Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Васильків

Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Васильків

Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси другої половини XX - першої чверті XXI століття на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’язки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення одинадцятикласниць і одинадцятикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно орієнтований підхід.

Розділ 1. Облаштування повоєнного світу

§ 1-2. Становлення повоєнного світопорядку

§ 3-4. Початок «холодної війни» й формування біполярного світу

§ 5. Регіональні конфлікти «холодної війни»

Узагальнення до розділу 1 «Облаштування повоєнного світу»

Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства

§ 6-7. Демократизація в повоєнному світі

§ 8-9. Соціально-економічні перетворення

§ 10. Рухи за громадянські права

§ 11. Становлення постіндустріального суспільства

§ 12-13. Від Європейського економічного співтовариства до Європейського союзу

Узагальнення до розділу 2 «Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства»

Розділ 3. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

§ 14. Результати Другої світової війни для народів Центрально-Східної Європи

§ 15-16. Кризи комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи

§ 17-18. Союз Совєтських Соціалістичних Республік

Узагальнення до розділу 3 «Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси»

Розділ 4. Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

§ 19. Країни Південної та Східної Азії

§ 20. Країни Близького і Середнього Сходу

§ 21. Країни Африки

§ 22. Країни Латинської Америки

Узагальнення розділу 4 «Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки та Латинської Америки»

Розділ 5. Міжнародні відносини

§ 23. Від розрядки в «холодній війні» до пошуків нових моделей світоустрою

§ 24. Рецидиви «холодної війни». Реакція світової спільноти на російську агресію супроти України

Узагальнення до розділу 5 «Міжнародні відносини»

Розділ 6. Повсякденне життя і культура

§ 25. Науковий поступ і повсякдення

§ 26. Мистецтво і спорт

Узагальнення до розділу 6 «Повсякденне життя і культура»

Узагальнення курсу

Хронологічна узагальнювальна таблиця