Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 10 клас. Полянський - Нова програма

Матеріал до практичного заняття «Вогнища напруження в міжнародних відносинах: причини, сторони та наслідки протистояння»

І. Версальський договір

• Ознайомтеся з оцінкою щодо наслідків Версальського договору відомого американського політика й дипломата.

«Після війни демократична громадськість Франції та Великої Британії зажадала карального мирного договору, ігноруючи історичний досвід, який свідчить, що для забезпечення сталого порядку в Європі потрібно остаточно примирити переможців і переможених... До війни Німеччина мала спільний кордон з трьома провідними державами (Францією, Росією та Австро-Угорщиною), які стримували будь-яку територіальну експансію. Після війни їй протистояв ряд невеликих держав, створених за принципом самовизначення, але тільки частково, бо в Східній Європі й на Балканах народи настільки перемішані, що в усіх новостворених країнах проживали представники інших національностей. Це посилювало їхню стратегічну слабкість та ідеологічну вразливість... На думку англійського прем’єр-міністра Ллойд Джорджа, це був “ряд дрібних держав, населення яких досі не створювало сталої форми правління. До того ж у кожній з них проживає чимало німців, які прагнуть возз’єднання з рідною для них землею”».

Генрі Кіссінджер, американський політик, дипломат і політолог (Henry Kissinger. World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History. — Penguin Press, 2014)

• Як Ви оцінюєте договірні зобов’язання Німеччини: чи були вони несправедливими й надмірними? Пригадайте, якими мотивами керувалися держави-переможниці, накладаючи на Німеччину суттєві обмеження.

• Деякі тогочасні політики й історики стверджували, що поява нових держав у Європі (Польща, Чехословаччина, Югославія, Угорщина та ін.) порушила рівновагу сил на континенті; реалізація права націй на самовизначення була несвоєчасним і навіть згубним кроком.

Під керівництвом учителя поділіться на дві групи. Перша група добирає аргументи на підтвердження цієї думки, друга група — для її спростування. Обговоріть Ваші аргументи.

• Чи був Версальський договір загалом ефективним? Наведіть докази на підтвердження Вашої оцінки договору.

II. Ліга Націй

• Чи важливі у XXI ст., на Вашу думку, принципи й цілі, що містяться в документі, складеному сторіччя тому? Аргументуйте Вашу точку зору.

«Для розвитку співробітництва між народами та забезпечення миру й безпеки важливо... не вдаватися до війни, підтримувати в повній гласності міжнародні відносини, засновані на справедливості й честі, чітко дотримуватися приписів міжнародного права, які відтепер визнані правилами поведінки урядів, забезпечити панування справедливості й добросовісно виконувати всі передбачені договорами зобов’язання».

З преамбули Статуту Ліги Націй (http://www.refworld.org/docid/3dd8b9854.html)

III. Вашингтонська конференція (листопад 1921 р. — лютий 1922 р.)

ДОГОВІР ЧОТИРЬОХ ДЕРЖАВ

• Використовуючи статті договору та матеріал § 5, п. 1, визначте мету договору: а) засвідчення незалежності колишніх колоній; б) домовленість про графік погашення військових боргів; в) запобігання конфлікту в Тихому океані й у Східній Азії; г) укладання формального союзу між країнами-переможницями?

«Високі Договірні Сторони погоджуються поважати право кожної з них на свої острівні володіння й острівні території в районі Тихого океану...

II. Якщо зазначені вище права наражаються на небезпеку внаслідок наступальних дій будь-якої іншої держави, Високі Договірні Сторони проведуть відвертий обмін думками з метою досягнення угоди щодо... найдієвіших заходів, які мають бути вжиті кожною країною або всіма країнами разом.

З договору між США, Великою Британією, Францією та Японією щодо їхніх острівних володінь та острівних територій у Тихому океані, підписаного у Вашингтоні 13 грудня 1921 р. (https://archive.org/stream/jstor-20659883/20659883_djvu.txt)

ДОГОВІР П’ЯТИ ДЕРЖАВ

• Проаналізуйте наведені статті договору й визначте його сильні та слабкі сторони.

«Розділ І. Загальні положення про обмеження озброєнь на морі

Ст. 3. ...Держави відмовляються від своїх програм з розбудови лінійного флоту й жодна з них не будуватиме та не купуватиме нових лінійних кораблів, окрім випадків заміни тоннажу...

