Вчимося жити разом. 6 клас. Воронцова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник

Благодійність — добрі справи, дії для висловлення турботи та підтримки тим, хто цього потребує.

Булінг (цькування) — постійна агресивна поведінка однієї людини або групи людей стосовно іншої.

Дискримінація — порушення чи позбавлення людини прав за расовою, національною, статевою, релігійною або іншими ознаками.

Емпатія — вміння поставити себе на місце інших, зрозуміти їхні емоції.

Життєві навички (психосоціальні компетентності) — уміння, які потрібні кожній людині, — критичне мислення, самоконтроль, уміння вчитися тощо.

Кібербулінг — булінг, який здійснюється із застосуванням цифрових технологій.

Конфліктогени — слова або дії, які роблять конфлікт некерованим.

Критичне мислення — здатність створювати нові ідеї.

Самооцінка — те, як людина ставиться до себе й оцінює себе у різних сферах життя: навчанні, спорті, стосунках тощо.

Саморегуляція — здатність людини розуміти природу своїх емоцій і керувати їх проявами.

Стосунки — взаємодія, зв’язок між людьми, який виникає під час спілкування та спільної участі в чомусь.

Творче (креативне) мислення — здатність створювати чи застосовувати ідеї, методи й технології, часто в умовах співпраці з іншими.

Творчість — процес створення нового. Продуктами творчості є відкриття, винаходи, нові художні образи, твори.

Толерантність — здатність поважати погляди й уподобання інших людей незалежно від того, чи збігаються вони з вашими.

Цінності — це погляди, переконання та ідеї, які є для нас важливими, за допомогою чого ми оцінюємо будь-що у своєму житті.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст