Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Ліхтей - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ VI

«СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ—ХVIII ст.»

Якими були основні напрямки діяльності перського правителя Аббаса І?

Перське царство

• У 1502 р. постала держава Сефевідів, до складу якої входили Азербайджан, Вірменія, Ірак, Іран, Курдистан. Європейці називали державу Сефевідів, яка проіснувала до 1736 р., Перським царством.

• Найвищого розквіту Перське царство досягло в роки правління Аббаса І (1587-1629). Він запровадив єдину грошову систему, збирав податки з товарів підвищеного попиту, організував прокладання доріг і будівництво караван-сараїв, сприяв розвитку культури, зокрема науки.

Чому Індія стала частиною англійської колоніальної імперії, а Китай до другої половини XIX ст. залишався «закритою для Європи країною»?

Індія

• На території Північної Індії в 1526 р. утворилася нова держава — Імперія Великих Моголів. Населення імперії перебувало на різних етапах розвитку, розмовляло різними мовами, сповідувало різні релігії, було поділено на варни та касти. Об’єднання імперії у цей час було хитким, знать боролася за престол, армія була слабкою. На півдні країни існували незалежні держави.

• Релігії Індії не змогли об’єднати населення в боротьбі проти колонізаторів. Основні положення індуїзму та буддизму заперечували можливість збройної боротьби проти поневолювачів.

• Європейські країни тривалий час боролися за монополію в Індії. Спочатку англійці в союзі з голландцями витіснили португальців, англо-голландські війни й англо-французські суперечки встановили першість Англії. Наприкінці XVIII ст. Англія посіла першість серед європейських держав в Індії.

• Колоніальне панування призвело до руйнації традиційного укладу життя та економіки.

Китай

• На початку XVI ст. за правління династії Мін зміцнилася влада імператора; розвинулося землеробство; значного поширення набуло бавовноткацтво; розвинулися ремесла, визначилася виробнича спеціалізація окремих міст, районів і провінцій; удосконалювалися верстати для виготовлення шовку; розвивалися імператорські й приватні майстерні з виготовлення порцеляни.

• З 1644 р. в Китаї встановилася влада іноземної Маньчжурської династії Цин, що правила країною до 1911 р.

• У 1757 р. уряд Китаю прийняв рішення про закриття для зовнішньої торгівлі всіх портів, крім Кантона. До середини XIX ст. Китай залишався «закритою» для світу країною.

Якими подіями супроводжувався процес національного об’єднання Японії?

Японія

• Із середини XV ст. до 60-х років XVI ст. в Японії тривав період політичного безладу й громадянських воєн. Процес національного об’єднання країни розпочав полководець Ода Нобунага, а завершив у 1615 р. Токугава Іеясу.

• У 1603 р. Токугава Іеясу проголосив себе сьогуном. Так було засновано сьогунат Токугава (1603-1867) зі столицею в м. Едо (нині — м. Токіо). Однією з важливих складових внутрішньої політики сьогунату Токугава стало самозакриття країни й заборона християнства.