Підручник по Всесвітній історії (профільний рівень). 11 клас. Гісем - Нова програма

Підручник по Всесвітній історії (профільний рівень). 11 клас. Гісем - Нова програма

У підручнику розглядаються основні події світової історії кінця ХХ — початку ХХІ ст. Документальні та довідкові матеріали допоможуть краще зрозуміти суть подій, що відбувалися. Методичний апарат містить різнорівневі запитання та завдання, теми для дискусій, історичних есе й орієнтований на активні форми вивчення всесвітньої історії.

§ 1. Вступ

Розділ I. Облаштування післявоєнного світу

§ 2. Створення нової системи міжнародних відносин

§ 3. Формування біполярного світу

Розділ II. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства

§ 4—5. Тенденції економічного і соціального розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

§ 6. Тенденції політичного розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

§ 7—8. США та Канада

§ 9—10. Велика Британія та Франція

§ 11—12. ФРН та Італія

Практичне заняття. Процеси демократизації в країнах Західної Європи й Америки у другій половині XX — на початку XXI ст.: причини, специфіка, наслідки

Розділ III. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

§ 13. Особливості розвитку країн Центрально-Східної Європи в другій половині 1940 — першій половині 1950-х рр.

§ 14. Країни Центрально-Східної Європи в другій половині 1950—1960-х рр.

§ 15. Країни Центрально-Східної Європи в 1970—1980-х рр.

§ 16—17. Країни Центрально-Східної Європи в 1990-х рр. — на початку XXI ст.

Практичне заняття. Вплив політичних процесів у СРСР на розвиток країн Центрально-Східної Європи в 1945—1991 рр.

Розділ IV. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

§ 18. Японія

§ 19. Китай

§ 20. Індія

§ 21. Близькосхідний конфлікт і спроби його врегулювання

§ 22—23. Країни Африки

§ 24—25. Країни Латинської Америки

Практичне заняття. Моделі інноваційного розвитку нових азіатських незалежних держав

Розділ V. Міжнародні відносини

§ 26—27. Міжнародні відносини в 1950—1980-ті рр.

§ 28—29. Завершення «холодної війни». Міжнародні відносини наприкінці XX — на початку XXI ст.

Практичне заняття. Війни у В’єтнамі та Афганістані та їх вплив на міжнародні відносини

Практичне заняття. Агресія Росії проти України та її вплив на міжнародні відносини

Розділ VI. Повсякденне життя і культура

§ 30—31. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Розвиток науки і техніки

§ 32—33. Основні тенденції розвитку літератури і мистецтва у другій половині XX — на початку XXI ст.

Практичне заняття. Модерне (індустріальне) та постмодерне (постіндустріальне, інформаційне) суспільства: тяглість та зміни

Узагальнення до курсу

Основні події

Основні поняття й терміни

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою