Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Давня Індія

Дізнайтеся, яку роль у житті давніх індійців відігравали релігії.

1. ПРИРОДА ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Індія — найзагадковіша країна світу. Розташована вона в Південній Азії. Клімат тут спекотний і вологий. Найвищий на Землі Гімалайський гірський хребет захищає Південну Індію від потоків холодного повітря з півночі. Більшу частину північного заходу цього регіону займає долина найбільшої річки Інд і її приток. Родючі рівнини чергуються з напівпустелями.

На північному сході розташований басейн річки Ганг. Тут, в умовах підвищеної вологості, ростуть буйні тропічні джунглі — непрохідні зарості дерев і чагарників. Під час сезону дощів у долині Гангу часто бувають повені, а в дельті цієї річки є багато боліт.

Поміркуймо!

Спробуйте за описом природних умов Індії визначити головні заняття давнього індійського населення. Поміркуйте, які природні умови були сприятливими для господарювання, а які — ні.

2. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ В ДАВНІЙ ІНДІЇ

У V—IV тис. до н.е. в гірських районах Індської долини виникли перші землеробські поселення, а в III тис. до н. е. — найдавніші міста. Тут зародилася Індська (або Гараппська) цивілізація, розквіт якої припадав на 2300-1700 рр. до н. е. Найбільші міста з населенням близько 30 тис. жителів розташовувалися на місці сучасних поселень Гараппа й Мохенджо-Даро («пагорб мертвих»).

Давня Індія

Давнє місто Мохенджо-Даро (історична реконструкція)

1. Уважно розгляньте малюнки й визначте спільні риси перших міст Індії з відомими вам цивілізаціями Стародавнього світу.

2. Складіть розповідь про життя людей у давньоіндійських містах.

Місто Гараппа та його жителі (картина художника Рональда Емблтона)

У III тис. до н. е. в Індію проникли племена аріїв, які змішалися з місцевим населенням. Поступово в населення долини Гангу з’явилася майнова нерівність, вожді-раджі ставали царями, передаючи свою владу у спадок. У III ст. до н. е. майже всю Індію зміг об’єднати в одній державі правитель Ашока з династії Маур’їв.

Діємо: практичні завдання

Позначте на контурній карті головні географічні об'єкти Давньої Індії; центри формування цивілізації в Індії; територію імперії Маур'їв.

3. СУСПІЛЬСТВО ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Найважливішою традицією Індії, що впливає на життя людей і культуру країни аж до сьогодення, є розподіл суспільства на варни й касти, який упровадили арії з другої половини І тис. до н. е. Варни — це замкнені групи різних за соціальним станом людей, приналежність до яких визначалася народженням.

Вищою була варна брахманів, до якої належали жерці та вчені, що правили країною. До варни кшатріїв належала військова знать. Вільні селяни й торговці становили варну вайшіїв. Варна шудрів — неповноправне населення, до якого належали збіднілі хлібороби, змушені займатися ремеслом, найматися на різні роботи.

Крім розподілу за варнами, кожна людина належала ще й до певної касти — замкненої групи представників однієї професії, що жили в одному районі. Вищими були касти жерців, учителів і воїнів, а нижчою — каста «недоторканих». «Недоторкані» займалися забоєм худоби, прибиранням трупів і нечистот та іншими «брудними» заняттями.

Поміркуймо!

Зіставте соціальну структуру індійського суспільства та інших суспільств Давнього Сходу. Визначте спільні й відмінні риси.

4. ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Стародавні арії не знали писемності, але вони усно переказували свою історію, передавали релігійні уявлення від покоління до покоління. Ці історії, міфи називалися Ведами — «Книгами Знань», що зберігалися в пам’яті народу. Священні тексти Вед лягли в основу індуїзму — одного з найдавніших віровчень у світі.

Близько 2500 років тому індійський принц Сіддхарта Гаутама заснував релігію буддизм. Бачачи складне життя та страждання простих людей, він залишив палац і почав блукати країною, проводячи багато часу в роздумах і молитвах. Якось, сидячи й міркуючи під фіговим деревом, він усвідомив істину, на нього зійшло просвітління. Під ім’ям Прояснений, або Будда, він став відомий усьому світові. Буддизм засуджує війни й будь-яке насильство, навчає шанувати все живе на Землі.

Поміркуймо!

  • 1. Чим відрізнялося вчення буддизму від традицій тогочасного суспільства?
  • 2. Що вплинуло на те, що прибічників буддизму ставало дедалі більше в Давній Індії?

З-поміж пам’яток архітектури й мистецтва до наших днів дійшли лише колони царя Ашоки, на яких були записані його укази та послання підданим.

Збереглися в Індії буддійські храми й монастирі, іноді величезних розмірів, зі складною архітектурою, а також ступи — споруди, призначені для збереження святинь.

Колона Ашоки в Аллахабаді (фото 1870 р.)

Леви з колони Ашоки зображені на гербі сучасної Індії

Поміркуйте, чому в сучасній Індії за державний символ взято пам'ятку Давньої Індії.

Індія є батьківщиною відомих нам арабських цифр (винайшли їх у Індії, проте європейці ознайомилися з цими цифрами за посередництва арабів). Жителі Індії також придумали гру в шахи, володіли знаннями про рух небесних тіл.

Буддійська ступа в м. Санчі (сучасне фото)

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

  • 1. Назвіть перші осередки цивілізації в Індії.
  • 2. Поясніть зміст понять: варна, каста, буддизм, індуїзм.
  • 3. Яку роль в історії Індії відіграв цар Ашока?
  • 4. Якими культурними надбаннями Давньої Індії послуговується сучасне людство?

II. Обговорюємо в групі

  • 1. Поміркуйте, які чинники могли сприяти формуванню цивілізації в Індії.
  • 2. Доберіть з історії вивчених суспільств Давнього Сходу події, які відбувалися одночасно з індійськими подіями. Укладіть синхроністичну таблицю.

III. Мислю творчо

  • 1. Продовжуйте укладати ілюстровану шкалу часу або хронологічну таблицю «Стародавні цивілізації Африки та Азії».
  • 2. Виконайте творчий проєкт «Культурні надбання Індії в сучасному світі».