Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 55. Склавини й анти на теренах України

Пригадайте, яку роль відіграли склавини й анти у становленні українського етносу.

1. ВОЇНИ-АНТИ

Найсильнішими зі слов’янських племен середини І тис. н. е. давні автори називають антів.

Уперше на сторінки писемних джерел анти потрапили наприкінці IV ст. Готський історик Йордан розповідав, що 375 р. анти зазнали нападу короля остґотів Вінітара. Спочатку мужні анти перемогли нападника, однак невдовзі Вінітар знищив вождя антів Божа разом із 70 старійшинами. Деякий час землі антів (територія сучасної України) входили до складу держави гунів, що існувала протягом 370-469 рр. А вже з розпадом імперії гунів анти утворили самостійний союз племен.

Анти славилися як вправні воїни, які воювали з готами, Візантією та аварами. З писемних джерел до нас дійшли імена антських вождів Мусокія, Ардагаста, Пирогоста.

Військове мистецтво антів базувалося на особистому досвіді антських вождів. Воюючи проти супротивника, вони намагалися діяти раптово, швидко, використовуючи різноманітні хитрощі: засідки, пастки. Анти запозичили у своїх ворогів лук і стріли, дротики, шоломи, кинджали.

Пізнавально й цікаво

Анти — в перекладі з давніх східних мов означає «кінець», «край», «окраїна». Назву антам, імовірно, дали сусідні народи, для яких анти — окраїнний народ щодо сусідніх античних цивілізацій.

Пізнавально й цікаво

На період існування на теренах України антів і склавинів припадає час заснування столиці нашої держави — Києва. Хоча поселення людей існували на території столиці задовго до слов'янських часів, однак офіційною датою заснування прийнято вважати 482 р., коли, за легендою про заснування Києва, місто було закладене полянським князем Києм.

Зовнішній вигляд антського воїна (реконструкція М. Гореліка)

Протягом IV—VI ст. анти славилися як могутня військова сила. Однак на початку VII ст. назва «анти» зникла з писемних джерел. Востаннє її згадують візантійські історики Феофілакт Сімокатта й Феофан Сповідник. Зокрема, вони повідомляли, що 602 р. анти зазнали поразки від аварів на чолі з Апсихом. Після цієї поразки анти, найімовірніше, змішалися з племенами склавинів, і надалі їх почали називати слов’янами.

2. СКЛАВИНИ

Неодмінними супутниками антів у писемних джерелах були склавини.

Склавини вели осілий спосіб життя, займалися землеробством, селилися невеликими (сім-десять родин) селищами.

Деякий час склавини були підкорені Аварським каганатом. У складі військ Аварського каганату та самостійно вони здійснили кілька воєнних походів на Балкани й навіть спробували в 626 р. взяти в облогу Константинополь.

Згодом, змішуючись із антами на українських теренах, східні склавини поклали початок слов’янським племенам, з яких почалося формування українського народу.

Пізнавально й цікаво

Важливим джерелом для дослідження історії давніх слов’ян на теренах України виступають археологічні дослідження. Учені встановили, що етнічним спільнотам антів і склавинів відповідають дві великі археологічні культури V—VII ст.:

 • анти — людність, яка залишила пам’ятки пеньківської археологічної культури;
 • склавини — спільнота, яку досліджують як празьку археологічну культуру.

Увага! Використайте цю інформацію для виконання практичного завдання.

Діємо: практичні завдання

За допомогою карти на с. 207, адміністративної карти України та рубрики «Пізнавально й цікаво» дайте відповіді на запитання:

 • 1. У межах яких областей сучасної України розташовуються пам’ятки історії антів, склавинів?
 • 2. Які позначення на карті свідчать про велику роль водойм у повсякденному житті давніх слов’ян?
 • 3. Які народи були сусідами антів, склавинів?

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Назвіть час розвитку історії антів і склавинів.
 • 2. Розгляньте хмаринку. Побудуйте речення з наведеними в ній словами й датами, які розповідали б історію слов'ян. Які елементи, на вашу думку, є зайвими?

 • 3. З якими народами та в який спосіб контактували анти, склавини?
 • 4. Наведіть факти, які підтверджують, що анти й склавини були вправними воїнами.
 • 5. Які види історичних джерел використовують автори для дослідження історії антів і склавинів?
 • 6. Зіграйте в онлайн-гру «Перший мільйон»: https://learningapps.org/watch?v=p1xf16x7t19.

II. Обговорюємо в групі

 • 1. Доберіть відомі вам факти з історії антів і склавинів, які пов'язують їх із сучасною Україною.
 • 2. Пригадайте, які раніше вивчені події з історії Стародавнього світу відбувалися одночасно з розвитком спільнот антів і склавинів. Результати роботи оформіть у візуально-графічному проєкті (таблиця, схема, карта пам’яті тощо).

III. Мислю творчо

 • 1. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся, чи є на території вашого рідного краю пам'ятки історії давніх слов'ян. Підготуйте творчий проєкт на тему «Давні слов'яни в рідному краї».
 • 2. Створіть кілька задач на лічбу часу із ключовими датами з історії антів. У задачах використовуйте раніше вивчені події з історії інших народів Стародавнього світу.