Пізнаємо природу. 5 клас. Яковлева

ПЕРЕДМОВА

Дорогі п’ятикласники і п’ятикласниці!

Ви тримаєте в руках новий підручник «Пізнаємо природу». Він допоможе вам у вивченні цього нового курсу. Пізнавати природу

— це означає вивчати оточуючий нас світ: рослин, тварин, зірки, клімат і, звичайно, самих себе, бо людина теж є частиною природи.

Світ навколо нас сповнений загадок і таємниць.

— Що являє собою планета Земля?

— Чому Місяць світить уночі?

— Які численні взаємозв’язки пов’язують живу та неживу природу?

— Яке місце займає людина в системі цих взаємовідносин?

Дати відповіді на ці та безліч інших запитань вам допоможуть такі природничі науки, як біологія, географія, хімія, фізика, астрономія, екологія.

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи.

Перша з них має назву «Вчимося досліджувати природу». Головне, про що ви дізнаєтеся з цієї теми, — як правильно досліджувати природу. Вивчаючи наступну тему — «Досліджуємо тіла, речовини, явища», — ви значно розширите свої уявлення про різноманітні природні та рукотворні тіла, а також речовини, з яких вони складаються, зануритесь у світ різноманітних природних явищ. З третьої теми — «Дізнаємося про Землю і Всесвіт» — ви здобудете знання про будову планети Земля, її рух; про Сонце і Місяць та їх вплив на Землю.

Сама назва наступної теми — «Вивчаємо живу природу Землі»

— підказує, що її присвячено найскладнішому та найцікавішому складнику природи — живим організмам. Вам відкриє свої таємниці світ рослин, тварин і грибів. Але невід’ємною частиною живої природи є і ми самі. Вивчаючи тему «Пізнаємо організм людини у його середовищі існування», ви в цьому переконаєтесь. Ви дізнаєтесь про найважливіші процеси, які відбуваються в організмі людини та складають основу її життя.

Завершує наш підручник тема «Вчимося у природи і дбаємо про її збереження». Вона переконає вас у тому, що природа дуже винахідлива і задача людини — вивчати її для того, щоб створювати неперевершені прилади та механізми. Водночас пам’ятаймо, що природа потребує нашої любові та турботи. Правильній взаємодії з природою задля її збереження і вчить ця тема.

Тому, хто вдумливо ставиться до природи, хто намагається дійти до суті, доводиться стикатися з найцікавішими загадками, а ваша допитливість, можливо, призведе до нових відкриттів на континенті знань.

— Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав жодного разу жодної квітки. Зроду не глянув на зірку. Нікого ніколи не кохав. Він тільки й робить, що підбиває цифри.

А. де Сент-Екзюпері, «Маленький принц»

Сподіваємося, що ви не будете такими. А що стосується цифр: у сучасному світі вивчати природу без них неможливо.

У кожному параграфі є певні рубрики.

Рубрика «Пригадайте» передбачає відповіді на питання, які вам знайомі з попередніх уроків або з початкових класів. Якщо ви натрапили на рубрику «Поміркуйте!» — це означає, що над цією проблемою треба замислитися, висловити свої думки, припущення.

Рубрика «Знайдіть інформацію» скерує вас до самостійної роботи з різними джерелами. У багатьох темах передбачені ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ, які ви можете виконувати на уроках під керівництвом учителя або вдома. У рубриці «Запам’ятайте:» узагальнюються головні ідеї теми, повторюються важливі поняття.

Опрацювання кожного параграфа завершується рубриками «Перевірте свої знання»і «Застосуйте свої знання».Відповідаючи на запитання і виконуючи завдання, ви зможете перевірити, чи добре розібралися в темі, чи можете розв’язувати життєві та творчі завдання.

Рубрика «Домашня лабораторія» стане вам у пригоді в самостійній дослідницькій діяльності — вона містить теми, плани та докладні описи корисних спостережень, експериментів, моделювання.

