Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

Ви вже знаєте, що історія — це наука про минулі події в житті людини та людства, їхні причини та наслідки. У 5 класі ви розпочали шлях пізнання історії нашої країни — України. Історія України є частиною загальної історії людства — всесвітньої історії. І саме зараз ми починаємо гортати її перші сторінки.

Перед вами — підручник з інтегрованого курсу всесвітньої історії та історії України. Тут інтегрується (тобто сполучається, поєднується) стародавня історія зарубіжних країн і предків українців — слов'ян та інших народів, які жили до них на території сучасної України.

§ 1. Вступ

§ 2. Як вивчають історію Стародавнього світу

§ 3. Лічба часу в історії Стародавнього світу. Практична робота № 1

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

§ 4. Життя людей у первісні часи

§ 5. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України

§ 6. Виникнення землеробства та скотарства

§ 7. Трипільська археологічна культура

§ 8. Первісна культура та вірування людей

§ 9. Узагальнення з розділу 1 «Первісні спільноти. Археологічні культури»

Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки

§ 10. Єгипет — дарунок Нілу

§ 11. Держава і суспільство в Давньому Єгипті

§ 12. Культурні надбання Давнього Єгипту

§ 13. Народження цивілізації Дворіччя

§ 14. Давній Вавилон. Закони Хаммурапі

§ 15. Духовний світ населення Дворіччя

§ 16. Фінікія в давнину

§ 17. Ізраїльсько-Юдейське царство

§ 18. Біблія як історичне джерело

§ 19. Перська держава

§ 20. Давня Індія

§ 21. Давній Китай

§ 22. Порівняння умов виникнення та розвитку стародавніх цивілізацій. Практична робота № 2

§ 23. Узагальнення з розділу 2 «Стародавні цивілізації Азії та Африки»

Розділ 3. Антична цивілізація та її сусіди

§ 24. Зародження цивілізації в Давній Греції

§ 25. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера «Іліада» та «Одіссея»

§ 26. Афіни — батьківщина демократії

§ 27. Життя у стародавній Спарті

§ 28. Як навчали та виховували дітей в Афінах і Спарті

§ 29. Велика грецька колонізація. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї

§ 30. Кіммерійці на території України. Практична робота № 3 (частина 1)

§ 31. Скіфи на території України. Практична робота № 3 (частина 2)

§ 32. Узагальнення з розділу 3 «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 1)

§ 33-34. Персько-грецькі війни

§ 35. «Золотий вік» Афін за Перикла

§ 36. Господарство та повсякденне життя в Давній Греції

§ 37. Грецька релігія та міфологія. Олімпійські ігри

§ 38-39. Культура Давньої Греції

§ 40-41. Утворення імперії Александра Македонського. Практична робота № 4 «Формування життєвої позиції діяча»

§ 42. Сармати на території України

§ 43. Узагальнення з розділу 3 «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 2)

§ 44-45. Виникнення міста Рима в Італії. Римська республіка в V—І ст. до н. е.

§ 46. Воєнна експансія Риму

§ 47. Диктатура Юлія Цезаря

§ 48. Утворення Римської імперії. Октавіан Август

§ 49. Римське право. Практична робота № 5

§ 50. Культура Давнього Риму

§ 51. Виникнення та поширення християнства

§ 52. Кризові явища в Римській імперії та її поділ

§ 53. Падіння Західної Римської імперії

§ 54. Як починалася історія слов’ян

§ 55. Склавини й анти на теренах України

§ 56. Як жили предки українського народу — слов’яни. Практична робота № 6

§ 57. Узагальнення з розділу 3 «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 3)

§ 58. Узагальнення з курсу. Внесок цивілізацій Стародавнього світу в історію людства. Значення давньої історії України як складової світової історії