Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Ліхтей - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ III

«ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в XVI-XVII ст.»

Якими були основні пріоритети політичного й суспільного життя країн Європи в ранній Новий час?

Франція

• Наприкінці XV ст. завершилося територіальне об’єднання французьких земель, і Франція стала найбільшою європейською державою, у якій проживало 15 млн осіб.

• Упродовж раннього Нового часу французьке суспільство зазнало суттєвих змін, які стосувалися всіх верств населення — селянства, бюргерства та дворянства.

• Упродовж першої половини XVI ст. у Франції утвердилася абсолютна монархія: король мав необмежену владу; не скликалися Генеральні штати; зростав бюрократичний апарат; існувала постійна армія, яка складалася з найманців; католицька церква була залежною від короля.

• У першій половині XVI ст. в країні поширюється кальвінізм. Послідовників учення Ж. Кальвіна називали гугенотами.

• У другій половині XVI ст. протистояння між католиками й гугенотами призвело до релігійних воєн.

• Наприкінці XVI ст. до влади в країні прийшов колишній гугенот Генріх IV, за правління якого було проведено низку необхідних реформ і відбулося зміцнення французького абсолютизму.

Іспанія

• Після завершення в 1492 р. Реконкісти весь Піренейський півострів, крім Португалії, було об’єднано під владою іспанських королів Ізабелли Кастильської та Фердинанда Арагонського.

• У 1516 р. владу в Іспанії успадкував Карл І Габсбург, якого згодом було обрано також імператором Священної Римської імперії. Він зійшов трон як Карл V. Його володіння простягалися від Європи до Південної й Центральної Америки.

• Політика Карла V була спрямована на утвердження в Іспанії абсолютизму: покірний і відданий монархові бюрократичний апарат; споживацьке використання колоніального золота; перебування католицької церкви під опікою королівської влади.

• У 1555 р. Карл V зрікся трону, і його син Філіпп II успадкував Іспанію, Нідерланди, колонії в Америці й італійські володіння.

• За правління Філіппа II відбулося зміцнення іспанського абсолютизму. У зовнішній політиці спостерігалися як блискучі перемоги (припинення італійських воєн, боротьба з турками, приєднання Португалії до Іспанії), так і прикрі невдачі (підрив морської могутності в протистоянні з Англією, втрата Нідерландів).

Англія

• У 1485 р. до влади в Англії прийшов Генріх VII з династії Тюдорів. Унаслідок великих географічних відкриттів Англія опинилася в центрі нових торговельних шляхів, що, разом із ліквідацією старої системи господарювання, сприяло економічному піднесенню країни. Основними формами англійської промисловості були розсіяна та централізована мануфактура.

• У сільському господарстві відбувався процес насильницького захоплення дворянами селянських наділів, що отримав назву обгороджування. Зупинити цей процес королівська влада не змогла, тож упродовж XVI ст. було видано кілька жорстких законів проти волоцюг і жебраків (колишніх селян, які втратили землю). Вони відомі в історії як «криваві закони».

• 3 приходом до влади Генріха VII в Англії розпочалося становлення абсолютної монархії, яке тривало й за правління Генріха VIII. Специфіка англійського абсолютизму полягала в тому, що Тюдори: 1) не збільшували кількості чиновників на місцях, а зберегли місцеве дворянське самоуправління; 2) не мали постійної армії, а більше уваги приділяли розвиткові флоту; 3) опиралися на станово-представницький орган — парламент. Важливим кроком у становленні англійського абсолютизму стала так звана королівська Реформація, проведена Генріхом VIII.

• Найбільшого розквіту Англія досягла в другій половині XVI ст. за правління королеви Єлизавети І. У країні остаточно перемогла Реформація. Королева підтримувала розвиток мануфактурного виробництва й торгівлі, проводила успішну зовнішню політику, спрямовану проти католицької Іспанії. У результаті було закладено підмурівок Британської колоніальної імперії.

Якими були наслідки Реформації та Контрреформації для провідних країн Європи?

