Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 10 клас. Полянський - Нова програма

Матеріал до практичного заняття «Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю»

• Чи погоджуєтеся Ви з твердженням І. Лосева про те, що тоталітаризм народжується не з диктатур чи тиранії, а з «демократії без берегів»? Які відомі Вам історичні події чи факти доводять чи, навпаки, спростовують такий погляд на природу зародження тоталітаризму?

«Тоталітаризм у Європі зароджувався не з диктатур, а з “демократії без берегів”: з хаосу, свободи й лібералізму. З Лютневої революції в Росії 1917 р. народилася перша у світі тоталітарна держава більшовиків, з відносної демократичності Італії короля Віктора Еммануіла III— фашизм Муссоліні, а з демократичної безладності Веймарської республіки — нацистська диктатура в Німеччині. Це не апологія диктатур, а запрошення до роздумів».

Ігор Лосев, український політолог (Коли приходить хунта // Український тиждень. — 2017. — 20 вересня // http://m.tyzhden.ua/History/200397)

• Ознайомтеся з наведеними нижче уривками з історичних джерел. Які ознаки тоталітаризму висвітлені в них?

«Назвати основні ознаки сталінського тоталітаризму... — означає перерахувати звичайні характеристики військової організації. Радянська Росія перетворилася на державу-гарнізон, у якій кожен насправді перебував в армії».

Р. В. Деніелз, англійський історик (Daniels R.V. Is Russia refomable?: Change a resistance from Stalin to Gorbachev. — Boulder; London, Westview Press, 1988. — P. 20-21)

«Уряд має законодавчо оформити такі положення: 1) єдиною політичною партією в Німеччині є Націонал-соціалістична німецька робітнича партія; 2) той, хто підтримуватиме іншу партію чи організує іншу партію, буде покараний за вироком суду тяжкими роботами до трьох років чи ув’язнений на строк від шести місяців до трьох років.

Берлін, 14 липня 1933 р. Канцлер Адольф Гітлер» (John М. Thompson, Kathleen Hedberg. People and Civilizations. A World History. — Ginn and Company, 1977. — P. 681)

• Розгляньте фото. Що зафіксувала фотокамера?

• Що для Вас особисто символізують люди в протигазах?

• Чи можливо проявити індивідуальність в умовах, коли особистість змушена розчинятись у натовпі?

Оборона піонерів. Фото В. Булли. 1937 р.

(Фотознімок вважають утіленням образу тоталітарного суспільства).

• Порівняйте політичні плакати із зображеннями Б. Муссоліні, Й. Сталіна та А. Гітлера.

• Якими на цих плакатах постають італійський, радянський та німецький диктатори?

• Які емоції в громадян мали формувати такі пропагандистські матеріали? Заради чого, власне, їх створювали?

Німецький плакат із зображенням фюрера

Італійський плакат із зображенням дуче

Радянський плакат із зображенням «вождя народів»

• Розгляньте малюнок. Яку ознаку тоталітарного режиму він відтворює?

• Чим Ви можете пояснити велику увагу, яку тоталітарні режими приділяли інформації та медіа?

• Чи відомі Вам приклади інформаційних воєн проти власного народу та проти іноземних держав, що відбуваються в сучасному світі?

• Ознайомтеся з наведеними нижче уривками з історичних джерел. Від яких, на Вашу думку, моральних якостей має бути зроблене «щеплення», щоб особистість перетворилася на homo totalitaricus — особливий тип людей, сформований тоталітарним режимом?

«Щоб брати участь в управлінні тоталітарною державою, недостатньо бути готовим прийняти на віру добрі наміри для негідних вчинків: людина повинна бути здатною з власної волі порушити будь-яку моральну норму, яку вона колись знала, якщо це необхідно для досягнення поставленої мети».

Фрідріх Гаєк, австрійський економіст (Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Новый мир. — 1991. — №8. — С. 194-195)

«Раніше ми зазвичай казали: це правильно чи неправильно. Тепер ми повинні ставити запитання: що сказав фюрер? Ми гордо зобов’язані визнавати вищим проявом нашого народного духу закони, освячені Адольфом Гітлером». Ганс Франк, нацистський міністр юстиції (John М. Thompson, Kathleen Hedberg. People and Civilizations. A World History. — Ginn and Company, 1977. - P. 682)

«Я докладаю нелюдських зусиль, щоб просвітити цих людей... Вони мають зрозуміти, що стануть зрілими, лише підкоряючись. Коли вони навчаться коритися, вони повірять у те, що я кажу, і тоді підуть маршем, стрункими колонами під мою команду».

Беніто Муссоліні (Смит Д. Муссолини. — М.: ИнтерДайджест, 1995. — С. 76)

«Хвала Сталіну! Сталін сяє, як сонце. Сонце сяє лише вдень, а Сталін сяє вночі та вдень!»

(Гасло з радянського плакату)

• Проаналізуйте схеми. Сформулюйте, чим принципово відрізняється зображена на схемі система взаємозв’язків між владою й людьми в демократичному суспільстві та в умовах тоталітарного режиму.

Тоталітарний режим

Демократичний устрій