Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Ліхтей - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Ліхтей - Нова програма

Підручник відповідає Державному стандарту й програмі з предмета. Містить навчальний матеріал, у якому розкриваються події всесвітньої історії (кінець XV-XVIII ст.). Розроблено рубрики «Історична цікавинка», «Вивчаємо джерела», у яких наведено дані про держави, міста й історичних осіб означеного періоду. Дібрано уривки з історичних джерел, ілюстрації, карти, схеми, пропонуються запитання й завдання. Усе це допоможе учням глибше осягнути багатовікову історію світу, сформувати навички здобуття історичних знань.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

Розділ I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

§ 1. Причини й передумови великих географічних відкриттів XV-XVI ст.

§ 2. Конкіста — завоювання Нового Світу. Зустріч цивілізацій

§ 3. Торговельний капітал

§ 4. Повсякденне життя населення Західної Європи

Практичне заняття 1. Цивілізації доколумбової Америки

Узагальнення до розділу І. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

Розділ II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

§ 5. Народження нової культури

§ 6. Мистецтво Високого Відродження

§ 7. Північне Відродження

§ 8. Зародження культури бароко

Практичне заняття 2. Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження

§ 9. Реформація

§ 10. Поширення Реформації. Контрреформація в Європі

§ 11. Народження нової європейської науки

Узагальнення до розділу ІІ. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

Розділ III. Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.

§ 12. Становлення абсолютної монархії у Франції в XVI ст.

§ 13. Франція у XVII ст.

§ 14. Англія

§ 15. Англійська революція

§ 16. Іспанія

§ 17. Національно-визвольна війна в Нідерландах

Практичне заняття 3. Образ абсолютного монарха країн Західної Європи

§ 18. Тридцятилітня війна

Узагальнення до розділу ІІІ. Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.

Розділ IV. Османська імперія. Держави Cхідної Європи в XVIІ — першій половині XVIII ст.

§ 19. Османська імперія

§ 20. Річ Посполита

§ 21. Московське царство

§ 22. Росія наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Узагальнення до розділу ІV. Османська імперія. Держави Cхідної Європи в XVIІ — першій половині XVIII ст.

Розділ V. Епоха Просвітництва

§ 23. Початок промислового перевороту та його вплив на життя різних верств населення

§ 24. Просвітництво

§ 25. Освічений абсолютизм

§ 26. Росія в другій половині XVIII ст.

§ 27-28. Міжнародні відносини

§ 29. Англійські колонії в Північній Америці

Практичне заняття 4. Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.

Узагальнення до розділу V. Епоха Просвітництва

Раздел VI. Східний світ у XVI—XVIII ст.

§ 30. Індія

§ 31. Перське царство Сефевідів

§ 32. Китай

§ 33. Японія

Узагальнення до розділу VІ. Східний світ у XVI—XVIII ст.

Узагальнення до курсу «Ранній Новий час в історії людства»

Хронологічна таблиця

Короткий словник понять і термінів