Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Ліхтей - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ II

«ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ»

Чому мистецтво Відродження було новим явищем, своєрідним переходом від культури доби Середньовіччя до культури раннього Нового часу?

• Відродження — період культурного піднесення країн Європи, перехід від культури доби Середньовіччя до культури Нового часу, що характеризується зверненням до культурної спадщини античності, посиленою увагою до людини.

• Епоху Відродження підготували нові явища та події, які спостерігалися в Європі, — активний економічний розвиток країн, насамперед італійських міст, великі географічні відкриття, поява технічних винаходів, винайдення книгодрукування.

• Сформувався новий світогляд. Гуманісти по-новому пояснювали роль і місце людини у світі, її призначення. Вони проголосили людину найвищою цінністю, уважаючи, що людина має право на щасливе й гідне життя.

• Утвердилося переконання про безмежні можливості людини в пізнанні світу.

• У науці визначився відхід від схоластики й утверджувалася роль дослідного знання.

Чим італійське Відродження відрізняється від Північного Відродження?

• Північне Відродження формувалося під впливом італійського Відродження.

• У Північній Європі на формування нової культури впливала не антична спадщина, а християнство.

• У мистецтві італійського Відродження людина була центром Усесвіту, а в мистецтві Північної Європи вона виступала підтвердженням існування Творця. В італійців людина божественно прекрасна, а в німців і голландців — різна. Бог створив землю й людину, яка живе разом із природою одним життям. Людина є безумовно цінною, проте такими ж цінними є небо, зорі, листя та трава. Митці Північного Відродження вбачали цінність людини в її існуванні, а не в її звершеннях. З однаковою увагою вони зображали й селянина, і городянина, і ледаря, і каліку.

• На півночі Європи на творчість митців дуже впливали ідеї протестантизму. Лютерани й кальвіністи прагнули дешевої церкви, тому художники Північного Відродження працювали на замовлення не ієрархів церкви, а багатих містян.

Яка суспільно-політична ситуація спричинила початок Реформації в Німеччині?

• Економічний розвиток Німеччини й політична роздробленість країни на початку XVI ст.

• Поширення ідей гуманізму та критика засилля католицької церкви в суспільстві.

• Невдоволення всіх верств німецького суспільства діяльністю католицької церкви в країні.

Які основні положення реформаційного вчення М. Лютера?

• Ідея спасіння людини тільки особистою вірою.

• Віра приходить до людини лише через милість Божу, а не внаслідок якихось особистих заслуг.

• Джерелом християнської віри є Біблія, а не постанови церковних соборів і папської курії.

Які основні здобутки Реформації в Німеччині?

• Суттєве обмеження впливу католицької церкви на суспільне життя.

• Послаблення матеріального становища католицької церкви, конфіскація її володінь.

• Оформлення протестантизму як одного з трьох (разом із католицизмом і православ’ям) основних напрямів у християнстві.

• Підписання Аугсбурзького миру, який закріпив за німецькими князями право самостійно визначати офіційну релігію своїх підданих.

Які основні положення реформаційного вчення Ж. Кальвіна?

• Усе в цьому світі підпорядковується Божій волі.

• Доля кожної людини визначена Богом наперед: одні обрані для вічного спасіння, інші прокляті на вічні муки.

• Християнин має вірити, що є обраним для спасіння.

• Свідченням обраності християнина є успіх у його справі: отже, потрібно сумлінно працювати й коритися владі, яка також є від Бога.

У чому полягала система заходів проведення католицькою церквою Контрреформації?

• Офіційне заснування в 1540 р. І. Лойолою «Товариства Ісуса» (ордену єзуїтів), головним завданням якого було поширення і захист католицтва.

• Створення в 1542 р. Верховного інквізиційного трибуналу, який отримав необмежену владу у справах католицької віри й мав вести процеси проти єретиків-протестантів у всьому світі.

• Публікація в 1559 р. в Римі «Індексу заборонених книг», обов’язкового для всієї католицької церкви.

• Рішення й постанови Тридентського собору (1545-1563), які передбачали проведення реформ у католицькій церкві.