Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Воронцова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Воронцова

Матеріал підручника складається із вступу і семи розділів, які охоплюють 31 тему. Згідно рекомендацій типових освітніх програм для освітньої галузі «Соціальна і здоров'язбережувальна», навчання за підручником розраховано на 1,5 або на 1 годину на тиждень.

Навчальна діяльність орієнтована на використання сучасних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних, інформаційно-комунікативних, ігрових, проєктних тощо.

Вступ. Базові поняття

§ 1. Життя і здоров’я

§ 2. Принципи безпечної життєдіяльності

§ 3. Наш добробут

Мозаїка завдань до вступу

Розділ 1. Безпека на дорогах

§ 4. Правила для пішоходів

§ 5. Безпека на зупинках громадського транспорту

§ 6. Безпека у громадському транспорті

§ 7. Засоби безпеки у транспорті

Мозаїка завдань до розділу «Безпека на дорогах»

Розділ 2. Уміння вчитися

§ 8. Адаптуємося до основної школи

§ 9. Керуємо часом

§ 10. Учимося самостійно

§ 11. Учимося вчитися

Мозаїка завдань до розділу «Уміння вчитися»

Розділ 3. Фізичне здоров’я

§ 12. Рухова активність

§ 13. Корисний відпочинок

§ 14. Профілактика «шкільних хвороб»

§ 15. Профілактика інфекційних захворювань

Мозаїка завдань до розділу «Фізичне здоров’я»

Розділ 4. Психічне і духовне здоров’я

§ 16. Ми — особливі

§ 17. Культура емоцій

§ 18. Бути людиною

Мозаїка завдань до розділу «Психічне і духовне здоров’я»

Розділ 5. Соціальне здоров’я

§ 19. Суспільні норми

§ 20. Умови ефективного спілкування

§ 21. Як відстояти себе

§ 22. Спілкуємося з дорослими

§ 23. Спілкуємося з однолітками

Мозаїка завдань до розділу «Соціальне здоров’я»

Розділ 6. Безпека в побуті та довкіллі

§ 24. Профілактика пожеж

§ 25. Як діяти під час пожежі

§ 26. Безпека вдома

§ 27. Безпека надворі

§ 28. Стихійні лиха

§ 29. Відпочинок на природіе

Мозаїка завдань до розділу «Безпека в побуті та довкіллі»

Розділ 7. Раціональне використання ресурсів

§ 30. Земля — наш спільний дім

§ 31. Культура споживання

Мозаїка завдань до розділу «Раціональне використання ресурсів»

Словник