Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Коляда - Нова програма

§ 1. Вступ. Новий час (кінець XVIII — початок ХХ ст.): епоха модернізації

Розділ І. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст.

§ 2. Велика французька революція кінця XVIII ст.: від конституційної монархії до республіки

§ 3. Велика французька революція кінця XVIII ст.: від якобінської диктатури до імперії Наполеона. Віденський конгрес

§ 4. Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «декларації прав людини і громадянина» до цивільного кодексу Наполеона

Розділ ІІ. Європа та Америка у добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.)

§ 5. Європа та Америка: основні тенденції

§ 6. Практичне заняття. Суспільні наслідки промислового перевороту і зміни у повсякденному житті

§ 7. Франція (1815—1847 рр.)

§ 8. Велика Британія на шляху до світової першості

§ 9. Німецький союз та Італійські держави (1815—1847 рр.)

§ 10. Австрійська імперія доби К. Меттерніха. Російська імперія у першій половині XIX ст.

§ 11. «Весна народів». Революція 1848—1849 рр. у країнах Західної і Східної Європи

§ 12. США у першій половині XIX ст. Громадянська війна 1861—1865 рр.

§ 13. Національно-визвольна війна народів Латинської Америки

§ 14. Об’єднання Німеччини та Італії

Узагальнююче повторення

Тематичне оцінювання

Розділ ІІІ. Європа та Америка в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 15. Європа та Америка: основні тенденції

§ 16. Практичне заняття. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності

§ 17. Італійське королівство (1870-ті — 1914 рр.)

§ 18. Німецька імперія (1870-ті — 1914 рр.)

§ 19. США в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 20. Велика Британія в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 21. Франція (1870-ті — 1914 рр.)

§ 22. Російська імперія: від «доби великих реформ» до Столипінської модернізації

§ 23. Австро-Угорщина — дуалістична монархія

§ 24. Народи Східної та Південно-Східної Європи у боротьбі за незалежність

Узагальнююче повторення

Тематичне оцінювання

Розділ ІV. Пробудження Азії. Колонізація Африки. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

§ 25. Японія (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

§ 26. Китай у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 27. Османська імперія та Персія (Іран) у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 28. Практичне заняття. Боротьба Індії за незалежність. Колоніальний поділ Африки

§ 29. Міжнародні відносини наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.

Розділ V. Розвиток культури (кінець XVIІІ — початок ХХ ст.)

§ 30. Духовне життя народів світу наприкінці XVIІІ — у XIX ст.

§ 31. Практичне занття. Зародження масової культури

Узагальнююче повторення

Тематичне оцінювання

Узагальнююче повторення «Світ наприкінці XVIII — у XІX ст.»

Пам’ятаймо дати