Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

Моя циганерія

1 Руками по кишенях обмацуючи діри

І ліктями світивши, я фертиком ішов,

Бо з неба сяла Муза! Її я ленник вірний,

Ото собі розкішну вигадував любов!

5 Штани нінащо стерті? Та по коліно море!

Адже котигорошку лиш рими в голові.

Як зозулясті кури, сокочуть в небі зорі,

А під Чумацьким Возом - банкети дарові.

9 Розсівшись при дорозі, ті гомони лелію,

Роса на мене впала, а я собі хмелію,

Бо вересневий вечір - немов вино густе.

12 І все капарю вірші, згорнувшись у калачик.

Мов струни ліри - тіні (їх купаю, як м’ячик).

Штиблети каші просять? Овва, і це пусте!

Переклад В. Стуса

Запитання та завдання до твору

  • 1. Якими настроями просякнутий цей вірш?
  • 2. Схарактеризуйте образ ліричного героя.
  • 3. Як розкривається у творі його «язичницька» закоханість у буття?
  • 4. А якою постає тут Муза (і, відповідно, поетична творчість)?

Поглиблений філологічний аналіз

  • 1. Які порівняння та уподібнення у перекладі В. Стуса привернули вашу увагу? Розкрийте їхні смислові нюанси.
  • 2. Наведіть приклади «прозаїчних», «знижених» деталей у тексті перекладу. Що вони підкреслюють?
  • 3. Порівняйте художній світ «Відчуттів» А. Рембо та «Сентиментальної прогулянки» П. Верлена.

Перед читанням

Як відомо, ще у Ш. Бодлера намітився той пошук прихованих «відповідностей» між різноманітними речами та явищами, який став однією з найхарактерніших рис символістської естетики. До цієї ідеї звернувся також А. Рембо. Так, в одній ліричній мініатюрі він здійснив оригінальну спробу встановити певні відповідності між кольорами, частинами людського тіла та почуттями:

Рожево плакала зірниця в серці вух,

Брунатно розцвіла на персах хлань бездонна,

І біло прокотивсь по спині виднокруг,

І чорно Чоловік припав тобі до лона.

Переклад В. Ткаченка

А у вірші «Голосівки», що нижче пропонується для аналізу, поет розгорнув складну систему «відповідностей» між звуками та кольорами, візуальними картинами, душевними станами, природними стихіями тощо.