Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 30. Кіммерійці на території України. Практична робота № 3 (частина 1)

Про які події давнини нагадують нам хмаринка слів і цитата з поеми Гомера «Одіссея»?

На межі II й І тис. до н. е. люди опанували новий матеріал для виготовлення знарядь праці та зброї — залізо. Спочатку люди використовували метеоритне залізо, яке називали «небесним каменем». Значного поширення залізні вироби набули після опанування способу виплавки заліза з руди. Довгий час залізні вироби застосовували разом із бронзовими. Відкриття сучасних археологів засвідчують, що на землях України перехід до залізного віку розпочався у XII ст. до н. е. У цей час посушливий клімат призвів до неврожаїв, у степовій частині українських теренів стало неможливо займатися землеробством. Саме в цей час зі сходу на південь нашої країни прийшли народи, які вели відмінний від землеробів спосіб життя — кіммерійці, а згодом — скіфи.

Скоро прийшли ми до глибокотікучих вод Океану;

Там кіммеріян сумна область,

покрита вічно

Вологим туманом і млою хмар...

Гомер. Одіссея, XI, 13—19

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом підручника (§ 30-31), історичними джерелами, додатковими джерелами інформації, виконайте завдання:

 • 1. Випишіть головні характеристики господарського, суспільного та культурного життя кіммерійців і скіфів до накресленої в зошиті таблиці.

Характерстика

Кіммерійці

Скіфи

Походження

Час перебування на теренах України

Заняття

Соціальна структура

Особливості культури

Характер відносин із сусідами

Головні пам'ятки

 • 2. Складіть коротку захопливу розповідь про життя та побут кіммерійців.

1. ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРИЧНУ КАРТУ

Кіммерійці на території сучасної України

1. За допомогою карти та її легенди з'ясуйте, яку інформацію про кіммерійців можна дізнатися.

2. Хто був сусідами кіммерійців? Як складалися їхні відносини?

3. Позначте на контурній карті країну кіммерійців, шляхи грецької колонізації Північного Причорномор'я, головні грецькі міста-держави.

2. ЩО ПРО КІММЕРІЙЦІВ РОЗПОВІДАЮТЬ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Кіммерійці — перший народ Східної Європи, назву якого не поглинув морок часу. Про них писали автори всіх довколишніх країн: Гомер, Геродот, Євсатій, Скімп, ассирійські, юдейські, урартські автори.

Пізнавально й цікаво

Гомер про кіммерійців

Зевс, до ахейців наблизивши Гектора з військом троянців,

При кораблях їх лишив, щоб трудились вони ненастанно

В ратному ділі; а сам одвернув яснозорії очі

В даль, озираючи землю фракіян, тих вершників бистрих,

Мідян, бійців рукопашних, славлених кобилодойців [кіммерійців],

Молокоїдів [кіммерійців] убогих, над всіх на землі справедливих.

Іліада, XIII, 1-6

Геродот про країну кіммерійців

...Країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кіммерійською... Ще й тепер у Скіфії існують кіммерійські фортеці, кіммерійські переправи, є також і країна, що називається Кіммерією, є і так званий Кіммерійський Боспор.

 • 1. Яким було головне заняття кіммерійців? Як про це сказано в уривку «Іліади» Гомера?
 • 2. Як Геродот дає нам зрозуміти послідовність перебування кіммерійців і скіфів на українських теренах?

Кіммерійці (розпис на етруській вазі VI ст. до н. е.)

Золоті прикраси кіммерійців

Надмогильна кіммерійська статуя-стовп у с. Костянтинівці Миколаївської області

1. Уважно розгляньте ілюстрації та з'ясуйте, що вони «розповідають» про кіммерійців.

2. Визначте за ілюстраціями основні заняття кіммерійців.

3. Які матеріали використовували кіммерійці у виробництві?

3. СУЧАСНІ ІСТОРИКИ ПРО КІММЕРІЙЦІВ

Діємо: практичні завдання

Уважно прочитайте текст і завершіть таблицю (с. 118), відповідаючи на запитання:

 • 1. Які нові технічні винаходи використовували кіммерійці?
 • 2. Про які релігійні уявлення кіммерійців засвідчують історики?
 • 3. Чи створили кіммерійці державу? Хто і за яких обставин відігравав провідну роль у кіммерійській спільноті?

Культурі їх були притаманні табунне скотарство, високий рівень обробки бронзи й заліза [залізо на теренах України вони почали використовувати першими]... Зброя та кінське спорядження, а нерідко й забиті коні, були звичним атрибутом курганних поховань кіммерійців. Центральної влади у кіммерійських племен, скоріше за все, не було, на чолі окремих племен стояли вожді, а об'єднувалися ці племена під час масштабних воєнних походів... Постійних жител вони не мали, жили у тимчасових таборах і зимівниках. Мистецтво їхнє було переважно прагматичним: складним лінійним орнаментом прикрашалися руків'я мечів, вуздечки, посуд.

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. — Х.: ВД «ШКОЛА», 2007 р.

У середині VII ст. до н. е. території, де кочували кіммерійці, захопили скіфи. Археологічні дослідження дають підстави вважати, що кіммерійці змішалися зі скіфами, перейнявши риси скіфської культури.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Скільки століть минуло від появи кіммерійців на території сучасної України до нашого часу?
 • 2. Чим спосіб життя кіммерійців відрізнявся від способу життя греків, носіїв трипільської культури?

II. Обговорюємо в групі

 • Визначте, які події історії Стародавнього світу відбувалися одночасно з кіммерійською історією на теренах України. Позначте ці події на шкалі часу.

III. Мислю творчо

 • Уявіть себе автором/авторкою дитячої книжки — укладіть коротку захопливу розповідь про життя та побут кіммерійців. У ході розповіді зверніть увагу на відмінності кіммерійців від сусідніх народів.