Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44-45. Виникнення міста Рима в Італії. Римська республіка в V—І ст. до н. е.

Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слова «Італія», «Рим»?

1. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ АПЕННІНСЬКОГО ПІВОСТРОВА. НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ІТАЛІЇ

Італія розташована на Апеннінському півострові — довгій вузькій смузі суходолу, що заходить далеко в море (що вона нам нагадує за формою?).

Давня Італія. Римська республіка в V—III ст. до н. е.

1. Уважно розгляньте карту та визначте особливості географічного положення Апеннінського півострова.

2. Які моря його омивають? Які острови розташовані на південь і захід від Італії?

3. Поміркуйте, як розташування Апеннінського півострова, природні умови впливали на заняття його населення?

Уздовж усього півострова тягнеться гірський хребет — Апенніни. На заході гори менш круті, а в деяких районах переходять у родючі долини. Гірські рівнини східної та центральної частини Італії вкриті густими лісами й мають чудові пасовища, тому населення здавна тут займалося скотарством. Це заняття й дало назву півострову Італія, що означає «країна телят».

Діємо: практичні завдання

Знайдіть спільне та відмінне в природних умовах Греції й Італії за таким планом: 1) географічне положення; 2) клімат; 3) рельєф; 4) річки; 5) ґрунти.

Природні умови Італії

Населення Італії в найдавніші часи складалося з різних племен — кельтів (галлів), італіків, латинів, самнітів. Найчисленнішим був народ етрусків.

Етруски займалися землеробством. Була розвинена торгівля: кораблі етрусків з’являлися в Карфагені, Фінікії, Греції.

Пофантазуймо!

Етруски створили свою писемність. Ученим в ХІХ ст. вдалося реконструювати етруський алфавіт, з'ясувати, як вимовляється кожна літера, однак розшифрувати мову поки нікому не вдається.

Етруський алфавіт

Уявіть себе вченим, який зважився розшифрувати писемність етрусків. Із чого ви почали б свою роботу? З якими труднощами зіткнулися?

2. ВИНИКНЕННЯ МІСТА РИМА ТА ПРАВЛІННЯ ЦАРІВ

За однією з легенд про заснування Рима, новонароджених синів-близнюків бога Марса та нащадків троянців жорстокий цар наказав кинути в річку Тибр.

Капітолійська вовчиця — один із символів Рима (бронзова скульптура V ст. до н. е.)

Чому ця скульптура стала одним із символів Рима, візитівкою цього міста?

Але немовлят знайшла й вигодувала своїм молоком вовчиця. Пізніше малюків підібрав пастух і виховав як своїх дітей, давши їм імена Ромул і Рем.

Коли брати виросли, вони вирішили заснувати нове місто там, де їх було знайдено. Але посварилися, і Ромул убив Рема, а потім заснував місто, яке назвав Римом (латинською — «Рома»). Легенда оповідає, що це було в 753 р. до н. е.

Монета денарій із зображенням вовчиці (129 р. до н. е.)

Поміркуймо!

Як відповів би житель стародавнього Рима на запитання: «Коли почалася історія Перської держави»? Зважте на те, що римляни вели відлік часу від заснування свого міста.

Пастух Фаустул приносить Ромула і Рема до своєї дружини (Картина художника Нікола Мін’яра, фрагмент)

Чому, на вашу думку, митці звертаються до цієї легендарної теми?

Діємо: практичні завдання

Про Рим кажуть, що це — «місто на семи пагорбах», «вічне місто». І, як з'ясувалося, «всі дороги ведуть до Рима». Дізнайтеся, що означають ці вислови.

Пізнавально й цікаво

У родовому відмінку закінчення -а (Рима) вживаємо, коли йдеться про місто; закінчення -у (Риму) — коли йдеться про державу.

Легенда про заснування Рима

Ромул був першим правителем Рима. Після Ромула правили шість царів. Так званий царський період тривав понад два століття.

У цей час римляни жили общинами, які складалися з великих родин (латинською — «фамілій»). На чолі родини стояв батько (патер), а членів родини називали патриціями.

Статуя римлянина з масками предків (І ст. до н. е.)

До якої категорії громадян Рима ми можемо віднести цього чоловіка? Обґрунтуйте свій вибір.

Патриції — нащадки найзнатніших родів, були привілейованою верствою населення в Римі. Вони пишалися тим, що їхні діди й батьки заснували Рим.

Іншу частину населення, що походила зі скорених племен завойованих територій або переселених з інших общин, називали плебеями. Плебеї займалися землеробством і ремеслами. Вони повністю залежали від патриціїв. У господарстві використовували також працю рабів.

На чолі общини стояв цар. Царя обирав довічно римський народ. Разом із царем правив сенат — рада старійшин.

Для вирішення найважливіших питань скликали народні збори.

Діємо: практичні завдання

Діонісій Галікарнаський про владу царя

Ромул дав цареві такі права: щоб він очолював священнодійства і жертвопринесення, щоб зберігав закони та звичаї батьків, тяжкі злочини розбирав сам, а легші доручав сенатові, збирав сенат і скликав народ та мав вищу владу під час війни...

Які обов'язки перед суспільством мав цар? Які обов'язки мали члени суспільства?

