Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Голованов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ IV. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства

СТАРОДАВНІ СЛОВ'ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Україна сьогодні

§ 47. Антична цивілізація та Україна

Установіть відповідність між поняттями та поясненнями.

 • 1. Ольвія
 • 2. Пантікапей
 • 3. Херсонес
 • а) стародавнє місто на території Криму — (сучасна Керч)
 • б) стародавнє місто VI ст. до н. е. - IV ст. н. е. на березі Дніпрово-Бузького лиману, на південь від м. Миколаєва
 • в) стародавнє місто на території Криму (околиці сучасного Севастополя)

1. Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор'я

У І ст. до н. е. відбувалася боротьба між Римом і Понтійським царством Мітридата VI. У ході трьох війн Рим став переможцем. Переслідуючи армію Мітридата, римляни в 65 р. до н. е. вперше прийшли на землі Північного Причорномор'я. Вони спорудили тут табори для своїх легіонів, які стали постійними стоянками.

Землі Криму і терени на північ від нього називали Боспором Кіммерійським. Саме на цій території й була розташована більшість грецьких колоній.

У другій половині VI ст. до н. е. в результаті боротьби між цими колоніями утворилося Боспорське царство зі столицею в м. Пантікапеї. У державі встановилося монархічне правління, і першими правителями стала династія Археанактидів. Наприкінці ІІ ст. до н. е. Боспорське царство підкорив понтійський цар Мітридат VI, і воно стало складовою частиною Понтійського царства (30263 рр. до н. е.). Відтоді головний ворог боспорців — скіфи.

Боспорське царство сплачувало Мітридату щорічну данину 200 талантів срібла та близько 8000 тонн зерна. Мітридат розмістив у колоніях гарнізони й утримував колоністів під своєю владою. Об'єднання регіону під орудою понтійського царя сприяло розквіту окремих полісів і всього Боспорського царства. Порівняно з ними грецькі міста, які контролював Рим, були менш розвиненими.

Фрагмент розпису склепу Деметри

Золота маска з поховання боспорського царя

Монети Херсонеса

Під час Мітридатових війн (89-63 рр. до н. е.) античні міста на узбережжі Понту Евксинського постачали сировину, продовольство, воїнів для армії. Тривала війна підірвала господарство грецьких колоній. Ширилися настрої проти понтійського царя. Зрештою, античні міста повстали проти Мітридата. Вирішального моменту його зрадив син Фарнак, і це було останньою краплею в боротьбі з Римом. У 63 р. до н. е. Мітридат утратив надію на продовження боротьби й заподіяв собі смерть у Пантікапеї.

Після війни грецькі міста Північного Причорномор'я приєднали до Римської держави. Для них розпочався новий період життя. Римляни розмістили в цих містах гарнізони. У побут колоністів увійшла римська культура, а згодом — християнство, поширене в Римі та його провінціях. Пожвавилося господарство, укріпилися міста. В Ольвії у Верхньому місті побудували фортецю з могутніми стінами.

Херсонес після загибелі Мітридата VI залишився під владою його наступників. Але херсонесці прагнули звільнитися від гноблення й звернулися по допомогу до Риму. У І ст. н. е. римляни розмістили в Херсонесі гарнізон, який утримував під контролем південний берег Криму, зокрема Феодосію та Пантікапей. Херсонес був морською базою для римського флоту. Через античні міста Північного Причорномор'я поширювалася культура античного Риму. Її вплив глибоко позначився на подальшому розвитку місцевих народів, у тому числі на формуванні культури предків слов'ян.

2. Пам'ятки античної цивілізації на території України

Донині на землях України залишаються сліди перебування тут античної цивілізації. Їх можна побачити, якщо відвідати розкопки античних міст, які проводять на півдні України. На березі Чорного моря, у гирлі Дністра ви знайдете залишки античного міста Тіра. Поблизу від сучасного Миколаєва, у гирлі Південного Бугу, за селом Парутино, позначено кордон історичного заповідника — території колишньої грецької колонії Ольвії. Розкопки тут тривають понад сто років.

Більшість пам'яток античності можна побачити в Криму. Зокрема, якщо в сучасному Севастополі (у перекладі з грецької ця назва означає «божественне», або «священне» місто) потрапити на берег бухти, то можна побачити стіни колишнього Херсонеса, які підіймаються над землею.

А поряд із сучасним містом Керч є розкопки античного міста Пантікапей, яке колись було столицею Боспорського царства. Саме тут завершилося життя видатного правителя царства — царя Мітридата VI. Стоячи серед залишків будинків та оборонних стін, спробуйте уявити, що по цій землі ступали римські легіони. Тут побував римський полководець Гней Помпей.

Чимало таємниць про минуле ще приховує українська земля. Може, що саме ви станете істориками чи археологами і розкриєте ці таємниці.

4. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму

Скіфи в битві з мідянами. Зображення на перській печатці

Ми з вами стоїмо посеред широкого українського степу. Висока трава коливається під вітром, що віє до нас від Дніпра. Якщо озирнутися навкруги, побачимо кургани, що височіють над степом далеко один від одного. Це сліди поховання знатних скіфів — володарів цих земель. Триває IV ст. до н. е.

Пригадаймо, що відбувалося в цей час в інших країнах Стародавнього світу. У Китаї формувалася імперія Цінь, в Індії — держава Маур'їв.

Рим завоював Італію (Самнітські війни), Александр Македонський розпочав Східний похід. Набирала силу Карфагенська держава.

Як вам уже відомо, скіфи населяли степи на північ від Чорного моря в VII ст. до н. е. - III ст. н. е. У VII-VI ст. до н. е. вони разом із кіммерійцями здійснили походи в Малу Азію, завдали поразки перській армії Дарія І в VI ст. до н. е., заманивши його в безмежні степи Причорномор'я. Відтоді в скіфській державі розпочалося культурне та господарче піднесення.

Найвищого розквіту скіфи досягли в IV ст. до н. е. за правління царя Атея. Цей період збігається з правлінням македонського царя Філіппа ІІ. Певний час обидва царі разом боролися проти фракійців. Але після перемоги над спільним ворогом відносини між ними загострилися. У 339 р. до н. е. між скіфами та македонцями відбулася битва біля берегів Дунаю, у якій перемогли македонці. Дев'яносторічний Атей загинув. Проте скіфи не були остаточно розгромлені.

Полководець Александра Македонського Зопіріон у 331 р. до н. е. вдерся в скіфські землі з 30-тисячною армією. Спочатку македонці взяли в облогу Ольвію, та, не здобувши її, рушили додому, проте дороою їх ущент розбили скіфи. Македонська воєнна слава була заплямована такою поразкою. Тим часом Александр воював проти персів (тоді він виграв битву під Гавгамелами і заволодів Вавилоном).

Із ІІІ ст. до н. е. почалися послаблення й занепад скіфської держави. Вони були спричинені змінами клімату (почастішали посухи). Із заходу вторглися кельти, а зі сходу — племена сарматів. Скіфська держава припинила своє існування. Скіфська культура справила величезний вплив на праслов'ян. Розвиток релігії, мистецтва, ювелірної майстерності позначився на пізній культурі місцевих народів.

5. Сармати

У ІІІ ст. до н. е. зі сходу на землі скіфів насувалися нові прибульці — войовничі племена сарматів, або савроматів. Їхня назва походить від іранського «саоромант», що означає «підперезаний мечем». Розквіт їхньої могутності припав на І ст. н. е., коли вони утворили великий союз племен.

Загадкові сарматські знаки

Вершник гун

Сармати широко розселились у степах Причорномор'я в ІІ-І ст. до н. е. Другою хвилею була поява на цих землях сарматських племен язигів і роксоланів у І ст. н. е. Ці степовики витіснили з території середньої течії Дніпра племена зарубинецької культури, які були предками слов'ян.

Наступна хвиля сарматського вторгнення на землі Причорномор'я припала на ІІ ст. н. е. Племена аланів вирушили на захід до кордонів Римської імперії. Тоді ж відбулося вторгнення готів. У ІІІ ст. н. е. вони витіснили сарматів із причорноморських степів. У IV ст. н. е. сарматів розбили гуни, і разом із готами відійшли за Дунай.

АЛАНИ — сарматські племена іранського походження.

ГОТИ — плем'я германців — вихідців зі Скандинавії, яке в І ст. до н. е. розселилось у пониззі Вісли.

ГУНИ — об'єднання кочових племен Центральної Азії, що в IV ст. н. е. вдерлися на територію Європи.

ЗБРОЯРСТВО — вид ремесла; виготовлення зброї.

Сармати були войовничим народом, уся влада в них зосереджувалася в руках воєнної знаті й була спадковою. Сарматські жінки були майстерними вершницями, а мечем і луком володіли не гірше від чоловіків. У бою сарматки билися разом із чоловіками. Сармати перевершували скіфів жорстокістю та презирством до смерті. Як написав про сарматів римський історик Корнелій Тацит: «Коли вони з'являються кінними загонами, ніякий інший стрій не може чинити їм опору». Рабовласництво в сарматів не було розвинене — своїх полонених вони здебільшого продавали грекам, лише частину використовували в господарстві. Основним заняттям сарматів було скотарство, вони розводили велику рогату худобу, коней та овець; володіли ремеслами: ткацтвом, зброярством, виготовленням ліпного та шкіряного посуду; рибалили. Важливе значення в господарстві мала торгівля з грецькими містами Причорномор'я.

6. Готи та гуни на теренах України

Готи на північ від Чорного моря утворили свою державу, яку згадують під назвою Гетика. Її столиця, так зване «Дніпрове місто», розташовувалася на дніпровських порогах поблизу нинішнього с. Башмачки Запорізької області. Із цих земель готи почали вторгнення на Балкани та в Малу Азію, виступаючи проти вже послабленої Римської імперії. Вони воювали з північними сусідами — слов'янськими племенами антів, але зазнали невдачі. У 375 р. вождь готів Вінітарій підступно вбив антського князя Божа разом із 70 старійшинами. Але наступного 376 р. готів розгромили кочовики-гуни, які були союзниками антів.

Візантійський історик Прокопій про слов'ян — за посиланням https://is.gd/YOezGS або QR-код

Захопивши величезні землі від Дону до Дунаю, гуни на чолі з царем Аттілою в середині V ст. н. е. рушили на захід, за Рейн. Однак армія Західної Римської імперії в 451 р. у битві на Каталаунських полях завдала їм поразки. Аттіла невдовзі помер (453 р.) з невідомої причини. Після цього могутність гунської держави пішла на спад (про поразку гунів ми вже дізналися з останніх сторінок, присвячених історії Риму).

 • 1. Закінчіть речення: а) Праслов'яни — це племена, що ... . б) Рід відрізняється від племені тим, що ... . в) Готи — це ... . г) Гуни — це ... . ґ) Скіфи — це ... . д) Сармати — це ... .
 • 2. Покажіть на картосхемі території народів — сусідів слов'ян.
 • 3. Назвіть грецькі колонії на берегах Чорного моря. Як називали це море греки?
 • 4. Що нового внесли римляни в життя мешканців грецьких міст-держав?
 • 5. Хто такий Мітридат VI? Як він пов'язаний з історією Стародавнього Риму?
 • 6. Що відбувалося в державах Стародавнього світу, коли на теренах сучасної України розселилися скіфи?