Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 54. Як починалася історія слов’ян

Поміркуйте, яке значення може мати назва «слов'яни».

1. КОЛИ ПОЧИНАЛАСЯ ІСТОРІЯ СЛОВ'ЯН

З давніх часів бере початок історія слов’янських народів, до яких належать і українці.

Розрізнені слов’янські племена завжди мали подібні риси культури та розмовляли зрозумілими одне для одного мовами.

Пізнавально й цікаво

Слов'яни — найбільша (300-350 млн осіб) в Європі спільнота споріднених народів, що населяє значні території Центральної, Східної, Південної Європи. Слов'яни розмовляють схожими мовами, однак за територією розселення виділяють три гілки слов'янства: східнослов'янську (українці, білоруси, росіяни), західнослов'янську (поляки, кашуби, чехи, словаки, лужичани), південнослов'янську (серби, хорвати, словенці, боснійці, болгари, македонці, чорногорці).

Зіставляючи скупі відомості писемних джерел та інформацію археологів, історики поволі відтворюють перші сторінки історії слов’ян. Зокрема, на підставі археологічних досліджень встановлено, що формування праслов’янських спільнот відбувалося упродовж ІІ—І тис. до н. е.

Найбільш ранні писемні згадки про слов’ян, на думку деяких істориків, належать до початку І тис. н. е. Під назвою венедів (венетів) вони згадуються у працях римських авторів І ст. н. е. Плінія Старшого й Тацита. Згодом венеди згадуються в «Певтингеровій таблиці» (копія з римської карти І ст. до н. е. — перша половина V ст. н. е.)

Самоназва слов’ян (слов'яни — ті, хто володіє словом, розмовляє зрозумілою мовою) з’явилася на межі IV—V ст. н. е. Однак у працях пізніших авторів вони згадуються також під назвами антів і склавинів.

Позначення венедів на Певтингеровій таблиці (карті), римські часи

Пізнавально й цікаво

Готський історик Йордан про слов'ян у праці «Гетика» (VI ст.)

...Починаючи від місця народження Вістули, на безмежних просторах розташувалося багатолюдне плем'я венетів. Хоча їхня назва тепер змінюється відповідно до різних родів і місцевостей, все ж переважно вони називаються склавінами й антами.

2. ДЕ РОЗТАШОВУВАЛАСЯ ПРАБАТЬКІВЩИНА СЛОВ'ЯН

Звідки пішли слов’яни? За походженням слов’яни належать до автохтонних народів Східної та Центральної Європи.

Варто запам’ятати!

Автохтони — корінні жителі певної місцевості.

За однією з версій давніх авторів, прабатьківщина слов’ян могла розташовуватися в басейні річки Дунай. Першим її висловив відомий нам Нестор Літописець у «Повісті минулих літ». Учені-фольклористи вважають, що на користь думки про землі біля Дунаю як прабатьківщину слов’ян говорить велика популярність цієї річки у старовинному народному фольклорі. У давніх піснях слова «ріка» і «Дунай» часто виступають синонімами й позначають велику воду, розливи річок.

Сивий соколоньку,

Пливи по Дунаю,

Бери дівку скраю,

Бери паняночку

В рожанім віночку.

З Давніх веснянок

На думку сучасних учених, прабатьківщина слов’ян охоплювала частини сучасної центральної та східної Польщі, південної Білорусі та північно-західної України. Щодо великих географічних об’єктів — це землі на північ від Карпатських гір, що простягаються від верхньої частини долини річки Одра на заході через витоки Вісли й Бугу до середньої течії Дніпра на сході.

Із часом територія їхнього розселення значно розширилася. Велике розселення слов'ян відбувалося протягом V—VII ст. з верхів’їв річки Прип’ять до середньої течії Дніпра, а потім на Наддністрянщину, Карпати та Балкани. За інформацією давніх авторів, уже в V ст. на території сучасної України жили дві великі слов’янські спільноти — анти й склавини.

Пізнавально й цікаво

Готський історик Йордан про слов'ян у праці «Гетика» (VI ст.)

Склавіни живуть від міста Новієнтуна й озера, що зветься Мурсіанським, до Данастра, а на північ — до Вістули... Анти, сильніші за них, поширюються від Данастра до Данапра, там де Понтійське море утворює вигин.

Анти займали території від річок Прут до Сіверського Дінця. Протягом IV—VI ст. були досить значною силою. Пізніше, найімовірніше, змішалися зі склавинами.

Діємо: практичні завдання

Уважно розгляньте карту й дайте відповіді на запитання:

 • 1. Як на карті позначено територію прабатьківщини слов'ян?
 • 2. Протягом якого часу і як змінилася територія розселення слов'ян?

Витоки слов’янських народів. Розселення слов'ян

Діємо: практичні завдання

Позначте на контурній карті:

 • територію прабатьківщини слов'ян;
 • напрямки розселення слов'ян;
 • території розселення антів і склавинів;

Склавини заселили великі простори від Дніпра до Дунаю. Деякий час у другій половині VI — першій половині VII ст. перебували під владою Аварського каганату. Згодом від середини VII ст. назва «склавини» в писемних джерелах згадувалася дедалі рідше. Натомість автори вживали назви окремих слов’янських племен чи племінних об’єднань. На землях сучасної України з нащадків склавинів та антів формувалися східнослов’янські племена, які були пращурами українського народу.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Визначте хронологічні межі формування спільноти давніх слов'ян.
 • 2. Перевірте правильність заповнення шкали часу.

 • 3. Розкрийте зміст понять: слов’яни, прабатьківщина слов’ян, Велике розселення слов’ян.
 • 4. Назвіть версії встановлення прабатьківщини слов'ян. Які аргументи висувають учені на користь кожної з версій?
 • 5. Як процеси формування слов'янства пов'язані із землями сучасної України?

II. Обговорюємо в групі

 • 1. Досягнення яких наук використовують учені для висвітлення історії давніх слов'ян?
 • 2. Поміркуйте, що ускладнює дослідження історії слов'янства.

III. Мислю творчо

 • 1. Укладіть пізнавальну загадку (хмаринку слів, кросворд тощо) під назвою «Давні дослідники слов'янства» або «Давні слов'яни».
 • 2. Яка інформація з історії формування давнього слов'янства вас найбільше вразила, зацікавила?