Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

Голосівки

1 А чорне, біле Е, червоне І, зелене

У, синє О, - про вас я нині б розповів:

А - чорний мух корсет, довкола смітників

Кружляння їх прудке, дзижчання тороплене;

5 Е - шатра в білій млі, списи льодовиків,

Ранкових випарів тремтіння незбагненне;

І - пурпур, крові струм, прекрасних уст шалене,

Сп’яніле каяття або нестримний гнів;

9 У - жмури на морях божественно-глибокі,

І спокій пасовищ, і зморщок мудрий спокій -

Печать присвячених алхімії ночей;

12 О - неземна Сурма, де скрито скрегіт гострий,

Мовчання Янголів, Світів безмовний простір,

Омега, блиск його фіалкових Очей.

Переклад Г. Кочура

Запитання та завдання до твору

  • 1. Які асоціації поета вразили вас своєю несподіваністю?
  • 2. З якими властивостями речей, душевних станів він пов’язує кольорово-звукові комплекси?
  • 3. Які напрямки руху та частини простору поет закріплює за кожним кольорово-звуковим комплексом?
  • 4. Спробуйте звести попередні спостереження у певну сукупність за таким зразком: А - чорний (колір), мухи (образ природного світу), кружляння (рух), дзижчання (звук), метушливість (душевний стан), смітники (земний «низ»).

Поглиблений філологічний аналіз

  • 1. Чому, на вашу думку, «парад голосних» завершується літерою «О»?
  • 2. Що таке «омега»? Що означає вираз «від альфи до омеги»? Чи можна сказати, що цей вираз втілюється у «Голосівках» Рембо? Обґрунтуйте свою думку.
  • 3. Як цей твір пов’язаний із «теорією ясновидіння», що її обстоював поет?

Розвиток фантазії та можливостей «співтворчого» читання

  • Спробуйте побудувати власну систему «відповідностей» на основі голосних звуків, використаних А. Рембо.

Перед читанням

  • Пригадайте вірші, в яких розповідається про романтичні морські подорожі. Чим, на вашу думку, приваблював поетів такий сюжет?