Всесвітня історія. Рівень стандарту. 10 клас. Васильків

Всесвітня історія. Рівень стандарту. 10 клас. Васильків

Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси першої половини XX століття на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’язки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення десятикласниць і десятикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці до розділів дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно зорієнтований підхід.

Розділ 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції

§ 1. Передумови, причини і початок Першої світової війни

§ 2. Розгортання «Великої війни»

§ 3. Закінчення, результати та наслідки Першої світової війни

Розділ 2. Облаштування повоєнного світу

§ 4. Паризька мирна конференція та її рішення

§ 5. Облаштування повоєнного світу

Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний пероід

§ 6. Сполучені Штати Америки

§ 7. Велика Британія

§ 8. Франція

§ 9. Італія

§ 10. Німеччина

§ 11. Союз Совєтських Соціалістичних Республік

Розділ 4. Держави Центрально-Східної Європи

§ 12. Польща. Чехословаччина. Угорщина

§ 13. Румунія. Болгарія. Югославія

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки

§ 14. Японія. Китай. Індія

§ 15. Туреччина. Іран. Країни Латинської Америки

Розділ 6. Передумови Другої світової війни

§ 16. Виклики міжвоєнного часу

§ 17. Криза міжнародних відносин

§ 18. Напередодні Другої світової війни

Розділ 7. Друга світова війна

§ 19. Друга світова війна: від початку до корінного зламу

§ 20. Стратегії виживання та Опір у роки Другої світової війни

§ 21. Закінчення та наслідки Другої світової війни

Розділ 8. Повсякденне життя та культура в першій половині XX століття

§ 22. Повсякдення, освіта, науки, технічний прогрес

§ 23. Мистецтва. Спорт. Масова культура

Художня фільмографія

Синхроністична таблиця «У світі — на теренах України»

Словник основник понять і термінів