Зарубіжна література. Повторне видання. 8 клас. Волощук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Частина 4. Відродження

Розділ 1. Відкриття світу і людини

Літературна розминка. Якими були античні уявлення про гармонійну людину та її життєві цінності? Як вони втілилися у творах, які ви прочитали?

На зміну періоду середньовіччя прийшла доба Відродження, або Ренесансу (від франц. відродження). Назва її відображає пробудження інтересу до культурних надбань античності, що стало знаком духовного оновлення. Відродження почалося в Західній Європі в XV ст. (в Італії - у другій половині XIV ст.) і завершилося на початку XVII ст. Посутні зміни в економічному, суспільному, науковому й культурному житті, якими ознаменувалася ця доба, зумовили переворот у свідомості людини, у її уявленнях про світ і про себе.

Бурхливий розвиток міст і ремесел, що відбувався за доби Відродження, започаткував нову, міську культуру. Помітну роль у ній відігравали купці й вільні ремісники - носії настроїв вільнодумства та практичного підходу до навколишнього світу.

На ґрунті спільності життєвих інтересів городян народилися поняття громадянства й національної приналежності. Відтак розпочалося формування сучасних європейських націй та їхніх культурних традицій. Цей процес супроводжувався зростанням інтересу письменників до фольклору. Митці поступово усвідомлювали цінність національних мов. Як наслідок, почали розвиватися національні літератури. Так Відродження стало добою становлення національних культур Європи.

Коментар архіваріуса

Ренесанс відомий в історії як період активного освоєння навколишнього світу. Символічне утілення найважливіших напрямів цього процесу - три винаходи того часу: компас, порох і друкарський верстат. Компас символізує Великі географічні відкриття, що суттєво розширили уявлення європейців про природу та будову Землі. Порох - своєрідна емблема прагнення завоювати нові території. Друкарський верстат - символ доби, за якої книга спростила й прискорила процес поширення знань. Винайдення інших механічних приладів - мікроскопа й телескопа - у буквальному розумінні розширило поле зору людини: озброєний ними вчений Ґалілео Ґалілей зміг «побачити» й анатомію комахи, і будову Сонячної системи. Саме за доби Відродження виникла наукова теорія, згідно з якою Земля та інші планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Її автором був Миколай Коперник. Філософ Джордано Бруно виступив з теорією нескінченності Всесвіту й незліченності світів. Ця та інші ідеї докорінно змінювали світорозуміння європейців. Винайдення та удосконалення механічних приладів, посилений інтерес до природничих наук, далекі подорожі відображали прагнення ренесансної людини самостійно пізнавати світ.

На відміну від середньовіччя, за доби Відродження розвивалася світська культура, звернена до особистості та її мирських потреб. Духовне закріпачення людини, існування якої доти визначалося релігійними приписами, поступилося внутрішній свободі й усвідомленню широких можливостей. Якщо середньовічна культура проповідувала ідеал християнина, що живе молитвами та мріями про Царство Небесне, то ренесансна культура плекала ідеал людини земної - всебічно розвиненої, енергійної, діяльної.

Батьківщиною Відродження стала Італія. Саме звідси пролунали перші заклики повернутися до культурних надбань античності. Тут пристрасні шанувальники цієї ідеї - філософи, філологи, історики - започаткували духовний рух, названий гуманізмом (від лат. людський). Власне, самі вчені-гуманісти вважали, що завдання відродження античності полягає насамперед у вивченні мов, літератури, мистецтва й філософії давніх класиків. Слово «гуманізм» вони використовували на позначення не богословського, світського (і в цьому розумінні людського) характеру своєї діяльності. Однак ренесансні митці й мислителі утвердили ширше розуміння гуманізму: як принципу людяності, заснованого на повазі до прав і свобод особистості.

Ренесансний світогляд, що спирався на античні уявлення про гармонійну людину, визнав особистість центром світобудови. Відтак людина стала не лише «мірою всіх речей», а й «вінцем творіння Всесвіту». Сенсом її існування проголошено вільний розвиток здібностей і можливостей в ім’я особистого щастя. На основі цих ідей сформувалася гуманістична культура.

