Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Голованов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 49. Слов’яни під час Великого переселення народів

Установіть відповідність між поняттями та поясненнями.

 • 1. Скандинавія
 • 2. Венеди
 • 3. Анти
 • а) слов'янські племена первісних часів, які населяли територію від німецької річки Ельби до Дніпра
 • б) племена, які в IV ст. н. е. розселилися на території України між Дністром і Сіверським Дінцем
 • в) територія, яку заселяють норвежці, шведи, данці, ісландці

1. Напрямки розселення слов'ян

Згадаймо про те, що протягом ІІ—VII ст. в Азії та Європі розпочалися значні переміщення племен, які потім були названі Великим переселенням народів. Причини його пов'язані з початком розкладу родоплемінних відносин, що змушувало народи шукати нові землі для поселення.

Племена готів рухалися зі Скандинавії в південному напрямку. Вони тіснили племена вандалів. Орда готів, просуваючись землями Волині й долиною Південного Бугу, розрізала масив слов'янських племен венедів, що належали до зарубинецької культури, і відтіснила їх на схід до Наддніпрянщини та на південь до берегів Дністра.

Це змусило слов'ян об'єднатися й утворити союз племен; одним з таких союзів стала держава антів. Саме анти стримали навалу готів у Східній Європі. Згодом готів, як вам уже відомо, розбили гуни. Землі сучасної України опинилися під їхньою владою. Анти вимушено стали союзниками гунів. Разом вони атакували кордони Римської імперії. Пізніше, зі склавинами, вони здійснили похід на Візантійську імперію, розселяючись на правому березі Дунаю та на Балканах.

На землях сучасної України анти просувалися на Наддніпрянщину й Приазов'я. У V-VI ст. держава антів досягнула найвищого розквіту. Але боротьба з новим ворогом — племенами аварів — виснажила ці племена. На початку VII ст. їхня держава розпалася, і після 602 р. про антів не згадано в жодному письмовому джерелі.

Святкове вбрання антів (реконструкція)

АВАРИ — тюркські племена.

МОРАВІЯ — історична область на теренах Чехії.

ДАКИ — жителі Римської провінції Дакії, яка розташовувалася на теренах сучасної Румунії.

Полянка у святковому вбранні й волинянин і полянин у повсякденному одязі

2. Витоки українського народу

Велике розселення слов'ян відбувалося в кількох напрямках. Після Великого переселення народів у різних районах Європи жили різні групи слов'ян. Частина великого масиву склавинів, яка подалася на захід, стала основою для утворення словаків, моравів, чехів і частини поляків.

Племена слов'ян, які осіли на землях Балканського півострова і на обох берегах Дунаю, змішувалися з даками та романським населенням. При цьому анти пішли в глиб Балкан, а склавини — уздовж Дунаю в напрямку його витоків. Так утворилися дві групи західних слов'ян — сербська і полабська.

Сучасна наука вважає предками українського народу племена склавинів. Частина антів змішалася зі склавинами та з неслов'янськими народами. Відтак вони розселилися в середній течії Дніпра, на Лівобережжі. Після розпаду Антського союзу найбільшою виявилася група слов'янських племен полян. Поселення, що стало зародком Києва, засновано на землях полян наприкінці V ст. Згодом, у ІХ ст., із цього об'єднання утвориться держава під назвою Русь. Але до цього мали ще пройти сторіччя...

Велике переселення народів спричинило формування етнополітичної карти Європи. Цей період — межа між історією Стародавнього світу та історією Середніх віків.

 • 1. Що таке Велике переселення народів? Які причини цього явища?
 • 2. Що та коли трапилося з державою антів?
 • 3. Назвіть дати історичних подій: а) Великого переселення народів; б) вторгнення готів, гунів; в) існування Антської держави.
 • 4. Покажіть на картосхемі й назвіть межі прабатьківщини слов'ян.
 • 5. Які ви знаєте групи слов'ян? Розділіться з товаришами і складіть розповідь про кожну групу.