Вчимося жити разом. 6 клас. Воронцова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Цінності

§ 2. Роль цінностей у житті людини

• ЦІННОСТІ • ХАРАКТЕР • САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРУ

У цьому параграфі ви:

  • наведете приклади особистих, родинних, народних та загальнолюдських цінностей;
  • визначите взаємозв'язок цінностей та характеру людини;
  • створите карту свого характеру;
  • проаналізуєте вигоди від самовдосконалення характеру;
  • дослідите історії українців, які є взірцем для наслідування;
  • розвиватимете уміння співпрацювати, аналізувати свій характер, прагнення до саморозвитку.

ЯКІ БУВАЮТЬ ЦІННОСТІ

Цінності — це переконання та ідеї, які є для нас важливими, за допомогою чого ми оцінюємо будь-що у своєму житті. Цінності допомагають розрізняти добро і зло, корисне і шкідливе, правильне і неправильне.

Життєві цінності має не лише окрема людина, а й суспільство та людство в цілому. Цінності визначають етичні (моральні) норми поведінки, тобто такі, які вважаються правильними у відповідній соціальній спільноті.

Зазвичай розрізняють особисті, родинні, національні та загальнолюдські цінності (мал. 4).

Мал. 4. Види цінностей

• Об'єднайтесь у 4 групи за видами цінностей та складіть їх перелік. Після цього обговоріть, які цінності є спільними для всіх цих видів.

• Обговоріть, чому загальнолюдські цінності вважають основою етичних принципів поведінки людини.

ЦІННОСТІ, ЯКІ ПОДІЛЯЮТЬ СУЧАСНІ ПІДЛІТКИ

Друзі, освіта, родина, добробут, саморозвиток, відчуття себе потрібним, свобода... Це — основні життєві цінності, які найчастіше називають сучасні підлітки.

Розгляньте мал. 5 та назвіть найважливіші життєві цінності Андрія. Які ще цінності можуть бути популярними серед однолітків хлопця? Порівняйте їх зі своїми.

Мал. 5. Карта цінностей Андрія

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/hKV2fO або QR-кодом. Складіть свій рейтинг цінностей. Для цього позначте балами від 0 до 10, наскільки ви погоджуєтеся з наведеними твердженнями («0» — повністю не погоджуюся, «10» — повністю погоджуюся). За бажанням презентуйте свої результати серед однокласників.

• Визначте місце загальнолюдських цінностей у вашому рейтингу.

• Проведіть опитування у вашому класі щодо цінностей, які мають ваші однолітки. Створіть діаграму цінностей вашого класу.

ЦІННОСТІ ТА ХАРАКТЕР

Цінності людини впливають на всі її вчинки, думки та почуття. Отже, цінності є основою характеру людини.

1. Для позначення рис характеру існує більш як 3 000 слів. Проведіть мозковий штурм і запишіть на окремих аркушах якнайбільше різних рис характеру.

2. Характер людини виявляється в її ставленні до себе, інших людей, навчання, речей. Розподіліть названі вами риси характеру за цими категоріями. Наприклад:

  • ставлення до себе (скромний/а, хвалькуватий/а, самокритичний/а, честолюбний/а...);
  • ставлення до інших людей (тактовний/а, ввічливий/а, співчутливий/а, брутальний/а, нахабний/а...);
  • ставлення до навчання (старанний/а, пунктуальний/а, безвідповідальний/а...);
  • ставлення до речей (ощадливий/а, акуратний/а, марнотратний/а, неохайний/а...).

Деякі риси характеру люди вважають позитивними, інші — негативними. Люди з позитивним характером можуть стати рольовими моделями та моральними орієнтирами.

Люди з позитивним характером мають деякі ознаки, спільні для різних культур і народів. Такі люди викликають довіру, демонструють повагу до інших, вони відповідальні, справедливі, турботливі.

• Пригадайте реальну людину, літературного персонажа чи героя/героїню фільму, які можуть стати взірцем для наслідування. По черзі розкажіть про них, назвіть позитивні риси їхнього характеру.

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/jVuQwN або QR-кодом. Виконайте вправу«Мій характер». Для цього напишіть на лівій стороні аркуша три свої позитивні й сильні якості характеру; на правій — намалюйте символ-талісман, який нагадує про них.

ПРИНЦИПИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРУ

Розвиваючи свій характер, людина краще пізнає себе, оцінює власні сильні та слабкі сторони, а також відчуває потребу в самовдосконаленні.

Вдосконалення характеру — кропітка і постійна робота, що потребує часу і сил (мал. 6).

Мал. 6. Кроки до самовдосконалення характеру

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/Z5lwsS або QR-кодом. Прочитайте описи характерів героїв. Визначте, які риси характеру їм варто вдосконалити.

• Розгляньте схему «Кроки до самовдосконалення характеру» на мал. 6.

• Назвіть переваги від втілення кожного кроку самовдосконалення.

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ — ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

Наша країна багата на таланти й людей, якими варто пишатися. Ми не завжди можемо назвати видатних українців поіменно, наприклад, тисячі тих героїв-воїнів, які захищають українську державність від російських загарбників.

Водночас можна дослідити історії життя видатних українців, щоб дізнатися, які риси характеру та цінності привели їх до успіху.

Перейдіть за покликанням http://is.gd/g3KTBy або QR-кодом. Прочитайте історії життя деяких відомих українців. Які риси характеру допомогли цим людям у їх становленні? У яких вчинках знаходили вияв їхні цінності?

МОЗАЇКА ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМОЮ

1. Установіть відповідність.

1) Саморозвиток

2) Сім'я

3) Друзі

4) Здоров'я

А) група людей, яка пов'язана родинними зв'язками та проживає разом.

Б) постійні самостійні заняття чи вправи, спрямовані на розвиток особистості.

В) стан повного фізичного, психологічного, духовного та соціального добробуту.

Г) стосунки між людьми, які засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях.

2. Проаналізуйте ситуацію.

Настя принесла Сашку комікс, який позичала почитати. Сашко відразу помітив, що сторінки в масних плямах, і зробив про це зауваження Насті. Після цього дівчинка образилася на Сашка.

Обговоріть:

• Як мала б вчинити Настя?

• Над якими рисами характеру їй варто попрацювати?

3. Оцініть свої досягнення.

Я можу назвати імена українців, які є для мене взірцем для наслідування.

Я знаю кроки, які допоможуть мені вдосконалювати свій характер.

Я можу назвати основні риси свого характеру.