Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Голованов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота № 2. «Основні стоянки й пам’ятки первісних людей на території України»

І. Теоретична частина.

1. Ознайомтеся з археологічними культурами, які побутували на теренах сучасної України.

Археологічна культура — таким поняттям історики й археологи називають згуртування племен, які ще не знали державності, але були поєднані господарчими та культурними зв'язками. На території певної археологічної культури під час розкопок знаходять речові пам'ятки, схожі одна на одну способом виготовлення та оформленням. Археологічна культура має визначену територію та час існування.

ПОСЕЛЕННЯ ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Поселення перших людей і археологічні культури на теренах України

Знахідки азово-дніпровської археологічної культури, яка досліджена сьогодні, свідчать, що мешканці над порогами Дніпра здобували собі їжу за допомогою не тільки скотарства, а й мисливства та рибальства.

Найвідоміше серед поховань — Маріупольський могильник. У ньому археологи знайшли дерев'яні надмогильні споруди у вигляді осель, численні прикраси з кісток, каменю, навіть міді.

Скотарі середньостогівсько-хвалинської культури (середина V - середина IV тис. до н. е.) пробували одомашнювати коней, опановували їзду верхи, чи не найперші освоїли відгінне скотарство. Відганяючи худобу влітку вниз по Дніпру, вони потрапляли в місця, де можна рибалити, полювати, жити зі збиральництва.

Під час розкопок у Середньому Стозі та в інших місцевостях (понад 100 поселень, могильників) виявлено поховання в ґрунтових могилах або кам'яних скринях, зі скорченими кістяками, посипаними чорною вохрою, й зі знаряддями праці, посудом і прикрасами з міді; статуетки людей, тварин тощо.

А жителі нижньомихайлівської культури (3800-3500 pp. до н. е.) разом із кочовим розвивали й осілий спосіб життя, дедалі більше обробляючи землю й оволодіваючи ремеслами.

Так, за неоліту, одночасно з трипільською культурою, у степовій смузі сучасної території України кочові народи поширювали заняття скотарством і остаточно перейшли до відтворювального господарювання.

Постійно мандруючи степом, племена скотарів залишали численні кургани (насипи над могилою), які й тепер видно здалеку. Отже, зазначимо, що кургани — це сліди життя й діяльності скотарських кочових народів. Під курганами скотарі ховали вождів, жерців, старійшин. Вони великого значення надавали поховальним обрядам. Кургани для скотарів — символ зв'язку з предками і з певною територією, своєрідні храми. Біля них збирались общини, відбувалися свята, тут приносили жертви богам.

ІІ. Робота з картосхемою.

2. Розгляньте картосхему на с. 35. Позначте на контурній карті України поселення первісних людей. Запишіть, які первісні поселення розташовані найближче до вашої місцевості.

3. Заповніть таблицю за зразком.

Назва поселення

Доба, її хронологічні межі

Сучасний регіон України

Печера Кіїк-Коба, ...

Палеоліт. 2 млн р. до н. е. - 10 тис. р. до н. е.

Крим

...

ІІІ. Дослідницька частина.

4. Складіть повідомлення про Мізинське поселення, використовуючи ілюстрації та додаткові джерела (енциклопедії, Інтернет тощо).

Картина І. Їжакевича, на якій він відобразив реконструкцію стоянки

Реконструкція житла первісних мисливців

Музичні інструменти з кісток мамонта

Знахідки археологів: стилізовані жіночі статуетки, скульптури-ідоли, загадкові фігурки, орнаменти

Браслет (Мізин, 25 тис. р. до н. е.)