Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

РОЗДІЛ IX. СВІТ НА ПОЧАТКУ XXI ст.

ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ПРОБЛЕМУ

Екологічна проблема — проблема взаємодії людини й навколишнього середовища. Це промислове забруднення літосфери (ґрунтів; з’явилося навіть нове тлумачення сигналу SOS — save our soils — тобто «врятуйте наші ґрунти»), гідросфери (забруднені стічними водами Дунай, Сена, Огайо, Волга, Дніпро, Дністер); зростає забруднення Світового океану, особливо нафтове та радіоактивне (адже саме там, на дні, зазвичай, захоронюють токсичні та радіоактивні відходи), атмосфери (основні забруднювачі — оксид вуглецю, сірчистий газ, що зумовлює кислотні опади).

Зміна складу атмосфери, зменшення кисню, зростання частки вуглекислого газу та інших парникових газів посилює «парниковий» ефект, викликає потепління клімату. Прогнози вчених свідчать, що подальші такі зміни можуть призвести до катастрофічних наслідків: зміщення кліматичних зон, зміни природних умов життя людини, зникнення багатьох видів рослин і тварин, скорочення лісових площ, збільшення площі пустель, танення льодовиків та затоплення низинних і рівнинних територій унаслідок підняття рівня Світового океану. <...>

Основними шляхами розв’язання екологічних проблем є:

1) створення різноманітних очисних споруд, використання малосірчистого палива, знищення або переробка сміття, будівництво надвисоких димових труб тощо. Однак жодні очисні споруди не забезпечують повної очистки, а надвисокі труби лише знижують концентрацію шкідливих речовин у певному місці;

2) розроблення і використання принципово нової природоохоронної («чистої») технології виробництва, перехід до маловідходних і безвідходних виробничих процесів. Цей шлях є основним, оскільки він не просто зменшує, а попереджає забруднення навколишнього середовища;

3) глибоко продумане, найбільш раціональне розміщення «брудних» виробництв, надійне захоронения тих відходів, які неможливо переробити. До «брудних» виробництв належить, передусім, хімічна та нафтохімічна, металургійна, целюлозно-паперова промисловість, теплова енергетика, виробництво будматеріалів;

4) розширення природно-заповідних територій;

5) екологічна освіта, виховання, підвищення екологічної свідомості населення. [65, с. 283, 285]

1) Чому до кінця XX ст. проблема екології постала настільки гостро?

2) Які частини біосфери Землі забруднюють найбільше?

3) Які міжнародні організації займаються охороною навколишнього середовища?

4) Назвіть шляхи вирішення екологічної проблеми.

ПРО ТЕРОРИЗМ

Однією з головних глобальних проблем людства у третьому тисячолітті є тероризм. Слово «терор» (від латин, terror — страх, жах) з’явилося наприкінці XVIII ст. Як соціально-політичний феномен тероризм проявив себе наприкінці XIX ст., а особливого розмаху це явище набуло у другій половині 1960-х рр. Існує понад 100 визначень поняття «тероризм». До найпоширеніших і найуніверсальніших належить визначення американських дослідників В. Маллісона та С. Маллісона: «Тероризм — це систематичне використання крайнього насильства та погрози насильством для досягнення публічних і політичних цілей». За даними ЦРУ США, за період 1968—1980 рр. було вчинено 6714 акцій міжнародного тероризму. У 1970 р. теракти мали місце у 48-ми країнах, 1975 р. — 57, 1980 р. — 76, 1981 р. — у 91. До середини 90-х рр. XX ст. тероризм охопив понад 100 країн світу, а загальна кількість терактів зросла до 25 тис.

Основними ознаками сучасного тероризму можна назвати загальновизнані риси (насильство та залякування), а також інтернаціоналізацію чи глобалізацію.

Перш за все, тероризм завжди є міжнародним, бо має на меті зміну державного ладу країни, її устрою або влади.

Міжнародний тероризм поділяють на державний, коли в ролі організатора та виконавця терористичних заходів виступає сама держава, та індивідуально-груповий, що проводиться самостійно (номінально) окремими громадянами чи організованими групами без будь-якої державної допомоги. Яскравими прикладами такого тероризму є війна проти шиїтів і курдів С. Хусейна в Іраку. [65, с. 294—295]

1) Дайте визначення терміна «тероризм».

2) Коли тероризм з’являється як соціально-політичний феномен?

3) Чим відрізняється державний тероризм від індивідуально-групового? Наведіть приклади обох видів.

4) Запропонуйте шляхи подолання тероризму.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст