Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

РОЗДІЛ VIII. КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ

РОЗДАВАННЯ КАРЛОМ І МОНОПОЛІЙ

Необмежена влада короля й зловживання нею давно вже викликали дорікання й невдоволення в різних прошарках суспільства.

Незадоволеною була буржуазія: король [Карл І] у пошуках грошей щедро роздавав патенти [дозволи] на монопольне [одноосібне] право виробництва й торгівлі сіллю, пивом, маслом, оселедцем, шкірою тощо. Це збагачувало монополістів, але робило продукти дорожчими та позбавляло доходів великі прошарки буржуазії. Король навіть зазіхнув на «священне право» володіння, привласнивши приватні запаси золота й срібла, які перебували на зберіганні в Тауерському замку. Довільні побори, що випливали один за іншим, стосувалися всіх груп заможних класів, у тому числі й дворянства. Феодальне всевладдя короля вступило в суперечку з розвитком капіталізму й інтересами буржуазії та нового дворянства, що збагачувалося на розведенні овець і збуті вовни. [14, с. 87]

1) Визначте період правління Карла І.

2) Що таке монополії?

3) Поміркуйте, що мав на меті Карл І, продаючи монополії.

4) Які верстви суспільства були незадоволенні продажами монополій і чому?

ПРО О. КРОМВЕЛЯ

У цей важкий момент революції на сцену вийшла людина, яка мала довести боротьбу з королем до переможного кінця. Олівер Кромвель, який народився в 1599 р., був типовим дворянином середньої руки. <...> Дружина його була дочкою купця, що вкладав свої доходи в купівлю землі. <...> Кромвель був непохитним пуританином і щиро віруючою людиною. Свої вчинки він часто мотивував «велінням згори», однак це не заважало йому мати досить тверезий і розважливий розум. <...>

Кромвель не був військовим, але з початком війни власним коштом створив кінний загін із добровольців і став його командиром. Спостерігаючи за поведінкою солдатів обох армій у битві під Еджгіллі <...>, він чітко визначив, намітив головне завдання: «Якщо ви не хочете бути битими, треба завербувати в армію таких людей, які за своїм духом могли б позмагатися із джентльменами». <...>

Спочатку у своєму районі, а потім за його межами він почав вербувати в солдати пуритан. <...> Звісно, Кромвель не покладався лише на релігійний ентузіазм, ретельно і завзято навчав їх тактики бою та стройової справи. [14, с. 88—89]

1) Охарактеризуйте особистість О. Кромвеля.

2) Дайте визначення понять «пресвітеріани», «індепенденти», «левеллери», «роялісти».

3) Чому солдатам О. Кромвеля неодноразово вдавалося завдавати поразки військам роялістів?

4) Поясніть, чому в армії О. Кромвеля віддавали перевагу саме індепендентам.

5) Які події 1653 р. привели до встановлення протекторату?

ІЗ БІЛЛЯ ПРО ПРАВА 1689 Р.

...І тому зазначені духовні та світські лорди й громади <...> заявляють для відновлення й засвідчення своїх давніх прав і вольностей:

1. Що передбачувана влада скасування законів або виконання законів королівським наказом без згоди парламенту є незаконною.

2. Що передбачувана влада вилучення із законів або виконання законів королівським наказом так, як вона <...> застосовувалася нещодавно, є незаконною. <...>

5. Що звернення із клопотанням до короля є правом підданих, і будь-яке затримання й переслідування за такі клопотання є незаконними. <...>

10. Що не допускається ні вимагання надмірних податків, ні накладення надмірних штрафів або жорстоких і незвичних покарань. [14, с. 91—92]

1) Яка подія дістала назву «Славна революція»?

2) Що мав на меті парламент, ухвалюючи Білль про права?

3) Які права втратила королівська влада згідно з документом?

4) Чи згодні ви з твердженням, що Білль про права затвердив верховенство парламенту над королем і встановив в Англії конституційну монархію? Обґрунтуйте свою думку.

ПРО ФРІДРІХА II

Однак, коли в 1740 р. старий король [Фрідріх-Вільгельм І] помер, крон-принц зійшов на престол під ім’ям Фрідріха II й, варто зауважити, дещо з ідей французького Просвітництва, засвоєних ним у молодості, вплинуло на стиль нового прусського короля.

Дослідники помічають сліди фразеології французьких просвітителів у деяких його урядових указах. Певний час Фрідріх II перебуває у близьких стосунках із Вольтером і запрошував французького просвітителя погостювати в нього в Потсдамі.

Крім того, однією з характерних рис Фрідріха II було релігійне вільнодумство — ще один урок, засвоєний ним від французьких просвітителів.

Фрідріх II зміг провести кілька реформ, метою яких було усунути найбільші недоліки в державному управлінні. Він намагався впорядкувати діяльність фінансових і судових органів, поширити початкову освіту в міських і сільських місцевостях.

У часи Фрідріха II були скасовані деякі заборонні закони щодо релігії. Були видані закони, що забороняють поміщикам проганяти селян з їхніх наділів. Щоправда, багато вчених зазначають, що політика «захисту селянства» була викликана насамперед фіскальними [податковими] і військовими міркуваннями, а саме — потребою уряду в рекрутах. <...>

Фрідріху II, на жаль, так і не вдалося вийти за межі звичайного прусського військово-юнкерського правителя. У ньому поступово почали розвиватися підозрілість і ворожість до найбільш демократичних представників суспільної думки. «Я є покровителем тільки тих вільних мислителів, які мають пристойні манери й розумні ідеї», — пояснив Фрідріх і своє негативне ставлення до Руссо. <...>

Вплив Фрідріха на розвиток прусської промисловості є суперечливим питанням. <...> Фрідріх II видав дивний указ, за яким заборонялося застосування в промисловості машин на тій підставі, що це нібито неминуче викличе зменшення населення. <...>

Фрідріх II, незважаючи на всі свої розбіжності з батьком, залишався переконаним мілітаристом, як і Фрідріх-Вільгельм І. [14, с. 112—113]

1) Визначте період правління Фрідріха II.

2) Назвіть реформи Фрідріха II у сфері внутрішньої політики. Чи сприяли вони зміцненню абсолютизму?

3) Чому Фрідріх II великого значення надавав армії?

4) Поміркуйте, чому в зовнішній політиці прусський король вдався до союзу з Англією та розв’язав Семилітню війну.

5) Чи вдалося Фрідріху II перетворити прусське королівство на одну з наймогутніших держав в Європі?

ПРО РЕФОРМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Реформи в області шкільної справи належать до кращих реформ Марії Терезії. За її правління вперше в історії Австрії — раніше, ніж у більшості інших держав Європи, — школам були надані великі державні дотації, була організована підготовка вчителів і складені навчальні програми. Не існувало загального обов’язкового навчання, але вперше була створена широка мережа народних шкіл, безкоштовних і загальнодоступних. <...> Поряд із народними школами були створені професійні школи для підготовки робітників різних спеціальностей. <...> Ці школи не тільки були безкоштовними, але й виплачували навіть певну суму батькам, щоб вони могли віддавати дітей до школи. <...>

ПРО ВОЄННУ РЕФОРМУ

Першою проведеною ним [Йосифом II] реформою було очищення офіцерського корпусу від нездібних, але багатих і впливових синів із «гарних» родин, які вважали службу в армії своєрідним джерелом доходів. Він безжально виганяв ледарів, не дозволяв їм просуватися службовою драбиною і надавав незначні й невідповідальні посади. <...> Той самий принцип — відбирати людей за здібностями, а не за походженням — застосовувався і під час прийому до офіцерських шкіл. При Йосифі ці школи вперше почали приймати значну кількість синів купців, фабрикантів, навіть ремісників і тих із них, хто виявлявся найбільш здібним, випереджав дворян у просуванні службовою драбиною. <...> Йосиф піклувався і про солдатів. <...> Він скасував муштру для парадів, на яку витрачалася більшість часу. За його правління ті солдати, які відслужили свій термін, уперше почали одержувати пенсії або <...> невеликі посади на державній службі. [14, с. 116]

1) Чому період правління Марії Терезії та Йосифа II дістав назву «освічений абсолютизм»?

2) Поміркуйте, для чого, крім військової та судової реформ, дійсно необхідних імперії Габсбурґів, Марією Терезіею була впроваджена реформа в галузі освіти.

3) Чому згідно із реформою університети звільнялися від впливу єзуїтів?

4) Що мав на меті Йосиф II, впроваджуючи військову реформу?

5) Чи можна вважати, що реформи Марії Терезії та Йосифа II посилили абсолютизм Австрійської монархії?

З УКАЗУ ПРО ЗАКРІПАЧЕННЯ СЕЛЯН В УКРАЇНІ

Для загальновідомого і правильного одержання казенних доходів у намісництвах Київському, Чернігівську й Новгород-Сіверському і для запобігання будь-яких втеч, які обтяжують поміщиків і жителів, що залишилися в селищах, усім селянам залишатися на своєму місці <...>, де він за нинішньою останньою ревізією приписаний. <...> У випадку втечі після видання цього указу діяти за загальними державними постановами. [14, с. 105]

1) Чому Катерина вирішила закріпачити селян України?

2) Як наведений указ уплинув на розвиток економіки українських земель?

3) Чи можна назвати подібний крок із боку імператриці останнім кроком у цілковитій покорі українського народу владі Російської імперії?

ШВЕДСЬКИЙ МАНДРІВНИК ПРО ПОЛІТИКУ АНГЛІЇ В КОЛОНІЯХ (1749 р.)

Англійські колонії дійсно настільки збагатилися і поповнилися населенням, що незабаром стануть суперниками Англії. Щоб підтримати торгівлю й могутність метрополії, їм заборонено засновувати нові мануфактури, які могли б конкурувати з англійськими, за винятком деяких визначених місць, колонії мають право торгувати поза британськими володіннями; іноземцям також не дозволена торгівля з окремими американськими колоніями. Подібних обмежень безліч. [14, с. 118]

1) Наскільки збільшились англійські колонії на середину XVIII ст.?

2) Чим можна пояснити швидкий розвиток колоній?

3) Поясніть, чому метрополія забороняла засновувати нові мануфактури в колоніях.

4) Які наслідки могла мати подібна політика?

ІЗ ДЕКЛАРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1776 Р.)

...Ми вважаємо очевидними такі істини: всі люди створені однаковими, і всі вони наділені Творцем деякими невід’ємними правами, до яких належать життя, воля й прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав засновані серед людей уряди, наділені справедливою владою за згодою тих, ким вони управляють. Якщо ж дана форма правління стає згубною для їхніх цілей, то народ має право змінити або скасувати її й заснувати новий уряд. [14, с. 120]

1) Що стало приводом до початку Війни за незалежність?

2) Хто був автором Декларації? Що вам про нього відомо?

3) Які принципи проголошувала Декларація?

4) Які території входили до Сполучених Штатів Америки згідно з Декларацією?

ІЗ КОНСТИТУЦІЇ США (1787 Р.)

Стаття І. Розділ І. Усі встановлені тут повноваження законодавчої влади належать Конгресу Сполучених Штатів, що складається із Сенату й Палати представників. <...>

Стаття II. Розділ І. Виконавча влада здійснюється Президентом Сполучених Штатів Америки. Він перебуває на посаді протягом чотирирічного терміну. <...>

Стаття III. Розділ І. Судова влада Сполучених Штатів здійснюється Верховним судом і тими нижчими судами, які будуть час від часу засновуватимуться Конгресом. [14, с. 124]

1) Який основний закон діяв у США до прийняття Конституції?

2) Поясніть, де та за яких обставин була прийнята Конституція.

3) Яку форму правління здобули США згідно з Конституцією?

4) Які принципи прав та свобод декларувала Конституція?