Вчимося жити разом. 6 клас. Воронцова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 6. Стилі спілкування

• ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ • ПАСИВНІСТЬ • АГРЕСИВНІСТЬ • УПЕВНЕНІСТЬ (АСЕРТИВНІСТЬ)

У цьому параграфі ви:

 • обговорите, які навички є необхідними для ефективного спілкування;
 • визначите, як різні стилі спілкування виражаються через слова, міміку, жести, положення тіла;
 • учитиметеся долати невпевненість у спілкуванні з незнайомими людьми;
 • розвиватимете уміння ефективно спілкуватися, співпрацювати, усвідомлювати цінність поваги до співрозмовників.

ОЗНАКИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Спілкування — це обмін думками, враженнями, тобто повідомленнями. Для ефективного спілкування важливо активно слухати, висловлювати свої думки за допомогою слів і мови тіла, проявляти щирість і тактовність, уникати непорозумінь. Такі уміння називають навичками ефективного спілкування.

Мал. 18. Деякі ознаки ефективного спілкування

• Розгляньте мал. 18. Проаналізуйте наведені ознаки ефективного спілкування. Методом мозкового штурму доповніть цей перелік.

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/OnyRfx або QR-кодом. Перегляньте відео. Назвіть, які вербальні та невербальні ознаки спілкування у ньому відображено.

СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ

У різних ситуаціях люди можуть спілкуватися по-різному. Те, як ми поводимося найчастіше, визначає наш основний стиль спілкування.

Дехто занадто часто виявляє пасивність, тобто поступається іншим, не може відмовити, коли це необхідно.

Дехто у спілкуванні поводиться агресивно, тобто ставиться до інших зверхньо, принижує їх. Такі люди можуть часто конфліктувати, не рахуючись із бажаннями та інтересами співрозмовників.

Мал. 19. Пасивний і агресивний стилі спілкування

• Розгляньте мал. 19. У парах продемонструйте приклади пасивного й агресивного стилю спілкування.

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/kK051R або QR-кодом. Прочитайте у лівій колонці ознаки пасивного або агресивного стилю спілкування. Напишіть у правій колонці слова, які краще вжити замість тих, що написані ліворуч.

АСЕРТИВНЕ (УПЕВНЕНЕ) СПІЛКУВАННЯ

На відміну від пасивного чи агресивного стилів, упевнене (асертивне) спілкування є запорукою рівноправних стосунків, у яких ніхто не почуватиметься ображеним чи приниженим (мал. 20). Бути асертивним у спілкуванні означає ставитися з повагою до інших, спокійно пояснювати власну точку зору та гідно обстоювати свої інтереси.

Мал. 20. Асертивний стиль спілкування

Пограйте у гру «Стилі спілкування». Для цього:

 • завантажте за покликанням http://is.gd/bRZ7KS або QR-кодом макет кола стилів спілкування. Також завантажте й розріжте картки до гри;
 • по черзі кидайте гральний кубик і прочитайте текст, написаний на картці, у відповідному стилі спілкування (пасивному, агресивному, впевненому);
 • інші гравці мають вгадати, який стиль спілкування інсценується зараз.

ТРЕНУЄМО ВПЕВНЕНІСТЬ

Ви дорослішаєте і дедалі частіше потрапляєте в ситуації, коли необхідно впевнено спілкуватися з незнайомими людьми.

Найкращий спосіб тренувати навички впевненого спілкування — зіграти роль (як актор чи акторка). Наприклад, якщо не наважуєтеся купувати щось у магазині, треба уявити, що ви граєте впевнену людину, для якої покупки — звична річ.

Мал. 21. Ситуації, в яких потрібен упевнений стиль спілкування

• Об'єднайтесь у пари та розкажіть одне одному про випадок із життя, коли ви спілкувалися з незнайомою людиною та відчували невпевненість. Як відбувалося ваше спілкування? Оцініть рівень своєї впевненості у спілкуванні за шкалою, наведеною за QR-кодом або покликанням http://is.gd/LMQIpP.

• Придумайте короткий сценарій впевненого спілкування до ситуації, яку ви обговорили. У вільний час спробуйте зіграти таку сценку перед дзеркалом. Потім зробіть те саме разом із другом/подругою. Успіхів, ви можете це зробити!

МОЗАЇКА ЗАВДАНЬ ДО ТЕМИ

1. Деякі люди мають труднощі у спілкуванні. Через це вони можуть сильно нервувати. Назвіть п'ять навичок, які є важливими для ефективного спілкування.

2. Установіть відповідність між стилями спілкування та їх ознаками.

1) Пасивний стиль спілкування

2) Агресивний стиль спілкування

3) Упевнений стиль спілкування

А) людина часто говорить високим чи грубим тоном голосу, насуплює брови, має пронизливий погляд.

Б) розслаблена поза, спокійний та чіткий голос, усмішка.

В) співрозмовник тихо говорить, уникає погляду в очі.

3. Напишіть діалог (на вибір) про те, як упевнено привітатися:

 • з незнайомою компанією однолітків;
 • продавцем у магазині;
 • учителем;
 • мамою однокласника.

Обговоріть, які невербальні прояви допоможуть упевнено поводитися у цих ситуаціях.

4. Оцініть свої досягнення.

Я вмію розпізнавати впевнений, агресивний і пасивний стилі спілкування.

Я можу назвати навички ефективного спілкування.

Я знаю, як розвинути впевненість у спілкуванні.