Підручник по Всесвітній історії. 6 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. ЩО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО ДАВНЬОГРЕЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО З ПОЕМ ГОМЕРА

1. ГОМЕР І ЙОГО ЧАСИ

Який період історії Греції називають гомерівським? Чому?

Вторгнення дорійців наприкінці II тис. до н.е. призвело до поступового занепаду і падіння Ахейської цивілізації. Культурний розвиток дорійців був значно нижчим. Вони не вміли будувати кам’яних споруд, жили в основному в напівземлянках, але мали одну важливу перевагу — вміли обробляти залізо.

Про тогочасне життя греків ми можемо дізнатися лише з археологічних знахідок і поем Гомера «Іліада» та «Одіссея», що вважаються першими творами європейської художньої літератури. Саме тому ХІ—ІХ ст. до н.е. історики називають гомерівським періодом, або іноді — «темними віками».

Гомер був мандрівним сліпим поетом. Точних біографічних відомостей про нього не збереглося. Ще в давнину сім грецьких міст сперечалися між собою за честь називатися його батьківщиною. Учені й дотепер точно не знають, у якому столітті він жив: у IX чи VIII ст. до н.е. Є й такі, хто вважає його сучасником Троянської війни, що відбулась у XIII ст. до н.е.

Давньогрецькі поеми складалися в усній формі балад і легенд протягом чотирьох століть — з XI до IX ст. до н.е. й зберігалися завдяки виконавцям — співцям-рапсодам. У поемах «Іліада» й «Одіссея» розповідається не тільки про Троянську війну та її героїв, а й про грецьке суспільство в початковий період панування дорійців. За дивовижними пригодами, змальованими в поемах, бачимо життя, побут, вірування й традиції людей тієї епохи, тому ці епічні твори є неоціненним історичним джерелом.

Проте, аналізуючи поеми Гомера, ми завжди маємо пам’ятати, що перед нами не історичний документ, а літературний твір, у якому поєднуються і правда, і художній вимисел автора.

Адольф-Вільям Бугро. Гомер зі своїм поводирем

2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Працюючи в парах або малих групах, проаналізуйте фрагменти творів Гомера і закінчіть подані речення. Запишіть їх у зошит.

Основними сільськогосподарськими заняттями греків за часів Гомера були: ... .

Давні греки користувалися такими знаряддями праці, як: ...; вирощували такі культурні рослини:...; мали в господарстві таких свійських тварин — ..., а як тяглову силу при оранці використовували ... .

...мовив йому... Одіссей велемудрий:

На сіножаті, щоб кожен в руках по серпу мав, красиво

Вигнутим, щоб узялися ми натщесерце удвох до роботи

І від світанку жали траву цілий день до смеркання;

А як за плугом воли поганятимем ми...

Дуже породисті, рослі, що випаслись добре на паші.

Наче тих широколобих волів селянин запрягає.

Білий ячмінь на утоптанім добре току молотити...

З опису щита героя Ахілла

Далі родючих ланів змалював він широкі простори,

Зорані тричі, й багато на них орачів із плугами,

Впряжених в ярма волів туди і назад поганяли.

...Далі лани змалював владареві. Достигле колосся

Скрізь по тих нивах женці гостролезими жали серпами.

Падали густо на землю колосся важкі оберемки,

Їх снопов’язи тоді перевеслами туго в’язали.

Щит Ахілла (інтерпретація щита, виготовлена 1820 р. А. Монтічеллі)

І ячмені, і пшениця, і лози вино виноградне

В гронах розкішних дають, що примножує Зевс їм дощами...

...Великих старань ти доклав тут, і жодна рослина —

Ні виноград, ні оливка, ні груша, ні грядки городні,

Ані смоківниця — тут без твого не росте піклування.

На суходолі корів є двадцять черед, і овечих

Стільки ж отар, і свинячих гуртів; та стада ще й козині

Там навкруги і його, і чужі пастухи випасають.

Чи підтверджують подані зображення відомості про сільське господарство, які ви знайшли в поемах Гомера?

Сцени оранки (вазопис)

3. РЕМЕСЛО І ТОРГІВЛЯ

Прочитайте наведені факти і знайдіть підтвердження до кожного з них у фрагментах поеми Гомера і наведених на с. 128 ілюстраціях.

1. Ковалі виплавляли мідь, олово, золото і срібло.

2. Ремісників у той час було дуже мало, навіть правителі часто самі виготовляли все необхідне — від знарядь праці до посуду і тканин.

3. Торгівля була слаборозвинена, зазвичай відбувався лише обмін товарами, гроші заміняла худоба.

Смоківниця — дерево із їстівними плодами; інші назви: інжир, фігове дерево.

Всі вони разом — аж двадцять було їх — задихали в горни

Різноманітним диханням, що сильно вогонь роздувало,

...Як того волів Гефест, щоб виконати працю найкраще.

Міді незламної й олова досить він в полум’я кинув,

Цінного золота та срібла додавши.

От що, служниці давно вже відсутнього тут Одіссея!

В верхні кімнати ідіть, де поважна сидить володарка,

Пряжу свою біля неї прядіть та її розважайте,

Сидячи там у покоях, чи вовну чесати беріться.

Там же черпали вино собі довговолосі ахеї,

Хто, обмінявши за мідь, а хто за блискуче залізо,

Хто за шкіру волячу, а хто і за цілу корову.

Хто за невільника навіть.

Фрагменти грецького вазопису: а) виготовлення тканин; б) майстерня чоботаря; в) у кузні (вазопис); г) гончар за роботою; ґ) мукомольне виробництво

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що нового ви дізналися про Гомера?

2. Чому ХІ—ІХ ст. до н.е. історики називають не тільки гомерівським періодом, а й «темними віками»?

3. На які групи поділялося давньогрецьке суспільство в часи, зображені в поемах Гомера?

4. Поміркуйте, чому навіть цар Ітаки Одіссей пишався своєю працею на полі.

5. Чому поеми Гомера є важливим історичним джерелом? Обговоріть.

Домашнє завдання

Опишіть ілюстрацію. Кого художник зобразив у центрі? Хто сидить і стоїть поряд? Зробіть припущення, чому слухачі так уважно слухають співця.

Огюст Лелюр. Гомер

Готуємося до практичного заняття

1. Оберіть одного з давньогрецьких героїв або титанів (Персея, Тесея, Геракла, Прометея або інших), життя і подвиги якого вас зацікавили найбільше.

2. Спираючись на інформацію, знайдену вами самостійно в інших джерелах, підготуйте для однокласників коротке повідомлення про обраного героя. Представте ваше повідомлення на уроці, супроводжуючи його демонстрацією ілюстрацій, дібраних самостійно.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.