Царська форма правління проіснувала до 510 р. до н. е. У Римі спалахнуло повстання проти останнього царя, що закінчилося вигнанням тирана й падінням царської влади.

Патриції взяли владу до своїх рук, проголосивши республіку.

Варто запам’ятати!

Республіка (у перекладі з латинської — «справа народу») — держава, якою управляють обрані на певний період громадяни.

Період в історії Давнього Риму з кінця VI до І ст. до н. е. називають республіканським.

3. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА: ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА РИМСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Діємо: практичні завдання

Згодом після проголошення республіки спалахнула боротьба між патриціями та плебеями, що тривала близько 200 років.

Плебеї висували такі вимоги:

 • рівність у політичних правах із патриціями (на вищі державні посади — консула, судді, скарбника — обирали тільки патриціїв);
 • переділ общинних земель (консули не роздавали завойовані землі селянам, а віддавали в оренду знатним людям);
 • ліквідація боргового рабства (селяни, які мали небагато землі, позичали гроші в багатіїв і часто потрапляли до них у боргову кабалу; боржників мали право саджати до в'язниці, бити).

Складіть розповідь про життя плебеїв на початку періоду республіки.

Поміркуймо!

У 494 р. до н. е. плебеї, незадоволені утисками з боку патриціїв, відмовилися брати участь у воєнному поході й пішли на Священну гору, розташовану неподалік Рима. Як ця подія вплинула на життя міста?

Пізнавально й цікаво

Плебеї вимагали записати всі закони, щоб судді не могли їх витлумачити по-своєму й застосувати проти плебеїв. Патриції поступилися, і в 450 р. до н. е. спеціальна комісія записала закони на 12 мідних таблицях, що були виставлені на головній площі Рима — Форумі — центрі суспільного життя і повсякденного спілкування людей. Отже, ніхто не міг сказати про незнання законів.

Укладення Законів дванадцяти таблиць (давньоримський барельєф)

Жителі Рима на Форумі обговорюють Закони дванадцяти таблиць

1. Пригадайте, хто і в якій країні провів реформи з метою поліпшення становища простого народу. Це була вимушена дія влади чи її добра воля?

2. Слово «форум» і сьогодні використовують. А в якому значенні?

Боротьба плебеїв за свої права тривала понад 200 років. Вони діяли рішуче, цілеспрямовано і, зрештою, здобули все, чого прагнули. Плебеї домоглися права на землю, а наприкінці IV — початку III ст. до н. е. — ліквідації боргового рабства. Верхівка плебеїв отримала доступ до всіх посад. Були дозволені шлюби між патриціями і плебеями. Поступово внаслідок тривалої боротьби між патриціями та плебеями встановилася громадянська рівність перед законом.

За цей час у Римі сформувалася система управління державою, що поєднала риси демократичного устрою (влади народу) і монархії (одноосібного правління).

Діємо: практичні завдання

Уявіть себе народним трибуном, який захищатиме права плебеїв на засіданні сенату. Підготуйте свою доповідь.

Усе населення Риму поділялося на дві великі групи — римських громадян та іноземців. Громадяни Риму здобули важливі права: брати участь у народних зборах, бути обраним на державні посади, мати власність. Служба у війську стала основним обов’язком римлян.

Засідання сенату

Робота на всіх посадах у Римі не оплачувалася, тому управляти державою могли тільки багаті громадяни.

Зміни, що відбувалися в суспільстві, сприяли зміцненню влади та єдності держави. Стабільне становище в державі Рим використав для подальшого розширення територій шляхом загарбницьких воєн.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Чим природні умови Давньої Греції та Італії були схожими, чим відрізнялися?
 • 2. Чого домагалися плебеї в боротьбі з патриціями? Які результати цієї боротьби?
 • 3. Чим влада консула відрізнялася від влади царя?
 • 4. Хто в сенаті захищав права плебеїв?

ІІ. Обговорюємо в групі

 • 1. Поясніть, що про історію Давнього Риму можна розповісти за допомогою закодованих у хмаринці слів? Що в наш час означають слова «цензор», «диктатор», «сенатор», «провінціал», «плебей»?
 • 2. Які наслідки мав той факт, що робота на всіх посадах у Римі не оплачувалася?
 • 3. Дізнайтеся, хто з державних службовців сучасної України наділений правом вето.
 • 4. Порівняйте систему управління в Афінському полісі та в Римі за доби республіки. Яка із систем, на вашу думку, була більш демократичною? У якій із держав громадяни відчували себе більш захищеними від перевищення повноважень чиновників?

III. Мислю творчо

 • 1. Уявіть себе в ролі вчителя/вчительки — підготуйте кілька запитань до навчального тексту цього параграфа для однокласників і однокласниць. Як підказкою скористайтеся ланцюжком запитань Квінтиліана: Хто? Що? Де? Коли? Чим? Як? Чому?
 • 2. За допомогою довідника, мережі Інтернет підготуйте віртуальну мандрівку «Пам'ятки етруської культури». Позначте місця розташування цих пам'яток на контурній карті.
 • 3. Уявіть, що ви працюєте в туристичній агенції. Мандрівники звернулися до вас із проханням провести екскурсію «шляхами племен і народів стародавньої Італії». Спробуйте скласти маршрут цієї подорожі.