Сподіваємося, що працювати з підручником вам буде цікаво і він допоможе полюбити рідну природу, стати її друзями.

Великий дар дано людині — вміння вчитися. Ви будете щасливі, якщо цей дар збережете на все життя!

Автори

Тема 1. Вчимося досліджувати природу

§ 1. Природа: складники і методи дослідження. Шлях наукового пізнання природи

Все досліджуй, давай розуму перше місце.

Піфагор, давньогрецький мислитель

1. Що є складниками природи?

Ви вже знаєте, що природа — це все, що оточує людину й виникло без її втручання. Природа й людина тісно пов’язані. І якщо природа може існувати без людини, то людина без природи — не може.

Світ природи чарує людей своєю красою, надихаючи художників, літераторів, композиторів на створення чудових творів мистецтва.

Природа дає людям тепло, світло, повітря, їжу, ліки, сировину для виготовлення різних необхідних речей. Крім того, вона збагачує людину знаннями, тим самим роблячи її розумнішою, сильнішою.

ПРИГАДАЙТЕ

Що є складниками природи?

Складники (компоненти) природи — гірські породи, води, повітря, ґрунти, організми, космічні тіла (мал. 1.1).

Мал. 1.1. Складники природи

2. Які методи застосовують для дослідження природи?

Кожен і кожна з нас щоденно досліджують навколишній світ, здобуваючи нові знання. Напевно у нас виникає багато запитань, і на деякі з них ми не можемо відповісти одразу. А для відповіді на інші необхідно застосувати додаткові методи дослідження.

Методи дослідження — сукупність певних способів для отримання інформації про об’єкт дослідження, наприклад, ліс як природна система.

Досліднику / дослідниці природи необхідно вибрати правильний шлях дослідження або метод, яким він / вона користуватиметься. З’ясуймо, чим різняться такі методи, як експеримент і спостереження.

Спостерігають явища чи організми в природних умовах за допомогою органів чуття. Під час спостереження ми не втручаємося у природний перебіг подій (мал. 1.2). Експеримент, або дослід, проводять у спеціально створених умовах, що дають змогу багаторазово відтворювати явище, яке спостерігають.

Мал. 1.2. Метод спостереження

Метод спостереження — найдавніший. Саме шляхом спостережень люди з давніх-давен вивчали природу. Наприклад, спостерігаючи за добовим рухом Сонця, вони встановили, що сходить світило завжди з однієї сторони небокраю, а заходить — з іншої. Також наші спостережливі предки помітили, що в одні пори року світловий день скорочується, а в інші — подовжується; навесні на деревах і чагарниках набухають бруньки, а згодом з’являються листки і квітки; після блискавки буває грім.... І ще багато-багато іншого!

Коли самих лише спостережень недостатньо, дослідники природи вдаються до експериментів.

ПРИГАДАЙТЕ

Пригадайте експерименти, які ви проводили в попередніх класах. Які з них запам’яталися вам найбільше?

Експеримент влаштовують, коли потрібно пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища, які умови прискорюють або сповільнюють процеси, що спостерігаються.

За допомогою експерименту можна дізнатися, наприклад, що відбувається з тілами при нагріванні й охолодженні, які тіла притягуються магнітом, як різні добрива впливають на ріст і розвиток рослин.

Проводячи спостереження й експерименти, ви маєте навчитися відповідати на такі запитання:

 • 1. Навіщо робимо? (Визначаємо мету спостереження чи експерименту).
 • 2. Що буде, якщо...? Припустимо..., можливо... (Формулювання робочої гіпотези).
 • 3. Що використовуємо? (Складаємо перелік).
 • 4. Як робимо? (Плануємо порядок виконання роботи і здійснюємо дослідження).
 • 5. Що отримали чи побачили? (Фіксуємо результати дослідів).
 • 6. Який з цього висновок? (Підсумовуємо, про що дізналися, здіснюючи дослідження, які особливості природного явища чи організму виявили).
 • 7. Чи все вдалося зробити? (Оцінювання роботи, утруднень, що виникли, їх причини).

