Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 42. Сармати на території України

На кого схожі воїни, зображені на ілюстрації? Як ви можете їх схарактеризувати?

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом параграфа, ви помітите, що він не поділяється на пункти. Пропонуємо вам скласти план параграфа самостійно або разом із друзями.

Сарматські племена панували на території України з ІІІ ст. до н. е. по ІІІ ст. н. е. Прийшли вони з південно-уральських степів, облаштувалися на північному сході від скіфів. Сармати вважаються спорідненим зі скіфами народом: «савромати розмовляють скіфською мовою, але з давніх часів перекрученою» (Геродот).

Українські землі на початку нашої ери

1. Позначте на контурній карті території розселення сарматських племен.

2. Поміркуйте, чому на карті немає підпису «сармати», а є назви різних племен.

3. Які народи, держави були сусідами сарматів?

4. Поміркуйте, як могли складатися відносини між сарматами та їхніми сусідами.

Античні автори завжди підкреслювали войовничість сарматів. У мирний час вони поділяли зони впливу й учиняли набіги на праслов’янські села, на землі понтійського царя Мітрідата, на античні поліси (Ольвію, Тіру, Ніконій). Із сарматами вела постійні війни Римська імперія.

Пізнавально й цікаво

Сармати в римських описах

«Люте обличчя, грубий голос, ні волосся, ні борода не стрижені». Цікаве спостереження, що допоможе збагнути психологію сарматів, повідомляє історик Аріан, один із прокураторів Римської імперії, який з ними воював, а тому знав їх не з чуток: «Їхніх коней спочатку складно розігнати, зате вони витримують яке завгодно навантаження; й тоді можна бачити, як жвавий, кремезний і дорідний кінь знесилюється, а ця мала шолудива шкапчина спочатку переганяє того, а потім залишає далеко позаду».

Легендарні амазонки — ймовірно, сарматські жінки (барельєф на храмі Аполлона в Бассах, близько 450-420 рр. до н. е.)

З образами яких жінок давнини схожі сарматки?

Пізнавально й цікаво

Сарматські амазонки

Особливістю сарматського соціального устрою було високе становище в суспільстві жінок. Сарматські жінки не лише підтримували лад у господарстві й виховували дітей. Сарматки були воїнами нарівні з чоловіками. В могилу померлої жінки, навіть дівчинки, крім прикрас, клали зброю. А родинні поховання формувалися навколо могили жінки, яку вважали праматір'ю. Обожнювали полювати, виїжджали «на кабана» іноді з чоловіками, а вряди-годи й без них.

Основою суспільного устрою сарматів була родова община, утворена групою споріднених сімей. Особливе місце в сарматській спільноті посідали жінки. Жили сармати табором, у наметах, які взимку утеплювали. Це був народ кочовий — залишалися вони на одному місці доти, допоки худоба не з’їдала траву. Ховаючи померлих, вони клали поруч із ними речі, якими ті користувалися за життя: чоловікам — зброю, кубки з вином; жінкам — прикраси, дзеркальця, голки.

Уміли добувати й обробляти метали. Сармати досить активно торгували шкірами, виробами ремісників. Але головний прибуток отримували від продажу рабів у різні країни світу.

У релігійних поглядах сарматів панівними були культи сонця й вогню. Згодом вони перейняли від скіфів традицію поклоніння мечу.

Оскільки невід’ємною частиною життя цих кочівників була тварина, це позначилося на їхній культурі. Сарматські золоті й срібні вироби виконані в так званому звіриному стилі.

Самобутні звичаї й традиції сарматів вплинули на звичаї й традиції народів, що жили поряд із ними. Як вважають мовознавці, від сарматів в українській мові збереглося багато слів. Наприклад: дбати, тримати, катувати, Дунай, Дніпро, Дністер, Дон та інші.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

  • 1. Назвіть хронологічні межі життя сарматів на території України.
  • 2. З ким сармати були споріднені етнічно?
  • 3. Порівняйте становище жінки в сарматському та давньогрецькому суспільствах.
  • 4. Розташуйте на шкалі часу ілюстрації. Які хронологічні дані треба підписати під кожною карткою?

Виконайте вправу в онлайн-режимі за посиланням: https://learningapps.org/watch?v=padiiodea19.

II. Обговорюємо в групі

  • 1. Представте в класі складений вами план розповіді про сарматів. Ознайомтеся з планами однокласників і однокласниць. Обговоріть їх.
  • 2. Поставте запитання до ілюстрацій та рубрики «Пізнавально й цікаво», вміщених у параграфі.
  • 3. Порівняйте спосіб життя й господарювання сарматів та інших давніх народів (скіфів, греків). Назвіть спільні та відмінні риси.

III. Мислю творчо

  • 1. Внесіть інформацію про сарматів до творчого проєкту «Історія України — частина світової історії».
  • 2. Створіть інтелектуальну загадку (кросворд, вікторину, головоломки тощо) до теми «Народи раннього залізного віку на теренах України».