Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

«Убога мова в нас!..»

* * *

1 Убога мова в нас! Хотіти й не могти, -

Ні друзям, ні чужим не перекажеш ти

Того, що в грудях б’є, немов прозорі хвилі.

І марна вся жага невтолених сердець,

І перед вічною оманою мудрець

Схиляє сивину в несилі.

7 Спроможен тільки ти, поете, в слушну мить

Крилатим звуком слів схопити й закріпить

І темні сни душі, і трав зникомий запах.

Так для безмежності лишивши діл земний,

Юпітерів орел сяга височини

Й раптових блискавиць приносить сніп у лапах.

Переклад Г. Кочура

Запитання та завдання до твору

  • 1. Як осмислюється тема поезії та поета у цьому вірші? Які проблеми, пов’язані з цією темою, виходять на передній план?
  • 2. Що має на увазі автор, коли проголошує: «Убога мова в нас!»?
  • 3. У чому полягає сутність зазначеного в творі протиставлення поетичної і буденної мови?

Дискусійне обговорення

  • Чи згодні ви з думкою поета про обмежені можливості непоетичної мови? Чи знайомий вам стан, коли звичних слів не вистачає для вираження того, що вас хвилює? Чи зустрічалися вам вірші, які б влучно «розповідали» про те, що ви відчували, але не могли висловити? Які саме?

Поглиблений філологічний аналіз

  • 1. Розкрийте смисл відтвореного у перекладі Г. Кочура епітета «крилатий». Яким ви уявляєте «крилатий звук»?
  • 2. Прокоментуйте зміст проведеної у вірші паралелі між поетом та «юпітеровим орлом».
  • 3. Знайдіть у творі відбиток характерної для А. Фета настанови на відтворення яскравих миттєвостей буття.

Теми для письмових творчих робіт

Напишіть твір на одну із запропонованих тем:

  • 1. «“Душа, пройнята шалом”: образ ліричного героя у поезіях А. Фета».
  • 2. «“Крилатий звук” фетівських віршів».
  • 3. «Єдність природи й душі в ліриці А. Фета».

В. Борисов-Мусатов. Водоймище