Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Голованов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Голованов

Зміст підручника відповідає чинній програмі МОН України з предмета «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме розвиткові аналізування й зіставлення історичних подій, а також формуванню розуміння історичного минулого українського народу як складової історії людства.

Ураховуючи новизну і певну складність вивчення історії для молодших підлітків, підручник представлено у вигляді уявної мандрівки в часі, протягом якої школярі разом з учителем можуть яскраво уявити історичні події так, ніби бачили їх на власні очі. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості шестикласників.

Видання призначено для навчання учнів (учениць) у 6 класі, студентів педагогічних навчальних закладів, а також педагогів-істориків.

Подорож у минуле

Вступ до всесвітньої історії

§ 1. Повторення вивченого в 5 класі. Особливості Стародавнього світу

Практична робота № 1. «Відлік часу в історії»

Розділ І. Первісні спільноти. Археологічні культури

§ 2. Виникнення людини

§ 3. Становлення людства

§ 4. Господарство первісних людей

§ 5. Розвиток господарства. Неолітична революція

§ 6. Духовна культура та вірування людей

Практична робота № 2. «Основні стоянки й пам’ятки первісних людей на території України»

§ 7. Трипільська археологічна культура на території України

§ 8. Початок формування держави та цивілізації

Розділ ІІ. Стародавні цивілізації Азії та Африки

Тема 1. Стародавній Єгипет

§ 9. Цивілізація долини Нілу

§ 10. Єгипетська держава

§ 11. Розквіт могутності Єгипетської держави

Практична робота № 3. «Міфи та релігія Стародавнього Єгипту»

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії

§ 13. Найдавніші держави Дворіччя. Стародавній Вавилон

§ 14. Фінікія та її сусіди в давнину

§ 15. Месопотамія в І тис. до н. е.

Практична робота № 4. «Культура та релігія народів Передньої Азії»

Тема 3. Стародавні Індія та Китай

§ 16. Стародавня Індія

§ 17. Релігія та культура Стародавньої Індії

§ 18. Стародавній Китай

§ 19. Релігія та культура Стародавнього Китаю

Практична робота № 5. «Писемність, освіта і наука у Стародавньому Китаї»

Розділ ІІІ. Антична цивілізація та її сусіди

§ 20. Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу й античної греко-римської цивілізації

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації

§ 21. Природа і населення Стародавньої Греції

§ 22. Мінойська й Ахейська палацові цивілізації

§ 23. Греція у VIII—VI ст. до н. е.

§ 24. Завершення становлення держави в Афінах

Практична робота № 6. «Спартанський поліс. Побут і виховання спартанців»

§ 25. Велика грецька колонізація

§ 26. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України

Практична робота № 7. «Геродот про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід Дарія І»

Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби

§ 27. Греко-перські війни

§ 28. Розквіт афінської демократії

Практична робота № 8. «Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції»

§ 29. Втрата Грецією незалежності

§ 30. Досягнення грецької культури

Практична робота № 9. «Архітектура та скульптура в Давній Греції»

Практична робота № 10. «Міфологія та релігія давніх греків»

Тема 3. Доба еллінізму

§ 31. Східний похід Александра Македонського

Практична робота № 11. «Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами»

§ 32. Утворення та розквіт елліністичних держав в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура

Узагальнення за темами, які стосуються Стародавньої Греції

Тема 4. Стародавній Рим у VIII–I ст. до н.е.

§ 33. Природні умови Італії та виникнення Рима

§ 34. Римська республіка V ст. до н. е. - середини ІІІ ст. до н. е.

§ 35. Воєнна експансія Риму й утворення Римсько-Середземноморської держави

§ 36. Римське суспільство в середині ІІІ - середині ІІ ст. до н. е.

§ 37. Римляни та їхнє життя

§ 38. Римська республіка в ІІ–І ст. до н. е.

§ 39. Руйнування та падіння республіканського ладу в Римі

Тема 5. Падіння республіки і рання імперія

§ 40. Встановлення імперії в Римі

§ 41. Римська імперія в І–ІІ ст. н. е.

§ 42. Місто Рим і життя його мешканців

§ 43. Виникнення християнства

Тема 6. Пізня римська імперія

§ 44. Римська імперія в ІІ–ІІІ ст.

§ 45. Пізня Римська імперія в ІV–V ст.

§ 46. Падіння Західної Римської імперії

Узагальнення за темами, що стосуються Стародавнього Риму

Розділ IV. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства

§ 47. Антична цивілізація та Україна

§ 48. Суспільне й господарське життя, духовний світ давніх слов’ян

§ 49. Слов’яни під час Великого переселення народів

Узагальнення про стародавніх слов’ян та їхніх сусідів

§ 50. Витоки сучасних цивілізацій