Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Давній Вавилон. Закони Хаммурапі

Що таке закон? Яку роль закони відіграють у житті суспільства?

1. ПІДНЕСЕННЯ ВАВИЛОНА

Міжусобні війни між містами-державами Дворіччя заважали розвиткові іригаційного землеробства, торгівлі й міського життя. У цих умовах розпочалося піднесення нового центру — Вавилона. Місто Вавилон (від «баб-ілі» — «брама Бога») розташовувалося в центральній частині долини, — там, де зближуються течії річок Тигр та Єфрат, що було зручно для оборони.

На чолі Вавилонської держави стояв цар, що спирався на величезний чиновницький бюрократичний апарат. Цар мав величезну владу. Він керував своїми підданими, господарством, судом, релігією.

Вавилонська вежа (картина художника Пітера Брейгеля Старшого, 1563 р.)

1. Пригадайте, що вам відомо про Вавилонську вежу.

2. Перегляньте мультфільм або пригадайте історію будівництва Вавилонської вежі. Поміркуйте, чим ця історія повчальна для людей.

Будівництво Вавилонської вежі

Поміркуймо!

Що сприяло розквіту Вавилона?

Яка роль у цьому належить географічному положенню міста?

Розквіт Вавилона припав на період правління царя Хаммурапі Великого, який правив приблизно в 1792—1750 рр. до н. е.

Хаммурапі був мудрим державним діячем, хитрим дипломатом, великим полководцем. За допомогою війн і дипломатії вавилонський цар підкорив місто Урук, держави Марі, Ассирію та інші землі. За 42-річного царювання Хаммурапі Вавилон перетворився на столицю величезної держави, найбільший економічний, політичний і культурний центр Передньої Азії. Тут торгували зерном, фініками, вовною, ремісничими виробами, металами, деревом, рабами, предметами розкоші.

Бюст Хаммурапі (Лувр, Париж)

Діємо: практичні завдання

Позначте на контурній карті територію держави Хаммурапі, столицю держави Вавилон.

2. ЗАКОНИ ХАММУРАПІ

Найголовніше досягнення Хаммурапі — перший в історії людства збірник записаних законів.

Копія стели із законами Хаммурапі з Королівського музею Онтаріо (Лувр, Париж)

Завдяки тому, що закони були записані (їх висікли на базальтовому стовпі), у державі було встановлено чіткий порядок у відносинах представників різних верств населення, визначено покарання за кримінальні злочини.

Діємо: практичні завдання

Із законів Хаммурапі

«Коли хто вломиться до чужого дому, на місці злочину вб'ють його. Коли хто припуститься грабунку і його схоплять, він буде убитий. Коли хто виб'є око високоуродженому, виб'ють йому око. Коли хто іншому зломить частину тіла, зломлять йому ту саму частину. Коли хто виб'є зуби рівному собі, виб'ють йому його зуби. Коли хто виб'є зуби одному з убогих, заплатить третю частину міри срібла. Коли будівничий побудував дім... і він завалиться і стане причиною смерті власника, — такого будівничого вб'ють».

 • 1. Які принципи первісного суспільства стали основою цих законів?
 • 2. Чи всі члени суспільства були рівними перед законами Хаммурапі? Чому?
 • 3. Які з норм Хаммурапі ви вважаєте справедливими, а які — надто жорстокими?
 • 4. Чи хотіли б ви упровадження подібних законів у сучасному суспільстві? Обґрунтуйте свою думку.

Завдяки цьому збірнику законів, а також іншим збереженим документам (листуванню з чиновниками, різним договорам і т. ін.) історики змогли багато дізнатися про відносини у вавилонському суспільстві.

3. АССИРІЯ ТА НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ ВАВИЛОНА

До кінця X ст. до н. е. в Північному Межиріччі запанували войовничі ассирійці.

