Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

«Встала хмарка пилу...»

* * *

1 Встала хмарка пилу

Там, де небосхил...

Кінний то чи піший -

Закриває пил...

5 Бачу, вершник лине

На баскім коні...

Друже мій далекий,

Вість подай мені!

Переклад М. Рильського

Запитання та завдання до твору

  • 1. Який емоційно-смисловий «місток» з’єднує образ «вершника на баскім коні» та два заключних рядки?
  • 2. Який душевний стан ліричного героя відтворений у цьому вірші?
  • 3. Простежте динаміку руху поетичної думки від «хмарки пилу» до бажання отримати «вість» від близької людини.

Поглиблений філологічний аналіз

  • Проаналізуйте наявну в творі смислову гру поняттями «далекий» і «близький».