Пізнаємо природу. 5 клас. Яковлева

Узагальнення знань з теми «Вивчаємо живу природу землі»

СХЕМА «Організм — цілісна система, яка взаємодіє з середовищем існування»

ОРГАНІЗМ

ДІАГРАМА «Спільні та відмінні особливості рослин, грибів і тварин»

СХЕМА «Взаємозв’язок організму і середовища існування»