Франція

• Поширення в країні, особливо на півночі, кальвінізму й ворожнеча між Валуа та Бурбонами призводить до релігійних війн 1562-1598 рр., страхітливою подією яких була Варфоломіївська ніч (1572).

• Нантський едикт 1598 р. встановив панування католицької церкви та свободу протестантського віросповідання.

• Початок правління династії Бурбонів. За перших Бурбонів відбулося зміцнення абсолютизму в країні.

Англія

• Створено англіканську церкву. Главою церкви став монарх. Скасовано владу Папи Римського. Це спричинило посилення абсолютної монархії в Англії.

• Парламент, якому була потрібна сильна королівська влада, підтримав короля в боротьбі проти Папи Римського й шотландської династії Стюартів.

• Англійська держава зміцнилася, активізувався розвиток сільського господарства, промисловості (мануфактури), морської торгівлі.

• Англія стала сильною морською державою.

Іспанія

• Іспанія стала рушійною силою Контрреформації.

• У країні активізувалася діяльність інквізиції, установилася атмосфера релігійної нетерпимості й фанатизму.

• Це призвело до вигнання некатоликів, унаслідок чого Іспанія позбулася вправних ремісників і селян, купців і торговців, що спричинило економічний занепад.

• Проте відкриття Нового Світу перетворило Іспанію на велику колоніальну імперію, однак вона не зуміла скористатися новими можливостями.

Нідерланди

• У Нідерландах поширилися ідеї Ж. Кальвіна, що сприяло активізації економічного розвитку.

• Антверпен став центром світової торгівлі, розвивалися мануфактури.

• Країна ввійшла до складу Іспанії.

• Активізувалася діяльність інквізиції. Це спричинило виникнення іконоборського руху — початку національно-визвольного руху.

• Унаслідок національно-визвольної війни, яка пройшла під гаслом протестантизму, утворилася незалежна держава, до влади прийшла буржуазія, Нідерланди стали економічно найрозвиненішою країною світу.

Релігійна ситуація в країнах Європи призвела до Тридцятилітньої війни останньої релігійної та першої всеєвропейської війни Нового часу. Перебіг війни й результати Вестфальського миру засвідчили, що релігійні інтереси європейських країн поступилися місцем державним.

Якими були основні пріоритети політичного й суспільного життя Франції за правління Людовіка XIII та Людовіка XIV?

• У 1624 р. першим міністром Людовіка XIII став кардинал Рішельє, який фактично й вирішував усі державні справи. Основні напрямки його діяльності передбачали: 1) позбавлення гугенотів політичного впливу; 2) боротьбу з опозиційно налаштованою знаттю; 3) зміцнення королівської влади.

• За правління Людовіка XIV остаточно сформувалася абсолютна монархія. Основою ідеології стали висловлювання короля «Коли працюєш на державу — працюєш на себе» і «У підданих немає прав, є лише обов’язки».

• Активний розвиток промисловості й торгівлі був спрямований на підтримку вітчизняної промисловості, обмеження експорту сировини, збільшення вивезення готової продукції і встановлення високих митних тарифів на імпортні товари для захисту внутрішнього ринку. Держава вкладала кошти в створення великих мануфактур («королівські мануфактури»), установлювала численні пільги й привілеї. Особливо заохочувалося виробництво предметів розкоші й військового спорядження — зброї, гармат, пороху, ядер тощо.

• Провідником економічної політики був контролер фінансів Жан Батист Кольбер, тому вона отримала назву кольбертизм.

• Активне втручання в міжнародні відносини в Європі, розподіл колоніальних володінь у світі.

Якими були наслідки Англійської буржуазної революції?

• Було знищено феодальні відносини й абсолютну монархію.

• Установлено конституційну монархію, причому Славна революція була безкровним переворотом, на відміну від революції середини XVII ст.;

• «Нове» дворянство й буржуазія отримали змогу визначати основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики через парламент.

• Економічні процеси визначили початок промислової революції та сприяли становленню Англії як великої промислової держави.