Підручник по Всесвітній історії. Новітній період (1939–2011 рр.). 11 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії. Новітній період (1939–2011 рр.). 11 клас. Щупак

У підручнику висвітлюється історична доба, що охоплює період з 1939 по 2011 рр., який є продовженням «новітньої», або «модерної історії». Вивчення історії цього періоду є важливим не тільки для розуміння складних соціально-економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, а й для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства.

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначенням основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.

Вступ. Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині XX – на початку XXI ст. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

§ 1. Початок Другої світової війни. Воєнні дії на першому етапі війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.)

§ 2. Воєнні дії з червня 1941 до кінця 1942 рр.

§ 3. Окупаційний режим та рух Опору на окупованих територіях. Голокост

§ 4. Хід війни в 1943–1944 рр.

§ 5. Завершальний період війни в Європі та Азії. Зміни у світі внаслідок Другої світової війни

§ 6. Матеріал до узагальнення з теми 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

Тема 2. США та Канада у 1945 р. — на початку ХХІ ст.

§ 7. США в 1945–1960 рр.

§ 8. США в 1960–1970-ті рр.

§ 9. США в 1980–2011 рр.

§ 10. Канада у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

§ 11. Європа після Другої світової війни. Італія у 1945–2011 рр.

§ 12. Німеччина у 1945–2011 рр.

§ 13. Велика Британія у 1945–2011 рр.

§ 14. Франція у 1945–2011 рр. Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

§ 15. Матеріал до узагальнення з теми 2. США та Канада у 1945 р. — на початку ХХІ ст. і теми 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави

§ 16. СРСР після війни, «відлига» та крах реформ

§ 17. Суспільно-політичне життя країни, «перебудова» та розпад СРСР

§ 18. Росія наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Нові незалежні держави

Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

§ 19. Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму

§ 20. Кризові явища 50–80-х рр. ХХ ст.

§ 21. Демократичні революції, трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах

§ 22. Матеріал до узагальнення з теми 4. СРСР. Нові незалежні держави і теми 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 23. Розпад світової колоніальної системи. Нові індустріальні країни. Японія у 1945 р. – на початку ХХІ ст.

§ 24. Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

§ 25. Індія в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

§ 26. Країни Африки та Близького Сходу

§ 27. Країни Латинської Америки

Тема 7. Міжнародні відносини у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 28. Виникнення і розгортання «холодної війни». Міжнародні кризи і конфлікти у 40–80-х рр. ХХ ст.

§ 29. Кінець «холодної війни». Перехід від конфронтації до співробітництва

Тема 8. Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.)

§ 30. Становлення постіндустріального суспільства. НТР

§ 31. Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва

§ 32. Розвиток фізичної культури і спорту

Тема 9. Світ на початку ХХІ століття

§ 33. Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем

Узагальнення

Додаток. Словник термінів і понять