Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Ліхтей - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ І

«ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН»

Які зміни відбулися в період раннього Нового часу?

Більшість населення Європи продовжувала займатися сільським господарством, і вагомих зрушень у цій галузі не спостерігалося. Поступово внаслідок удосконалення знарядь праці й запровадження нових способів господарської діяльності людини зростали обсяги виробництва продуктів харчування.

Відкриття й винаходи XV-XVI ст. зумовили появу нових виробничих галузей. Збільшилася кількість міст і міського населення. Завдяки розвитку виробництва виникли розсіяна, змішана та централізована мануфактури.

Зросло товарне виробництво, склалися товарно-грошові відносини. Економічний поступ спричинив зміни в соціальній структурі суспільства - з’явилися стани «нових» людей — наймані робітники, «нові» дворяни, буржуазія.

На початку раннього Нового часу зазнало змін духовне життя людини. Якщо в епоху Середньовіччя свідомість формувалася під впливом церкви й станової належності, то ранній Новий час показав відокремленість особи, її намагання покладатися на власні сили. З’явилися нові можливості — досягнення багатства, успіхів у суспільстві, започаткування власної справи.

Станова монархія поступилася абсолютній, влада монарха стала необмеженою, роль станово-представницьких органів влади звелася нанівець.

Унаслідок великих географічних відкриттів змінилася карта світу — прокладено нові торговельні шляхи, утворено нові держави на території нововідкритих земель, сформовано перші колоніальні імперії.

Економічний і суспільно-політичний розвиток країн, континентів, частин світу відбувався нерівномірно.

Чому великі географічні відкриття є початком епохи раннього Нового часу?

• Людина піддала сумніву традиційні географічні знання, вирішила на власному досвіді впевнитися, що світ є іншим. Європейці, утративши традиційні торговельні шляхи на Схід, відкрили морський шлях в Індію.

• З’явилося розуміння необхідності запровадження нових способів ведення господарської діяльності, технічних удосконалень і винаходів.

• Люди почали відмовлятися від старих традицій і вірувань. Порушилися патріархальні відносини між селянами й феодалами. У більшості країн селяни домоглися особистої свободи. Величезні прибутки приносила колоніальна торгівля. Процвітали банкіри, з’явилися біржі.

• У суспільстві з’явилися люди, налаштовані на підприємницьку діяльність, виникло прагнення заробляти, іти на розумний ризик.

• На зміну феодальним відносинам прийшли капіталістичні.

Як вплинули великі географічні відкриття на економічний і суспільно-політичний розвиток країн світу?

• Розширився світогляд людини — було відкрито Новий Світ.

• Засновано перші колоніальні імперії.

• Торговельні шляхи перемістилися із Середземного моря в Атлантичний океан. Торгівля поєднала материки й континенти, почала розвиватися світова торгівля. Зародився світовий ринок.

• На перший план вийшли морські держави й морські порти — Лісабон, Антверпен, Лондон. Антверпен став центром світової торгівлі.

• Збільшення в Європі кількості золота й срібла за рахунок пограбованих країн Нового Світу спричинило знецінення грошей, зростання цін на продукти й товари. Це призвело до «революції цін».

• Обсяг виробництва товарів у Європі суттєво зріс.

• Відбулася революція в системі харчування європейців — воно урізноманітнилося завдяки вживанню в їжу рослин і прянощів, привезених із нововідкритих земель.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.