Вчимося жити разом. 6 клас. Воронцова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вітаємо, хлопчики та дівчатка!

Цьогоріч ви продовжите навчатися за тренінговим курсом «Вчимося жити разом».

На уроках цього курсу ви розвиватимете уміння, які називають життєвими навичками. Вони важливі для кожної людини, особливо в сучасному мінливому світі.

Цього року ви розвиватимете такі життєві навички:

 • критичного мислення;
 • аналізу проблем і ухвалення зважених рішень;
 • творчого мислення;
 • емпатії та поваги до різноманітності;
 • сприйняття загальнолюдських цінностей;
 • ефективної комунікації;
 • співпраці та роботи в команді;
 • протидії тиску, маніпуляціям і насильству;
 • емоційної саморегуляції;
 • досягнення мети й керування часом.

Уже доведено, що уроки з розвитку життєвих навичок сприяють створенню дружньої атмосфери в класі, школі, родині. У результаті всі діти почуваються спокійнішими та щасливішими.

Бажаємо вам цікавого й успішного навчального року!

Авторський колектив

Вступ

§ 1. Базові поняття

• ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ • ПРАВИЛА ГРУПИ • СПІЛКУВАННЯ • ЖИТТЄВИЙ УСПІХ

У цьому параграфі ви:

 • пригадаєте, що таке життєві навички;
 • ознайомитеся з темами, які будете вивчати у 6 класі;
 • повторите правила групової роботи на тренінгу;
 • дослідите, чому життєві навички сприяють здоров'ю, безпеці й життєвому успіху людини.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ: ЩО ЦЕ?

Курс «Вчимося жити разом» розвиває життєві навички. Більшість людей набувають цих умінь із власного досвіду, переважно «методом спроб і помилок». Але ті, хто цілеспрямовано удосконалює свої життєві навички, частіше досягають поставленої мети та життєвого успіху.

Деякі життєві навички наведено на мал. 1.

Мал. 1. Що означають деякі життєві навички

• Розгляньте мал. 1. Наведіть приклади, як зазначені життєві навички допомагають людям у житті.

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/zgQ3Xo або QR-кодом. За допомогою змісту на с. 3 запишіть у таблицю теми курсу, які вас найбільше зацікавили. Поясніть свій вибір.

• Об'єднайтесь у 6 груп за видами життєвих навичок, наведених на мал. 1. Підготуйте короткий сценарій (приклади розміщені за QR-кодом). Розіграйте сценку про одну з цих життєвих навичок.

ТРЕНІНГ І ЙОГО ПРАВИЛА

Навчитися чогось набагато легше, коли тренуєшся робити це разом з однокласниками.

Уроки курсу «Вчимося жити разом» часто відбуватимуться у формі тренінгів. Ви братимете участь у рольових іграх, мозкових штурмах, обговореннях, аналізуватимете різні ситуації, працюватимете в групах і парах (мал. 2).

Мал. 2. Деякі ознаки навчання у формі тренінгів

Ефективному та комфортному навчанню на тренінгах сприяє ухвалення всім класом правил роботи в групах.

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/U6DXho або QR-кодом і прочитайте правила групи, якими часто користуються на тренінгах. Намалюйте до кожного правила малюнок-асоціацію.

• Запишіть на великому аркуші паперу свої пропозиції щодо правил групи на час вивчення курсу «Вчимося жити разом». Підпишіть їх на знак того, що ви зобов'язуєтеся їх виконувати.

НАВИЧКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Кожна людина хоче бути здоровою, перебувати в безпеці, відчувати повагу інших та досягати життєвого успіху. Цьому сприяє розвиток відповідних життєвих навичок (мал. 3).

Мал. 3. Життєві навички, сприятливі для здоров'я, безпеки й успіху

• Розгляньте мал. 3. Обговоріть, як зазначені життєві навички допомагають людям підтримувати здоров'я, безпеку й досягати життєвого успіху.

• Перейдіть за покликанням http://is.gd/I8JFbM або QR-кодом і розгляньте ситуації на фото. Визначте, що відбувається в кожній ситуації. Чому, на вашу думку, виникла ця ситуація? Запишіть, які життєві навички допоможуть запобігти такій ситуації, владнати її.

МОЗАЇКА ЗАВДАНЬ ДО ТЕМИ

1. Установіть відповідність між правилом роботи в групах та його поясненням.

1) Дотримуватися правила піднятої руки

2) Стежити за часом

3) Бути ввічливими

4) Слухати одне одного

5) Обмінюватися ідеями

А) дякувати однокласникам за їхній внесок у роботу групи.

Б) бути активним, висловлювати власну думку.

В) оцінювати, чи встигає ваша група виконати завдання.

Г) підіймати руку, коли хочеш щось запитати в учителя на уроці.

Ґ) говорити по черзі, давати висловитися кожному.

2. Що з поданого переліку є життєвими навичками? Назвіть їх або запишіть у зошиті.

• Керування часом

• Ввічливість

• Прагнення не спізнюватися

• Залагодження конфліктів

• Щирість

• Творче мислення

• Радість

• Ефективне спілкування

• Робота в команді

• Лінь

• Заздрість

• Упевнена (асертивна) поведінка

3. Прочитайте ситуації та дайте відповіді на запитання.

Іринка добре грає у баскетбол і хоче потрапити до шкільної команди. Однак дівчинка боїться, що в неї нічого не вийде, тому соромиться навіть спробувати.

Обговоріть:

• Яку життєву навичку варто розвинути Іринці?

• Що ви можете їй порадити?

Інколи Богдану складно зрозуміти, які емоції він відчуває, а також уявити почуття інших людей у різних ситуаціях. Він не знає, що може його заспокоїти, підняти настрій.

Обговоріть:

• Яка життєва навичка потребує додаткової уваги Богдана?

• Яку пораду ви можете йому дати?

Сестри Марина та Віка так часто сваряться, що їм уже складно перебувати разом в одній кімнаті. Вони не можуть знайти спільну мову щодо того, яку страву приготувати на вечерю, який фільм подивитися, що подарувати батькам на річницю весілля тощо.

Обговоріть:

• Яку життєву навичку варто розвинути Марині та Віці?

• Що ви можете порадити дівчатам?

4. Оцініть свої досягнення.

Я дотримуюся правил роботи в групах.

Я можу пояснити, як життєві навички впливають на здоров'я, безпеку й життєвий успіх людини.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст