складається із земної кори та частини верхньої мантії. Вона є джерелом видобутку мінеральних ресурсів, що забезпечують людину паливом, будівельними матеріалами, дорогоцінним камінням, сировиною для виготовлення багатьох сплавів та хімічних речовин. У поверхневих шарах літосфери, у земній корі, живуть безліч живих організмів: бактерії, гриби, комахи тощо.

Атмосфера — повітряна оболонка Землі. З усіх відомих людству планет лише Земля має сприятливу для життя атмосферу. Бо саме атмосфера утримує й перерозподіляє вологу та тепло на земній поверхні, захищає її від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця (мал. 19.1) та є своєрідним щитом від астероїдів та метеоритів — малих небесних тіл. Коли «з неба падає зірка», в атмосфері згорає черговий метеорит. Це працює так: метеорити на великій швидкості входять в атмосферу — виникає потужна сила тертя. Метеорити нагріваються і згорають. Дуже великі метеорити можуть згорати не повністю. Тоді вони падають на землю у вигляді каменів зі сплаву металів і мінералів.

Мал. 19.1. Процес поглинання атмосферою Землі ультрафіолетових променів Сонця

До гідросфери належать усі океани, моря, річки, озера, льодовики, підземні води та інші води нашої планети.

Із курсу «Я досліджую світ» ви вже, напевно, знаєте, що все живе зародилося у воді. Саме тому основну частину живих організмів складає вода.

Вода — універсальний розчинник. Більшість рідин, без яких ми не уявляємо свого існування, є розчинами (кров, сік, йод, оцет). Важливою властивістю води, як ви вже знаєте, є перебування її в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. Вода в газоподібному стані, у вигляді пари, перерозподіляється атмосферою та є чинником формування погоди на Землі (мал. 19.2).

Мал. 19.2. Утворення грозових хмар в атмосфері Землі

Усі зовнішні оболонки Землі постійно взаємодіють між собою завдяки природним процесам, що відбуваються на планеті. Варто зазначити, що науковці та науковиці виділяють іще одну зовнішню оболонку — біосферу (мал. 19.3), «живу» оболонку Землі. Межі біосфери збігаються з межами поширення живих організмів та об’єднують між собою гідросферу, верхні шари літосфери та нижні шари атмосфери.

Мал. 19.3. Біосфера та її складові

ЗНАЙ БІЛЬШЕ!

Українська наука багата на вчених, які змінювали світ. Володимир Вернадський, відомий природознавець, один із засновників Української академії наук та перший її очільник. Петро Заріцький, знаний вітчизняний географ, який вивчав мінерали та багатство корисних копалин України. Єлизавета Матвієнко, відома українська геологиня, яка вела розвідку родовищ корисних копалин України та все життя вивчала гідро- та літологію.

Опорні точки. До зовнішніх оболонок нашої планети належать гідросфера, літосфера та атмосфера. Літосфера — тверда оболонка Землі, атмосфера — повітряна оболонка, гідросфера — водна оболонка. Біосфера — «жива» оболонка Землі, яка об'єднує всі три зовнішні оболонки.

Запитання для повторення

  • 1. З чого складається літосфера?
  • 2. Назвіть об'єкти, що входять до складу гідросфери.
  • 3. У чотири посудини налита різна за якістю вода: 1) із міського ставка; 2) із підземної скважини; 3) із гірського озера; 4) із-під крану. Яка за порядком посудина містить найчистішу воду, а яка найбруднішу? Відповідь обґрунтуйте.