Підручник з Всесвітньої історії. Історії України. 6 клас. Бандровський - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Всесвітньої історії. Історії України. 6 клас. Бандровський - Нова програма

Підручник підготовлено відповідно до нової навчальної програми. Структурні компоненти сприяють формуванню ключових і предметних компетентностей. Запропонована методика спрямована на реалізацію змістових ліній навчального курсу, розвиток критичного мислення, творчих здібностей, хронологічних та картографічних умінь, а також навичок працювати з історичними джерелами.

Вступ: історія як наука та шкільний предмет

§ 1. Лічба часу в історії стародавнього світу. Практичне заняття 1

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

§ 2-3. Початок історії. Виникнення людини та її розселення

§ 4. Зародження мистецтва та релігійних вірувань

§ 5. Заняття та спосіб життя первісних людей

§ 6. Суспільна організація та організація влади за первісних часів

§ 7. Трипільська культура на землях України

§ 8. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України. Практичне заняття 2

Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки

Давній Єгипет

§ 10. Міфи та релігія Давнього Єгипту. Практичне заняття 3

§ 9. Бронзовий вік

§ 11. Освіта, наукові знання, образотворче мистецтво та архітектура давніх єгиптян

Цивілізації Передньої та Центральної Азії

§ 12. Найдавніші держави Дворіччя

§ 13. Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство

§ 14. Нововавилонська та Перська держави

Давні Індія та Китай

§ 15. Давня Індія

§ 16. Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії

§ 17. Давній Китай

§ 18. Суспільне та культурне життя давніх китайців

§ 19. Писемність, освіта та наукові знання в Давньому Китаї. Практичне заняття 4

Розділ 3. Антична цивілізація

Історія Давньої Греції

Становлення Античної грецької цивілізації

§ 20. Природа та населення Давньої Греції

§ 21. Давньогрецька міфологія та релігія. Практичне заняття 5

§ 22. Мінойська палацова цивілізація

§ 23. Ахейська палацова цивілізація

§ 24. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів

§ 25. Велика грецька колонізація

§ 26. Кіммерія та Скіфія

§ 27. Історичні джерела про скіфів. Практичне заняття 6

§ 28. Афінська та Спартанська держави

§ 29. Побут і виховання спартанців. Практичне заняття 7

Антична грецька цивілізація класичної доби

§ 30. Греко-перські війни (500-449 рр. до н. е.)

§ 31. Розквіт афінської демократії

§ 32. Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції

§ 33. Освіта, наука, виховання та сімейне життя в Давній Греції

§ 34. Мистецтво Давньої Греції. Практичне заняття 8

§ 35. Підкорення Греції Македонією

Доба еллінізму

§ 36. Утворення імперії Александра Македонського

§ 37. Елліністичні держави в 4-2 ст. до н. е. Культура еллінізму

§ 38. Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України. Практичне заняття 9

Історія Давнього Риму

Давній Рим за царської та республіканської доби

§ 39. Природні умови Італії та виникнення міста Рим

§ 40. Римська республіка 5 - середини 3 ст. до н. е.

§ 41. Римська республіка в 2 ст. до н. е.

§ 42. Релігія, сім’я, виховання й господарство давніх римлян

§ 43. Диктатура Гая Юлія Цезаря

Римська імперія

§ 44. Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа

§ 45. Місто Рим та повсякденне життя його мешканців

§ 46. Римська імперія в 3-4 ст.

§ 47. Виникнення християнства

§ 48. Культура Давнього Риму. Практичне заняття 10

§ 49. Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії

§ 50. Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. Практичне заняття 11