Влаштовуючи будь-яке дослідження природи, намагайтесь дотримуватися цього плану.

Крім спостереження й експерименту, послуговуються й іншими методами дослідження. Вони також вам знайомі.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте мал. 1.3 та встановіть метод дослідження природи, зображений на ньому.

Мал. 1.3. Метод дослідження природи

Під час дослідження часто доводиться виконувати різноманітні вимірювання.

Вимірювання — метод дослідження природних об’єктів і явищ за допомогою вимірювальних приладів.

Завдяки вимірюванню було встановлено, наприклад, що синій кит, маса якого близько 150 т, є найбільшою з відомих тварин на нашій планеті. А гора Говерла (висота 2061 м) — найвища вершина Українських Карпат і водночас найвища точка України.

ПРИГАДАЙТЕ

— Які вимірювання ви проводили у своєму житті?

— Якими вимірювальними приладами користувалися?

Більшість експериментів і спостережень неможливо провести без вимірювань.

У дослідженнях природи також широко застосовується метод моделювання.

Моделювання — метод дослідження, за якого об’єкт досліджень (оригінал) замінюється іншим, подібним до нього об’єктом (моделлю).

Наприклад, глобус є моделлю земної кулі, а небесна сфера — моделлю зоряного неба.

Моделлю можна вважати й акваріум. У ньому штучно створюють умови для риб та інших підводних мешканців, подібні до умов їх існування у природних водоймах (мал. 1.4).

Мал. 1.4. Різноманітність моделей: А — глобус; Б — небесна сфера; В — акваріум

У наш час на допомогу дослідникам прийшли новітні технології, зокрема комп'ютерне моделювання. Такий метод дає змогу передбачити, наприклад, наслідки катастроф — як природних, так і спричинених діяльністю людей, або вплив нових ліків на організм людини чи тварин.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • Основні методи дослідження природи — спостереження, експеримент (дослід), вимірювання та моделювання.
 • Перед початком дослідження, відповідно до обраної теми, потрібно визначити його мету, необхідне обладнання й порядок виконання роботи.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

 • 1. Що таке природа? Що є складниками природи?
 • 2. Які методи дослідження природи ви знаєте?
 • 3. Що таке спостереження? Чим спостереження відрізняється від експерименту?
 • 4. Наведіть приклади досліджень, під час яких необхідне вимірювання.
 • 5. Що таке моделювання? Наведіть приклади досліджень, під час яких використовують моделі.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Визначте, який метод дослідження допоміг природодослідникам встановити кожен із цих фактів:

 • Брудний сніг тане швидше за чистий.
 • Дніпро — найдовша річка України: її довжина на території нашої країни становить 981 км.
 • Квітки матіоли розпускаються ввечері й упродовж ночі розливають медовий аромат.
 • У теплій воді цукор розчиняється швидше, ніж у холодній.
 • Забарвлення яєць зозулі повністю збігається із забарвленням яєць тих птахів, до чиїх гнізд вона підкладає свої яйця.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «Планування і проведення експерименту «Взаємодія магніту з різними тілами» виконайте за посиланням https://bit.ly/330UHen1 або QR-кодом.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИРОДИ «СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДИКОЮ ТВАРИНОЮ»

Це завдання допоможе вам навчитися планувати й проводити спостереження за будь-яким об’єктом природи.

 • 1. Перед початком роботи складіть план спостереження, який включатиме мету й основні етапи (в разі утруднень зверніться по допомогу до вчителя).
 • 2. Проведіть спостереження за пропонованою твариною.

Під час спостереження зверніть увагу на особливості зовнішньої будови тварини (колір, покриви, частини тіла тощо) та як вона рухається, чим живиться, як добуває корм.

Або за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=oeBNCRNoipo

 • 3. Запишіть результати спостереження.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст