Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах - 6—7 клас

Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах - 6—7 клас

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу всесвітньої історії для 6—7 класів. Подання матеріалу у вигляді схем і таблиць полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, учителів історії, а також абітурієнтів.

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)

Розділ I. Життя людей за первісних часів

Розділ II. Цивілізації Стародавнього Сходу

Тема 1. Стародавній Єгипет

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ

Тема 3. Стародавні Індія та Китай

Розділ III. Історія Стародавньої Греції

Становлення античної грецької цивілізації

Антична грецька цивілізація класичної доби

Доба еллінізму

Розділ III. Історія Стародавнього Риму

Стародавній Рим за царської та республіканської доби

Римська імперія

Всесвітня історія

Розділ I. Перші середньовічні держави

Розділ II. Середньовічний світ Західної Європи

Розділ III. Європейське суспільство і держави в X—XV ст.

Розділ IV. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

Розділ V. Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.

Розділ VI. Середньовічний Схід