Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

§ 4. Життя людей у первісні часи

Чому людину завжди цікавило питання її походження? Які ви знаєте ідеї щодо походження людини?

1. ПРО ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ Й НЕ ТІЛЬКИ

Походження людини є таємницею, як і виникнення життя на планеті.

Тривалий час, до XIX ст., людину, як і саму Землю та все живе на ній, розглядали як творіння Бога. Наприклад, у Давньому Єгипті вважали, що люди утворилися зі сліз бога Сонця Ра.

Згідно з Біблією — на шостий день після створення світу Бог за Своїм образом і подобою створив перших людей — Адама і Єву. Так розпочалася історія людства, на думку християн.

Наукове осмислення цієї проблеми пов’язане з ім’ям англійського вченого Чарлза Дарвіна. Його теорія еволюційного процесу (процесу поступового розвитку) схиляла до висновку про походження людини з тваринного світу.

Є також наукова гіпотеза, що життя зародилося внаслідок падіння космічних тіл, у яких містилися живі організми.

Жодна з наукових теорій не сприймається сьогодні як цілком доведена, і походження людини лишається предметом дискусій учених. Проте більшість учених дотримуються еволюційної теорії.

Походження людини за теорією Чарлза Дарвіна

Пізнавально й цікаво

Навіть католицька церква визнає еволюційну теорію. Папа Римський Іоанн Павло II у своєму виступі на засіданні Папської академії наук зазначив, що «церква вважає теорію еволюції серйозно обґрунтованою й підтвердженою низкою наукових фактів». Проте він додав, що душу людині міг дарувати лише Бог.

Папа Римський Іоанн Павло ІІ (на папському престолі — 1978-2005 рр.)

Поміркуймо!

Як ви думаєте, чому сьогодні ані спростовано, ані підтверджено жодної з наукових теорій походження людини?

2. ПОЯВА ПРЕДКІВ ЛЮДИНИ. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ НА ШЛЯХУ ДО СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Перші люди на Землі

Діємо: практичні завдання

 • 1. Уважно розгляньте карту «Перші люди на Землі». На якому континенті з'являються ймовірні осередки перших людей? Коли це сталося?
 • 2. У яких напрямках відбувався процес розселення давньої людини?
 • 3. За допомогою легенди карти укладіть хронологічну послідовність розвитку людини.
 • 4. Знайдіть на карті територію України та з'ясуйте, які види давніх людей її заселяли, назвіть місця стоянок.

Один з найдавніших пращурів людини — Ноmо habilis («гомо габіліс», що означає «людина вміла») — з’явився в Східній Африці.

Близько 35 тис. років тому з’являється людина сучасного типу — Ноmо sapiens («гомо сапієнс», що означає «людина розумна») — кроманьйонець.

Пізнавально й цікаво

Назви «неандерталець», «кроманьйонець» походять від назви тих місць, де вперше були знайдені рештки цих людей: річка Неандер у Німеччині й печера Кро-Маньйон у Франції.

Реконструкція зовнішнього вигляду: неандертальця (а); кроманьйонця (б)

Поміркуймо!

Чи допомагає знання етимології (походження) історичного терміна краще зрозуміти й запам'ятати його? Наведіть приклади.

Кроманьйонці

3. ЖИТТЯ ТА ЗАНЯТТЯ НАЙДАВНІШИХ ЛЮДЕЙ

Про життя первісних людей ученим «розповідають» залишки стоянок — тимчасових поселень доби кам’яного віку.

Кроманьйонці жили як у печерах, так і в побудованих із кісток тварин (переважно мамонтів) житлах.

Поміркуймо!

Важливим етапом розвитку первісних людей було опанування вогню. Уявіть і розкажіть, як змінилося життя людей з появою вогню. Що означала для первісної людини «смерть вогню»?

Спочатку, в епоху палеоліту — давнього кам'яного віку, люди навчилися загострювати каміння, зробивши кілька ударів каменем об камінь. Такі гостряки, а також дрючки, палиці-копачки були першими знаряддями праці давньої людини.

Виготовлення знарядь праці первісної людини та їхній вигляд

Які роботи можна було виконувати такими знаряддями?

Повсякденність первісної людини (історична реконструкція Зденека Буріана)

Назвіть заняття первісної людини за ілюстраціями.

Полювання, збиральництво та рибальство були основними заняттями людини протягом багатьох тисяч років. У добу мезоліту змінилася техніка рибальства: винайдено гачки й сітка, почалося використання плотів і човнів. Це привласнювальні форми господарської діяльності.

Діємо: практичні завдання

На жаль, інколи техніка підводить. Зник звук цього відео. Пропонуємо вам озвучити невеличкий відеофрагмент із життя первісних людей.

Із життя первісних людей

Пізнавально й цікаво

Великим досягненням кроманьйонців став винахід в епоху мезоліту першого в історії людства механічного пристрою — лука зі стрілами.

Пізніше, до винаходу вогнепальної зброї, він був основною зброєю.

Сьогодні стрільба з лука є олімпійським видом спорту.

Поміркуйте, як винайдення лука зі стрілами могло полегшити життя людини.

Поміркуймо!

Які вміння, навички вироблялися в первісних людей під час спільного проживання, роботи?

4. РОЗВИТОК ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

На підставі етнографічних досліджень учені сформували уявлення про етапи розвитку людської спільноти.

Рід (родова община) — це колектив родичів, що вели спільне господарство й мали спільне майно.

Кілька родів, що жили по сусідству й мали спільні звичаї та вірування, об’єднувалися у плем'я. На чолі племені стояв вождь. Вождя обирала рада старійшин — група осіб, яка стояла на чолі роду, мала авторитет і повагу.

Є ще один спосіб періодизації (розподілу на етапи, періоди) історії людства — відповідно до розвитку людського суспільства:

 • первісне стадо — невелике, нестійке об’єднання первісних людей;
 • родова община: а) матріархат — материнський рід (на чолі общини стоїть жінка); патріархат — батьківський рід (на чолі общини стоїть чоловік);
 • сусідська община — колектив, який складався з окремих сімей, не пов’язаних родинними зв’язками, та проживав на спільній території.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Які ви знаєте гіпотези й теорії походження людини? Поясніть їхній зміст.
 • 2. Якими були основні заняття первісних людей?
 • 3. Чим сусідська община відрізняється від родової?
 • 4. Виконайте вправу «Життя людей у первісні часи» — https://learningapps.org/watch?v=p1n5iq54j19.

II. Обговорюємо в групі

 • 1. Чому питання походження людини до сьогодні залишається предметом дискусій учених?
 • 2. Які, на вашу думку, найважливіші винаходи зробила первісна людина?
 • 3. Якими були обов'язки чоловіків і жінок первісного суспільства?
 • 4. «Людина кам'яного віку цілком залежала від природи» — чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Поміркуйте, якою мірою сучасна людина залежить (не залежить) від природи.
 • 5. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що людина кам'яного віку була «царем звірів», але не була «царем природи»? Свою думку обґрунтуйте.
 • 6. Чому господарювання людей у найдавніші часи називають привласнювальним? Чи надійним був спосіб забезпечення їжею первісної людини за такої форми господарювання?

III. Мислю творчо

1. Вправа «Творимо сторітелінг»

Уявіть себе письменником/письменницею, який/яка пише історичні оповідання для дітей. Оберіть будь-яку цікаву подію з життя первісної людини й напишіть пригодницьку розповідь для учнів молодших класів.

2. Вас запросили на відкриту дискусію «Теорії походження людини». Ви зголосилися, знаючи, яку теорію захищатимете. Складіть план свого виступу.