Вчимося жити разом. 5 клас. Воронцова

Словник

Булінг (від англ. to bully — задиратися, знущатися) — свідоме жорстоке ставлення та агресивна поведінка з метою принизити гідність людини, заподіяти їй шкоду, викликати страх, тривогу.

Дискримінація — порушення чи позбавлення людини прав за расовою, національною, статевою, релігійною або іншими ознаками.

Емоції — переживання, що виникають як миттєва реакція на певну подію.

Емпатія, співчуття, співпереживання — вміння поставити себе на місце інших, зрозуміти та відчути те, що й вони.

Етикет — установлені правила ввічливості та норми поведінки в суспільстві чи в певному товаристві відповідно до певних обставин.

Жести — виразні пози та рухи частин тіла (рук, ніг, голови).

Життєві навички (психосоціальні компетентності) — уміння, які потрібні кожній людині. Наприклад, критичне мислення, самоконтроль, уміння вчитися тощо.

Команда — група людей, які працюють разом для досягнення спільної мети.

Конфлікти інтересів — конфлікти, які виникають унаслідок зіткнення інтересів, потреб чи бажань.

Конфлікти поглядів — конфлікти, спричинені розбіжностями в поглядах, смаках чи уподобаннях людей.

Люди з інвалідністю — люди, які мають стійкі порушення фізичного та/або психічного здоров’я.

Маніпуляція — вид впливу на людину, коли її намагаються змусити прийняти рішення обманом, під тиском, вдаючись до лестощів тощо.

Міміка — виразні рухи м’язів обличчя людини.

Нетикет — правила поведінки та спілкування в мережі інтернет.

Почуття — сталі переживання людини щодо себе, інших людей або подій.

Самооцінка — уявлення людини про себе, свої здібності й можливості, риси свого характеру.

Спілкування — обмін думками, новинами, враженнями, тобто повідомленнями.

Толерантність — уміння сприймати людей такими, якими вони є, здатність поважати їхні погляди та якості, відмінні від наших. Це визнання за кожним права бути іншим, за умови, що це не порушує права інших людей і не загрожує їхньому життю та здоров’ю.

Тренінг — форма групового навчання, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та вчителем.

Характер — сукупність особистісних рис людини, які впливають на її ставлення до самої себе та навколишнього середовища.

Цінності — те, що є для нас важливим, за допомогою чого ми оцінюємо будь-що у своєму житті.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст