Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Під час вивчення курсу «Я досліджую світ» у попередніх класах ви багато цікавого дізналися про природу. Але це лише початок чудової мандрівки! Наш підручник допоможе вам опанувати знання про різноманітність та особливості організмів, що нас оточують, розкриє дивовижі космосу, таємниці внутрішньої будови нашої планети тощо. Тож усі разом ми вчитимемося пізнавати природу!

Тема 1. Вчимося досліджувати природу

§ 1. Цінність знань про природу в житті й діяльності людини

§ 2. Спостереження, експеримент, вимірювання, моделювання

§ 3. Шляхи наукового пізнання природи

§ 4. Дослідники природи: видатні постаті, відкриття, винаходи

§ 5. Правила безпеки життєдіяльності під час досліджень природи

§ 6. Джерела знань про природу

§ 7. Інструменти природодослідника. Обладнання

Моя практична діяльність до теми 1. Вчимося досліджувати природу

Тема 2. Досліджуємо тіла, речовини, явища

§ 8. Тіла природні й рукотворні, живої і неживої природи. Фізичні характеристики тіла, їхнє вимірювання

§ 9. Дослідження фізичних властивостей речовин. Властивості повітря і води

§ 10. Частинки із яких складаються речовини. Матеріали. Рух частинок речовини

§ 11. Розчини в природі і побуті. Дифузія. Використання тіл, речовин і знань про їхні властивості

§ 12. Різноманітність явищ: механічні, теплові, світлові, звукові. Зв'язки між тілами, речовинами, явищами

§ 13. Механічні явища. Рух. Залежність руху від різних чинників

§ 14. Теплові явища. Нагрівання й охолодження тіл. Зміни агрегатного стану речовини (на прикладі води)

§ 15. Звукові явища. Звук: джерела і приймачі, поширення і відбивання. Звук і слух

§ 16. Світло: джерела і поширення. Способи орієнтування на місцевості за Сонцем

§ 17. Поняття сили та енергії. Пристрої для перетворення сили (прості механізми)

Моя практична діяльність до теми 2. Досліджуємо тіла, речовини, явища

Тема 3. Дізнаємося про Землю і всесвіт

§ 18. Земної кулі та методи її вивчення

§ 19. Зовнішні оболонки Землі: гідросфера, літосфера, атмосфера

§ 20. Гідросфера, її склад і зміни. Стани й розподіл води на Землі

§ 21. Атмосфера, її склад і зміни. Властивості повітря

§ 22. Погода і спостереження за нею

§ 23. Літосфера. Склад земної поверхні

§ 24. Форми рельєфу та способи його зображення

§ 25. Способи зображення Землі

§ 26. Безпечні й небезпечні природні явища в гідросфері, атмосфері, літосфері

§ 27. Розвиток уявлень людини про Землю. Місце Землі В Сонячній системі

§ 28. Рухи Землі та їхні наслідків

§ 29. Спостереження за Сонцем та Місяцем. Сонце і здоров'я людини

Моя практична діяльність до теми 3. Дізнаємося про Землю і всесвіт

Тема 4. Вивчаємо живу природу Землі

§ 30. Тіла живої природи, їхні властивості

§ 31. Поняття клітини

§ 32. Багатоклітинні організми: тварини, рослини, гриби. Як людина здобуває знання про організми

§ 33. Поживні речовини, вода, світло, тепло, повітря в житті організмів

§ 34. Процеси життєдіяльності тварин і рослин: живлення, дихання, виділення

§ 35. Особливості опори тварин. Способи їхнього пересування

§ 36. Особливості опори рослин. Рухи рослин

§ 37. Життя грибів. Їстівні й отруйні гриби

§ 38. Середовище існування організмів. Нерівномірність поширення чинників середовища

§ 39. Основні середовища життя. Пристосування організмів до умов існування

§ 40. Рослини та тварини рідного краю

Моя практична діяльність до теми 4. Вивчаємо живу природу Землі

Тема 5. Пізнаємо організм людини у його середовищі існування

§ 41. Клітина — найменша частинка організму людини. Частини тіла, органи та їхні функції

§ 42. Їжа та харчування. Значення травлення

§ 43. Повітря і дихання. Значення дихання

§ 44. Захист органів дихання від небезпечних упливів довкілля. Турбота про чисте повітря

§ 45. Серце і кровообіг. Тренування серця

§ 46. Опірність організму хворобам

§ 47. Функції шкіри. Гігієна шкіри та одягу

§ 48. Опора тіла і рух. Скелет, м’язи, постава

§ 49. Розвиток і зміцнення опорно-рухової системи

§ 50. Навколишнє середовище — джерело життєвоважливих для людини ресурсів

§ 51. Пристосування людини до навколишнього середовища

§ 52. Здоровий спосіб життя. Вода як чинник здоров’я. Питна вода. Способи очищення води

§ 53. Безпечна поведінка на водоймах. Особиста й побутова гігієна

§ 54. Корисні та шкідливі звички. Наслідки забруднення довкілля для життя та здоров’я

§ 55. Організм людини — цілісна система, на яку впливає навколишнє середовище

Моя практична діяльність до теми 5. Пізнаємо організм людини у його середовищі існування

Тема 6. Вчимося у природи і дбаємо про її збереження

§ 56. Ставлення людини до природи

§ 57. Природні й рукотворні об’єкти — компоненти життєвого середовища людини

§ 58. Використання природничо-наукових знань у повсякденному житті

§ 59. Винаходи та вироби, які підказала природа

§ 60. Вплив діяльності людини на довкілля

§ 61. Поняття екології

§ 62. Екологічні проблеми і способи їхнього вирішення

§ 63. Екозвички

Моя практична діяльність до теми 6. Вчимося у природи і дбаємо про її збереження

СловникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.