Ст. 14. Сполучені Штати Америки, Британська імперія та Японія згодні, що status quo на момент підписання договору щодо укріплень і морських баз буде збережений на зазначених нижче володіннях і територіях:

1. Основні території, якими США володіють чи володітимуть у майбутньому в Тихоокеанському регіоні, за винятком островів біля узбережжя США, — від Аляски до зони Панамського каналу; Алеутських і Гавайських островів;

2. Гонконг та острови, якими Британська імперія володіє чи володітиме в майбутньому в Тихоокеанському регіоні на схід від 110 меридіана східної довготи, за винятком островів біля узбережжя Канади; Австралія та її території; Нова Зеландія;

3. Острівні території та володіння Японії в Тихому океані: Курильські острови, острови Бонін, Амам-Осіма, Пушу, Формоза, Пескадор, а також острівні території й володіння в Тихому океані, які Японія в майбутньому набуде.

Під збереженням status quo... мається на увазі, що на зазначених вище територіях і у володіннях не будуватимуться нові укріплення та морські бази... Це обмеження не виключає можливості проведення поточного ремонту й заміни обладнання, які зазвичай проводяться в мирний час...

З договору між США, Великою Британією, Францією, Італією та Японією про обмеження морських озброєнь, підписаного у Вашингтоні 6 лютого 1922 р. (https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0351.pdf)

ДОГОВІР ДЕВ’ЯТИ ДЕРЖАВ

• Проаналізуйте основні положення договору й визначте, чи могли принцип «рівних можливостей» та повага до суверенітету й територіальної недоторканності Китаю, закріплені в ньому, запобігти перетворенню Китаю на сировинну базу для країн, які його підписали?

«Ст. 1. Держави, які підписали договір (за винятком Китаю), погодилися:

1. Поважати суверенітет, незалежність і територіальну й адміністративну цілісність Китаю.

2. Забезпечити Китаю широкі можливості для розвитку й створення життєздатного уряду.

3. Використовувати свій вплив з метою встановлення й дотримання принципу рівності режиму торгівлі й промисловості для всіх націй на всій території Китаю. Ст. 5. Китай погоджується не допускати будь-якої дискримінації на залізниці на всій території країни...

Ст. 6. Усі держави, крім Китаю, погодилися поважати нейтралітет Китаю в разі війни. ...Китай також зобов’язаний дотримуватися нейтралітету».

З договору між США, Бельгією, Великою Британією, Китаєм, Францією, Італією, Японією, Нідерландами та Португалією про принципи політики щодо Китаю, укладеного у Вашингтоні 6 лютого 1922 р. (http://avalon.law.yale.edu/20th_century/tr22-01.asp)

IV. Рапалльський договір

• Розгляньте політичну карикатуру щодо підписання Рапалльського договору (1922) між Росією та Німеччиною.

1. Як художник зобразив російсько-німецькі відносини після підписання сепаратного договору?

2. Якою була реакція європейських країн (зображені на карикатурі на задньому плані) на підписання цього договору?

V. Проблема репарацій та заборгованості

• Проаналізуйте діаграму й зробіть висновок про динаміку подолання кожною з країн фінансових труднощів упродовж 20-х років XX ст.

Заборгованість основних європейських країн і США (% ВВП)

• Проаналізуйте статистичні дані, наведені в діаграмі. З якими важливими міжнародними подіями, що відбулися в 1924, 1929 і 1932 рр., пов’язане зменшення боргу Німеччини?

Репараційний борг у валовому внутрішньому продукті Німеччини

VI. «План Юнга»

• Розгляньте англійський політичний плакат на тему Версальського договору.

1. Які події, на Вашу думку, на ньому зображені?

2. Як Ви розумієте гру англійських слів: reparations (репарації) і preparations (приготування)?

(Унизу напис: «Тільки для захисту». Німеччина: «Мені ніколи не подобалося це слово»).

• Ознайомтеся з двома основними статтями пакту Келлога-Бріана й проведіть історичну паралель між цим договором і «14 пунктами» В. Вілсона (див. § 4, с. 48). Чи відрізнялися принципи, зафіксовані в пакті, від бачення післявоєнного світу президентом США?

«Ст. 1. Високі Договірні Сторони урочисто заявляють від імені своїх народів, що вони засуджують війну як метод урегулювання міжнародних конфліктів... Ст. 2. Високі Договірні Сторони визнають, що врегулювання конфліктів або узгодження всіх розбіжностей... має здійснюватися тільки мирними засобами».

З пакту Келлога-Бріана (Паризького пакту), 27 серпня 1928 р. (Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1928 (In Three Volumes): volume I. United States. — Government Printing Office, 1942. — P. 155)