Підручник по Всесвітній історії. 10 клас. Щупак - Нова програма

Підручник по Всесвітній історії. 10 клас. Щупак - Нова програма

У підручнику висвітлюється період Новітньої історії, що охоплює добу від початку Першої світової війни до закінчення Другої світової війни, — той період, який ряд істориків називає «Тридцятирічною війною ХХ століття». На основі сучасних історичних підходів розглядаються історичні події та явища, пов’язані з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі в цей час, піднесенням революційного та національного руху, становленням нових незалежних держав і територіальними змінами. Увага приділяється новим ідейним течіям у суспільстві, тенденціям й особливостям розвитку культури, повсякденному життю людей.

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначення основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова й додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.

Розділ 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції

§ 1. Початок «Великої війни». Фронти війни в 1914–1915 рр.

§ 2. Міжнаціональні конфлікти в умовах війни. Людина на фронті й у тилу. Завершення Першої світової війни

§ 3. Економічна та політична кризи в Російській імперії. Російська революція 1917 р. і Громадянська війна

§ 4. Революція в Угорщині. Поразка Німеччини. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав у Європі

§ 5. Узагальнення до розділу 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції

Розділ 2. Облаштування повоєнного світу

§ 6. Післявоєнна міжнародна обстановка. Паризька і Вашингтонська конференції

§ 7. Джерела нестабільності міждержавних відносин. Версальська система

§ 8. Узагальнення з розділу 2. Облаштування повоєнного світу

Розділ 3. Провідні держави світу у міжвоєнний період

§ 9. Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період

§ 10. Велика Британія в 1920–1930 роках

§ 11. Франція в 1920—1930-х роках

§ 12. Італія після Першої світової війни. Фашистський режим Б. Муссоліні. Корпоративна держава

§ 13. Німеччина. Становлення Веймарської республіки. Прихід до влади нацистів

§ 14. Радянський Союз. Особливості комуністичного тоталітарного режиму

§ 15. Виклики міжвоєнного часу. Європа перед вибором між демократією та тоталітаризмом. Громадянська війна в Іспанії

§ 16. Узагальнення з розділу 3. Провідні держави світу у міжвоєнний період

Розділ 4. Держави Центрально-Східної Європи

§ 17. Відновлення польської державності. Становлення Другої Речі Посполитої. Чехословацька республіка

§ 18. Румунія та Болгарія в міжвоєнні роки

§ 19. Режим Горті в Угорщині. Югославія

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки

§ 20. Китай. Індія

§ 21. Японія

§ 22. Країни Передньої Азії. Розпад Османської імперії. Модернізація Туреччини та Ірану. Основні аспекти Близькосхідної проблеми

§ 23. Латинська Америка у 1920–30-х рр.

§ 24. Узагальнення з розділу 4. Держави Центрально-Східної Європи; з розділу 5. Держави Азії та Латинської Америки

Розділ 6. Передумови Другої світової війни

§ 25. Утворення вогнищ війни. Мюнхенська угода. Антикомінтернівський пакт

§ 26. Підготовчі заходи Сталіна до військового вторгнення в Європу. Пакт Молотова-Ріббентропа

Розділ 7. Друга світова війна

§ 27. Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика основних періодів війни. Воєнні дії на першому етапі війни (вересень 1939 — червень 1941 рр.)

§ 28. Воєнні дії з червня 1941 до кінця 1942 рр.

§ 29. Особливості окупаційного режиму і руху опору. Голокост

§ 30. Хід війни в 1943–1944 рр. Дипломатія часів війни. Людина під час війни

§ 31. Завершальний період війни в Європі та Азії. Капітуляція Німеччини та її союзників. Нюрнберзький і Токійський процеси

§ 32. Узагальнення з розділу 7. Друга світова війна

Розділ 8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період

§ 33. Досягнення науки і техніки, їхній вплив на повсякденне життя

§ 34. Основні ідеї й течії у розвитку культури. Масова культура. Кіно. Олімпійський рух

§ 35. Узагальнення з розділу 8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період