У 729 р. до н. е. вони підкорили Вавилон. Ассирійська держава простягалася на величезні території від Середземного моря до Перської затоки. Найбільше в історії уславилося ассирійське місто-столиця Ніневія — «лігво левів».

У VII ст. до н. е. Ассирія почала слабнути, натомість свою могутність поступово відновив Вавилон. У 612 р. до н. е. Вавилон спільно з Мідією захопив Ніневію. Згодом Нововавилонському (Халдейському) царству підкорилися Сирія, Фінікія, Палестина, Аравія. За царя Навуходоносора ІІ (605-562 рр. до н. е.) Вавилон переживав нове піднесення. Він став найбільшим містом Давнього Сходу з населенням 200 тис. осіб. Незліченні багатства, які надходили в державну скарбницю з підкорених земель, дали змогу Навуходоносору II прикрасити Вавилон величними спорудами й оточити могутніми захисними мурами.

Однак невдовзі після смерті Навуходоносора II могутність правителів Вавилона підупала. Останній правитель Вавилона Бел-шарр-уцур закинув державні справи, весь час проводив у бенкетах і розвагах, незважаючи на поради жерців і чиновників. Тим часом у Вавилона з’явився грізний ворог — перси. У 539 р. до н. е. перський цар Кір II без особливих труднощів підкорив Вавилон.

Пізнавально й цікаво

«Бенкет Валтасара» — легковажне життя в переддень великого лиха

Цей крилатий вислів пов'язаний з історією завоювання Вавилона персами. Останній правитель міста Бел-шарр-уцур (за Біблією Валтасар) замість того, щоб захищатися від нападників, улаштував гучний бенкет.

Під час бенкету на стіні палацу невидима рука написала вогняні слова «мене, текел, упарсін», які біблійний пророк Даниїл розшифрував як «пораховано, зважено й віддано персам». Слова передрікали швидку поразку легковажного правителя. Тієї ж ночі перси захопили Вавилон.

Вавилон часів Навуходоносора ІІ (реконструкція)

Назвіть головні елементи архітектури міста.

Поміркуймо!

Зіставте ставлення до обов'язків правителів Хаммурапі, Навуходоносора ІІ та Бел-шарр-уцура (Валтасара). Чим воно відрізнялося? У чому полягає повчальний зміст історії про Валтасара?

Бенкет Валтасара (картина художника Рембрандта Гарменсзона ван Рейна, 1635 р.)

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Назвіть ім'я царя, за якого відбувся розквіт Вавилона.
 • 2. Поясніть зміст понять: закон, реформа, закони Хаммурапі.
 • 3. Назвіть чинники, які сприяли піднесенню Вавилона.
 • 4. Укладіть хронологічну таблицю історії Вавилона.
 • 5. Виконайте тренувальну вправу «Хронологія історії Дворіччя» (перейдіть за адресою https://learningapps.org/display?v=pwxurd6wn19 або скористайтеся QR-кодом).

Обговорюємо в групі

 • 1. Поміркуйте, що змусило Хаммурапі взятися за впорядкування та записування законів.
 • 2. Укладіть карту пам'яті «Видатні правителі Вавилона». Під час її створення зверніть увагу на риси характеру царів, які допомогли їм бути ефективними правителями, заходи внутрішньої та зовнішньої політики. Для укладення карти пам'яті скористайтеся додатковими джерелами інформації.
 • 3. Які проблеми, на вашу думку, могли виникнути в державі, якщо закони в ній не записані, а суд відбувається на основі звичаїв і правил, що передаються усно?

III. Мислю творчо

 • 1. Продовжуйте укладати ілюстровану шкалу часу або хронологічну таблицю «Давні цивілізації Африки та Азії».
 • 2. Продовжуйте творчий проєкт «Туристичні скарби цивілізацій Дворіччя».
 • 3. Запропонуйте дві-три задачі на лічбу часу, використовуючи знання з історії Вавилона, Давнього Єгипту та міст-держав Шумеру.