В. Карпаччо. Приїзд англійських послів до двору короля Бретані. Бл. 1495 р. Фрагмент

На тлі зрушень у всіх царинах життя відбулися суттєві зміни в мистецтві, яке взяло на озброєння досвід античних майстрів. В архітектурі посилилася роль світських споруд: палаців, громадських будівель, будинків багатих городян. Тепер їх вирізняли пропорційність, гармонія, стримана велич.

Живописці поступово опановували майстерність відтворення матеріального світу. Вони вчилися передавати об’єм, простір, світло, будувати лінійну перспективу, засвоювали прийоми реалістичного зображення людської фігури. За словами відомого дослідника О. Лосева, середньовічний іконописець «мало цікавився реальними пропорціями людського тіла, оскільки тіло було для нього лише носієм духу», тому подавав його аскетичний обрис у площинному зображенні. Тимчасом ренесансні художники намагалися відтворити на полотні «повноцінне, природно гармонійне та прекрасне людське тіло». Розумітися на анатомії було для них дуже важливо.

Зростання інтересу до особистості сприяло розвитку скульптури й живопису, які мали на меті відобразити зовнішню красу людини та багатство її внутрішнього світу. Донателло, Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Джорджоне, Тіціан, Рафаель, Дюрер та інші уславлені майстри пензля і різця подарували світу твори непроминущого значення. Цим художникам був притаманний дослідницький, науковий підхід до творчої діяльності. Найяскравіше він виявився у Леонардо да Вінчі.

«Відкриття світу й людини» відбувалося і в художній літературі Ренесансу. Письменники звернулися до реальності, почали відтворювати багатобарвний земний світ: штовханину міських вулиць, розмірене сільське життя, красу природи. Та насамперед у літературу прийшла реальна, тісно пов’язана з навколишнім світом, сповнена земних бажань людина.

Людська природа в усьому розмаїтті її фізичних і духовних виявів, у всій її індивідуальній неповторності - ось що цікавило письменників Відродження. «Який довершений витвір - людина!..» - цей здивований вигук Гамлета, персонажа знаменитої трагедії В. Шекспіра, можна вважати гаслом усієї тогочасної літератури.

Утвердження цінності особистості стало одним з найважливіших гуманістичних надбань ренесансного письменства. Ця ідея досягає потужної художньої сили й виразності в кращих літературних пам’ятках Відродження, до числа яких належать «Книга пісень» Ф. Петрарки, «Декамерон» Дж. Боккаччо, «Ґарґантюа та Пантаґрюель» Ф. Рабле, «Похвала глупоті» Е. Роттердамського, «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» М. де Сервантеса, «Досліди» М. Монтеня, драми В. Шекспіра, К. Марло тощо.

Часто у творах ренесансних письменників душевні якості людини, її шляхетні поривання і негідні почуття набували воістину титанічного масштабу. Тому сюжети літератури Відродження напрочуд багаті на героїчні вчинки й жахливі лиходійства. З тієї самої причини деякі з її персонажів стали символами духовного пошуку. До таких героїв-символів належать, зокрема, Гамлет, охоплений жагою справедливості, Дон Кіхот, одержимий ідеєю добра, Ромео та Джульєтта, натхнені духом самовідданої любові.

Перевірте себе

  • 1. Укажіть хронологічні межі доби Відродження. Поясніть її назву.
  • 2. Які зміни в суспільному й науковому житті відбулися за доби Ренесансу? Назвіть найзначніші наукові й географічні відкриття цього періоду. Який вплив вони справили на світогляд людини Відродження?
  • 3. Розкрийте зміст визначень ренесансної культури як «світської», «гуманістичної». Поясніть значення поняття «гуманізм».
  • 4. Схарактеризуйте мистецтво та літературу Відродження. Назвіть видатних художників, скульпторів, письменників цієї доби.
  • 5. Назвіть героїв ренесансної літератури, які стали символами духовних пошуків людства. Що ви про них знаєте?
  • 6. Робота в парах. Порівняйте характерні ознаки культури Відродження та середньовіччя. Результати узагальніть у таблиці.