Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Голованов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Релігія та культура Стародавньої Індії

Установіть відповідність між поняттями та поясненнями.

 • 1. Суспільство
 • 2. Смоківниця
 • 3. Лотос
 • 4. Скульптура
 • а) південна водяна рослина родини лататтєвих із великими красивими квітками та їстівними плодами
 • б) сукупність людей, об'єднаних певними (культурними, політичними тощо) відносинами та спільною територією
 • в) вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну форму
 • г) плодове дерево з дуже солодкими плодами

1. Найдавніші культи. Варни

Вірування аріїв мали спільне коріння з релігією індоєвропейців, особливо слов'ян і германців. Ім'я бога сонця Санг дуже схоже на германське Сонт; бога вогню Агні — на слов'янське «огонь», ім'я бога ночі Кощая нагадує слов'янське Кощій.

Деви, за уявленнями аріїв, жили на небесах, їм приносили в жертву тварин, м'ясо яких спалювали на жертовниках. Вважали, що боги живляться жертовним димом і за це посилають багатства тим, хто їх ушановує.

Згодом ведична релігія привела до виникнення в VI-ІІ ст. до н. е. нової релігії — брахманізму. Головний бог Брахма поділяв людей на нерівні групи, надавши кожній з них заняття на все життя. Із власних уст Брахма створив жерців — брахманів, які здійснювали жертвоприношення, спілкувалися з богами та зверталися до людей від їхнього імені.

ДЕВИ — так індійці називали своїх богів.

БРАХМАНІЗМ — одна з релігій світу, що склалася на основі ведизму. Сьогодні її сповідують чимало людей.

ВАРНИ — замкнені стани, які різняться за своїми правами в суспільстві.

Шива

КАСТА — суспільна група, яка має обмежену кількість і чітко визначений склад групи населення, утворені з людей однієї професії.

Із рук своїх Брахма створив воїнів — кшатріїв. Зі стегон Брахми були створені селяни, призначені все життя працювати на землі (вайшії); зі стоп — служники (шудри), найнижчі верстви населення.

Так склався поділ суспільства на варни, узаконений Ману в V ст. до н. е. Діти, за цими законами, успадковували заняття батьків і належали до тієї самої варни. Поділ на варни закріплював нерівність.

Боги брахманізму, Вішну та Шива, утілювали сили руйнування й охорони. Вішну як бог-охоронець завжди був присутній в оселях, щоб допомагати людям. Шива — це володар тварин, джерело руйнівної сили. Брахманізм був релігією, яка освячувала нерівність між людьми, привчаючи їх до думки, що такий уклад одвіку створили боги і не варто його змінювати.

ВАРНИ У СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ

брахмани-жерці

кшатрії (воїни)

вайшії (селяни-общинники, ремісники, торгівці)

шудри (наймані робітники, слуги, раби)

2. Кастовий поділ суспільства

Із V ст. до н. е. в суспільстві до поділу населення на варни додався також кастовий поділ. Касти поділяли людей на професії. Якщо варн було чотири, то каст — кількасот. Варни визначали становий поділ суспільства, а касти регулювали навіть норми поведінки людей, визначали міцність порядку в державі.

Касти поділялися на вищі (жерців) і нижчі (за становищем). Найнижчою була каста недоторканих, яких вважали нечистими від народження, бо вони нібито забруднювали все, чого торкалися. Належність до певної касти зберігалася на все життя.

3. Буддизм

БУДДИЗМ — релігія, що виникла в Індії у VI ст. до н. е.; названа за іменем свого легендарного засновника Будди (санскритом — «просвітлений»).

НІРВАНА — заспокоєння та згасання; стан повного подолання людських почуттів, бажань, досягнення вічного блаженства й абсолютного спокою.

САНСАРА — учення про кругообіг життя в природі й переселення душ померлих в інші тіла.

КАРМА (для людини) — сукупність усіх добрих і поганих справ, учинених у попередніх існуваннях (життях), що визначає долю в майбутньому.

Близько 560 р. до н. е. у місті Капілавасту на півночі Індії народився принц племені шак'я — Сиддхардха Гаутама. До 29 років він жив безтурботно, бо батьки відгородили його від прикрощів життя. Та, побачивши страждання бідняків, він зрікся царства й мандрував, аби зрозуміти, що є причиною страждань.

Якось, під час відпочинку в саду, на нього зійшло боже осяяння. Він знайшов відповідь, яку шукав, і відтоді став Буддою, бо відчув, що прийшов у цей світ, аби вказати шлях до життя без страждань. Так склалось учення Будди — буддизм, наріжним каменем якого є чотири «святі істини»: 1) життя — це страждання; 2) причина страждань — бажання; 3) щоб не страждати, треба позбутися бажань; 4) щоб позбутися бажань, треба дотримувати вчення Будди.

Виконання правил приведе до головної мети буття — нірвани. Буддизм приваблював представників пригноблених верств — найбідніших селян, рабів. Водночас до нього прилучалися й багачі, бо кожна людина час від часу буває нещасливою.

Моральні заповіді буддизму: • не вбивати живої істоти; • не брати чужого; • не займати чужу дружину; • не обманювати; • не пити вина.

Буддизм — це релігія та водночас філософське вчення, що дуже впливає на розуміння і ставлення людей до довкілля.

4. Індуїзм

Згодом, у І тис. до н. е., розвиток брахманізму привів до виникнення в Індії релігії під назвою індуїзм, яка визнає сансару. Ким стане людина в результаті сансари, визначалося доброчинністю або гріховністю поведінки в попередньому житті (закон карми). Верховні боги індуїзму — Брахма, Шива, Вішну.

Індуїсти вшановували священних тварин: корову, змію, обожували річку Ганг. У давніх мистецьких творах, зокрема рельєфах, часто зображували лотос — водяну рослину з великими гарними квітками. Сьогодні індуїзм сповідують близько 700 млн осіб, які живуть переважно в Індії.

5. Культура Індії

Брахманізм і буддизм значною мірою вплинули на всю культуру Індії. Священні книги — епічні поеми «Махабхарата» й «Рамаяна», а також «Бхагават-Гіта» — були водночас і літературними творами.

Збірник індійських казок, сказань, текстів об'єднаний у поемі «Махабхарата». Основна ідея твору — боротьба царів за владу за допомогою богів. «Рамаяна» — твір про пригоди царевича Рами. Ці твори надають відомості про Стародавню Індію.

Рельєфні та скульптурні прикраси храму

Письмо індійців походить від фінікійського, найдавніший його вид — санскрит. Таке письмо знали жерці й інші освічені люди. Первісна форма його забута.

Високого розвитку досягло мистецтво скульптури. Статуї царів, воїнів, струнких танцівниць, священних левів досі прикрашають руїни стародавніх міст. Фігури чотирьох левів на кам'яній колоні Ашоки нині є гербом Республіки Індія.

Народи Індії значно випередили більшість сусідніх народів знаннями математики. Саме вони запровадили в обіг десяткову систему лічби. Геніальним винаходом індійських учених стало запровадження в систему обрахунків поняття «нуль». Ми використовуємо цифри від 1 до 9, які називаємо арабськими, та мало хто знає, що насправді араби запозичили їх в індійців. Гру в шахи започатковано також в Індії.

Індійські астрономи набагато раніше від європейців відкрили будову Сонячної системи. Майстерність ремісників і ювелірів прославила їхні вироби за межами Індії. Торговельні каравани з тканинами, посудом, зброєю досягали аж Середземномор'я.

Культура індійського народу — значний внесок у розвиток світової культури.

 • 1. Назвіть давньоіндійських богів і сфери їхнього впливу.
 • 2. Як назва кожної варни пов'язана із зовнішністю бога Брахми?
 • 3. Чому і як виник буддизм? Назвіть його основні тези.
 • 4. Що таке варни і касти? Яка їхня кількість?
 • 5. Підвалинами якої релігії став брахманізм?
 • 6. Що вам відомо про індуїзм?
 • 7. Які досягнення індійської культури вам відомі в: а) науці; б) літературі?